roman-david-prazdne-flase-najviac-rincia-tuzba-po-moci-tancuju-na-hrobe-kuciaka-zneuzivaju-smrt-vo-svoj-prospech

Roman Dávid: "Prázdne fľaše najviac rinčia" alebo JEDNODUCHÁ POLITICKÁ HRA plná tých najnegatívnejších
emócií po smrti novinára a jeho snúbenice (6.3.2018)

Forma a obsah verbálneho a neverbálneho prejavu človeka spolu s jeho skutkami vytvárajú pri dlhodobom a detailnom
pozorovaní komplexný obraz analyzovaného subjektu a jeho mediálnej prezentácie,ktorý sa v nasledovných riadkoch
pokúsim demaskovať.Ponúkam Vám zrozumitelný obraz JEJ JEDNODUCHEJ HRY plnej tých najnegatívnejších emócií,
intríg a vášní,ktorú každodenne BUDUJE NA PRELIATEJ KRVI DVOCH MLADÝCH ĽUDÍ,ako domček z kariet, bez toho aby
sa pozastavila nad dôsledkami svojich ťahov na šachovnici,ktoré už doteraz ublížili mnohým nezainteresovaným

ľuďom : tu analyzovaná osoba sa nachádza na priloženom obrázku.

Stručná typológia tohoto humanoida je tvorená vysokou prevahou mužských povahových čŕt a rysov osobnosti,alebo lepšie
povedané "Čapkovmu" robotu podobnej,racionalitou vyprázdnenej a negatívnymi emóciami naplnenej bytosti,s minimom
ženských a pre ženské pokolenie tak typických cností,ktoré my muži tak obdivujeme a milujeme.Pri analýze som vychádzal
z odvekého a doteraz platného pravidla,ktoré hovorí že "z plnosti srdca hovoria ústa" ,alebo ako sa prejavuje stav
humanoidného bytia a konania keď definovanej političke ( spolu s jej kolegami) dlhodobo niečo principiálne chýba
a nedostáva sa jej toho už takmer šesť rokov aj napriek tomu že potom nesmierne túži a baží a ako nástroje k dosiahnutiu
uspokojenia v tomto smere každodenne používa tie najprimitívnejšie a tie najodpornejšie metódy alebo zbrane v podobe
šírení klamstiev,obvinení bez dôkazov,psychického nátlaku a ponižovania čo len dokazuje už dávno známy fakt že politika
je ideálnym priestorom pre psychopatov a sociopatov rôzneho druhu,ktorí konajú bez toho aby čo i len pouvažovali
o tom aké škody ich konanie môže napáchať častokrát na nevinných ľuďoch .

Pýtate sa čo jej chýba a čo hľadá a nenachádza ?

Predsa MOC samotná respektíve nenaplnená túžba po moci,ktorá ako afrodiziakum opája generácie pokolení a ktorá je ako
pachová stopa permanentne prítomná okolo jej politického tábora
a na všetkých verejných zhromaždeniach,ktoré sa snažia
z pozadia alebo priamo politicky zneužívať pod zámienkou hrania falošného divadla v zmysle "Uctime si smrť novinára a jeho milej"
za ktorým ovšem nehľadajte nič štátnické,idealistické alebo dokonca úprimné, ale len dlhodobo nenaplnené ambície po vládnutí
a moci samotnej.

Roman Dávid