roman-david-ked-slepi-vedu-slepych-o-com-je-slovensky-youtubing-hejtovanie-bezcenna-video-tvorba-kruhy-vo-vode

Roman Dávid : KEĎ SLEPÍ VEDÚ SLEPÝCH _o čom je slovenský youtube-ing,hejtovanie,alebo keď niekto na Slovensku
má tú drzosť tvrdiť že napísal text ku skladbe "Let It Be" od skupiny Beatles aj napriek tomu že celý svet vie že pochádza z pera
legiend John Lennon/Paul McCartney-1970>podobenstvo k dnešnej téme.

Všimol som si že sa jednoznačne definujete a prezentujete ako jediní autori scenárov aj napriek tomu že je hneď takmer všetkým
jasné že námety ku scénkam poprípade pointy príbehov (a to nie len vo výnimočných prípadoch) čerpáte aj z cudzích zdrojov,
bez toho že by sa Vám ich chcelo čo i len spomenúť na záver v titulkoch.Skrátka mierne zrecyklujete a prebalíte pôvodné a známe
scénky alebo už dávno použité myšlienky z filmovej alebo youtube brandže a potom ich prezentujete ako svoje vlastné nápady
a scenáre
.Chápem že hodnota a vymožitelnosť práva duševného vlastníctva autorov filmových scenárov,textov alebo hudby
(pokiaľ sa nejedná o komerčne úspešný globálny TV aleho hudobný megahit,kedy sa oplatí žalovať protistranu,ktorá zarobila
na ukradnutom hudobnom motíve alebo scenáre príbehu miliony dolárov_viď.1*) nadobúda často len abstraktné a nekonkrétne
rysy v spojitosti so zdanlivo anonymným internetom ako miestom kde sa veľmi často bezcenná alebo bežmyšlienková video-tvorba
postavená na náhodných dejovo-denných okolnostiach vo vlogoch alebo v rozhovoroch prezentuje superlatívmi ako
tá "epická/výpravná" aj napriek tomu že táto tvorba nedisponuje v prevažnej miere žiadnou umeleckou alebo pridanou hodnotou,
kvôli ktorej by som sa mal dôvod ku nej permanentne vracať po mesiaci alebo po roku a bez najmenších výčitiek ich môžem oceniť
hodnotou kruhov vo vode po páde kameňa na hladinu
_viď. 2*
(Často sa jedná o rozumovo alebo umelecky prázdne a zaostalé osoby,v zmysle čím som sprostejší/šia,extravagantnejšia a gýčovejšia,
tým mám väčšiu šancu že si ma moderátor/ka všimne a pozve ma do relácie,aby som mohla všetkým konečne ukázať "aká veľká
a nafúknutá NULA je vo mne"
.Pýtate sa prečo to všetko? pretože má sledovanosť,followerov,priazeň tretieho sektora,médií
alebo niektorých vysoko preceňovaných novinárov a hercov,ktorí trpia nedostatkom sebapoznania a sebakritiky
_vysvetlím to nasledovne...viď.3*)

V tejto oblasti sa podobné formy plagiátorstva,parazitovania na dobrom mene alebo na úspešnom príbehu niekoho iného za účelom
dosiahnutia čo najvyššieho finančného prospechu,opakujú tisícky na dennej báze,pretože väčšina týchto pseudo-autorov nechápe
nadčasovej pravde ktorá hovorí že "Počiatkom múdrosti je rešpektovanie múdrosti tých druhých" (kniha múdrostí) a to tým že ich
uvediem ako zdroj z ktorého čerpá "moja tvorba" v titulkoch.Uznávam že v mnohých prípadoch je pomerne ťažké definovať
pôvodného autora originálu (viď.4*),ale v scénkach kde je bez najmenšej pochybnosti jasné že pointa a názov "Vášho príbehu"
vyšla z pera slávneho (už nebohého) amerického filmového producenta a scenáristu Johna Hughesa
(John Hughes/Chris Columbus/1990/Home Alone/USA/20th Century Fox_4*),potom by som už iba z úcty k tomuto svetoznámemu
producentovi,na ktorého rodinných komédiách sa desaťročia zabáva celý svet,uviedol jeho meno ako pôvodný zdroj príbehu,
ktorý ovšem už Vy prezentujete pod svojím menom ako "svoj vlastný autorský príbeh" hneď ako prvý v poradí.

Vychádzajúc zo životom overenej múdrosti od Aristotela,citujem : Poznanie samého seba je počiatkom všetkej múdrosti ,
začnem nezvykle nie od druhých,ale od seba,čo je neporovnatelne zložitejšie,lebo moja cesta sebapoznania je cestou spaľujúceho
ohňa prežitých nešťastí,chorôb,nekončiacich bolestí,chudoby,bezdomovectva,nezamestnanosti,samoty,blízkej smrti
ale aj svetových úspechov a hojnosti.Nedostatok kritického ale predovšetkým sebakritického myslenia
(čo je niekoľko násobne vyšší level) vychádzajúceho z nutnosti dôsledného rozlišovania medzi NÁZOROM a FAKTOM,
potom končí vážnou diagnózou-stavom slepoty sebapoznania,keď na vine sú všetci ostatní len JA NIE,alebo všetci sa mýlia len
JA JEDINÁ/NÝ MÁM VŽDY PRAVDU>viď. Senník N a jeho služobníci lži z tribún .

K typickej funkcii signatára Charty 77 alebo vodcu revolúcie z okraja vtedajšej spoločnosti mi chýbajú už len pracovné pozície
ako kotolník-kurič,osvetľovač,kulisár,divadelný kritik,pivný sládek,výčapník,nosič gitary pre Joan Baez,pašovatel alebo vydavateľ
samizdatovej literatúry,burič,rozvracač štátu ai. nakoľko predchádzajúce "pracovné pozície" som fyzicky nevykonával.

Sebakriticky priznávam že pokiaľ som o živote,o mojom poslaní v ňom a o sebe samom takmer nič nevedel (aj keď som si
namýšľal že toho viem veľa,čo je typickým sprievodným znakom dospievania),nedokázal som ani pochopiť dôležitosť uvádzania
autorov kníh z ktorých citujem a sám seba som klamal vo veku nevedomosti,že všetko je len z mojej hlavy.Dnes sa z odstupom
času sám na sebe dobre zabávam a smejem,ale práve toto je podstatou osobnostného napredovania na ceste
k seba-zdokonalovaniu.Jednoducho uvedomiť si svoju chybu a následne osobnostne rásť.Opakom napredovania je nepriznať
si chybu,zotrvávať v seba-klame a roky prešľapovať na jednom mieste,respektíve doživotne sa zakukliť,nasadiť si masku falošnej
dokonalosti,neomylnosti a deň čo deň viac osprostievať.

Roman Dávid

PS : existuje pozítívna takzvaná konštruktívna kritika s úmyslom ponaučiť a napomôcť adresátovi,ale existuje aj falošná chvála takzvaný
bozk smrti s úmyslom zabrzdiť a vzbudiť u adresáta falošné zdanie o jeho dokonalosti alebo zdanlivej výnimočnosti
(u mnohých youtube-rov môžu vysoké počty zhliadnutí+insta-followerov vzbudzovať tento falošný dojem).
Mojou snahou a úmyslom je vždy napomôcť adresátovi,nie udeliť mu bozk smrti a tým ho zastaviť v osobnostnom a profesijnom raste.
K tradičným nenávistným hejterom mám nekonečne ďaleko a pohŕdam nimi,lebo ich kritika je v princípe chorá/ubližujúca/škodiaca a nie
napomáhajúca danej osobe alebo diskusii.Podobne politika a tribúny aktivizmus (alebo inak povedané keď sa Slepí snažia viesť slepých,
alebo klamstvom oslepených demonštrantov na námestiach) plný emócií,neznalosti problematiky,skreslených faktov alebo jednoznačných
klamstiev a obvinení bez dôkazov je len ďalšia forma nenávistného hejterstva ľudí nechápajúcich základné princípy demokracie
"Masarykovského typu a prvorepublikovej tradície",ktorá stojí na diskusii opakujem na diskusii názorových oponentov,rešpektovaní
výsledkov volieb a princípov právneho štátu,nie na hejtovaní z pódia.

01*:https://www.independent.co.uk/…/blurred-lines-final-verdict…

02*: pokiaľ sa nejedná o cielený marketing služby alebo produktu,product placement alebo ďalšie línie podpory predaja retailu z pera
otca marketingu Philipa Kotlera

03* : ak čítaš tento príspevok,potom predpokaldám že nepatríš alebo v budúcnosti nebudeš patriť k pasívnej väčšine,ktorá len blbo
a nekonečne čumí na youtube (a iné video zdroje) a necháva sa unášať spolu s mŕtvymi rybami po hlavnom prúde 
rieky,namiesto toho aby si na sebe zapracoval a obrazne povedané začal plávať proti myšlienkam hlavného (často manipulujúceho,
mŕtveho a klamlivého) riečneho prúdu spolu s dravcami ako sú losos,pstruh,hlavátka,sivoň atď.

04* : Pravidlá citovania a tvorby zoznamu použitej literatúry atď > Publication manual of the American Psychological Association
(6. vydanie) (ISBN:1433950618) , STN ISO 690, ISO 690-2 , Zákon č. 618/2003 Z. z. .... atď

Ked-slepi-vedu-slepych