roman-dávid-slovensky-eurokomisar-maros-sefcovic-vo vysielani-americkej-cnn

Roman Dávid: SLOVENSKÝ EUROKOMISÁR MAROŠ ŠEFČOVIČ VO VYSIELANÍ CNN

EU still optimistic about South Stream > CNN's Maggie Lake speaks Maros Sefcovic, European Commissioner
for Energy Union, about the South Stream pipeline project.
 

Potom ako ruský prezident Vladimir Vladimirovič Putin vystúpil so zásadným stanoviskom ku roky pripravovanej,
ale v konečnom dôsledku zrušenej výstavbe zamýšľaného plynovodu Južný prúd dňa 1.12.2014 v Ankare,európsky
viceprezident pre energetickú úniu Mr.Maroš Šefčovič v tomto rozhovore pre CNN reaguje a rozoberá možné súvislosti
okolo v tom čase strategického projektu plynovodu pre krajiny EU,ktorý mal vyradiť ukrajinský NaftoGaz Group z transportu
do EU a nahradiť ho južným trasovaním z terminálu Novorossiysk na pobreží Čierneho mora smerom do Bulharska,Srbska,
Maďarska,Rakúska až do SR,ako základ pre naplnenie kľúčového slova v tomto smere,ktorým je multizdrojová diverzifikácie
dodávok zemného plynu pre strednú a južnú časť EU.EU vychádza z dávno overenej premisy že len multizdrojová/multicenová
diverzifikácia a sloboda vo výbere medzi zámorskými a vnútrozemskými dodávateľmi môže generovať stabilitu dodávok
pre krajiny pokryté potrubiami a vzájomnými prepojeniami distribučných sústav a zároveň najvýhodnejšie postavenie
pri vyjednávaní o čo najnižších nákupných cenách s vysoko limitovaným počtom vlastníkov zdrojov zemného plynu,
schopných objemom svojej produkcie garantovať stabilné dodávky v celej EU nie len v rámci spotreby tej danej krajiny.