Wave Frontier Toroidal T90

wave frontier uvod

1,WAVE FRONTIER T90  celny pohlad c11,WAVE FRONTIER T90 pohlad z lava c21,WAVE FRONTIER T90 pohlad z prava c3
1,WAVE FRONTIER T90 rozmer pomocneho subreflektora c41,WAVE FRONTIER T90 SKEW stupnica zo zadu  c51,WAVE FRONTIER T90 pravo lave vychylovanie polohy LNB c6
1,WAVE FRONTIER T90 detail na celu nosnu konstrukciu c71,WAVE FRONTIER T90 detail na zmenu elevacneho uhla c81,WAVE FRONTIER T90 pohlad zo zadu c9
1,WAVE FRONTIER T90 detail na cely bok c101,WAVE FRONTIER T90 vychod stred a zapad limit c111,WAVE FRONTIER T90 nulovy bod ASTRA 19E s LNB CA c12
1,WAVE FRONTIER T90 detail na zmenu elevacneho uhla z boku c131,WAVE FRONTIER T90 detail na drziak LNB a skrutky riadiace lavo-pravu polohu LNB c141,WAVE FRONTIER T90 rozmer hlavneho reflektora c15
2,WAVE FRONTIER T90 navod k antene str12,WAVE FRONTIER T90 navod k antene str22,WAVE FRONTIER T90 navod k antene str3
2,WAVE FRONTIER T90 navod k antene str42,WAVE FRONTIER T90 navod k antene str52,WAVE FRONTIER T90 navod k antene str6
                                                                 2,WAVE FRONTIER T90 navod k antene str7

TECHNICKÉ PARAMETRE ANTÉNY WAWE FRONTIER T90 : 
     
ROZMERY HLAVNÉHO REFLEKTORA ............................. 96,7 cm výška / 108,6 cm šírka
     
ROZMER POMOCNÉHO SUBREFLEKTORA ....................... 36,1 cm výška / 83,6 cm šírka     
    
AZIMUTÁLNY ROZSAH .................................................. +/- 30°
     
POČET KONVERTOROV NA NOSNOM RAHNE ................. 1 - 14 ks - v závislosti od výberu typu UNI LNB a spôsobu uchytenia aj viacej / 
     
PRACOVNÉ FREKVENČNÉ SPEKTRUM .............................. 10 700 MHz - 12 750 MHz 
     
DOPORUČENÝ ROZOSTUP LNB MEDZI DRUŽICAMI ......... 4,5°
     
ZISK ANTÉNY PRI f=12,5 GHz ....................................... 39,7 dB
     
ÚČINNOSŤ ..................................................................... 60 - 75 %
     
MATERÁL REFLEKTORA .................................................. galvanizovana oceľ
     
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ..................................................... poliesterové práškové lakovanie
     
ODOLNOSŤ VOČI VETRU ................................................. pracovná 72 km/h, medzná 180 km/h
     
HMOTNOSŤ ..................................................................... 14,1 kg
    
    
POPIS ANTÉNY :
     
Jedná sa o zaujímavé technické riešenie ako sa dá na jeden fixne nastavený elevačný uhol zabezpečiť príjem družíc v azimutálneho rozsahu až 60°,samozrejme všetko súvisí s úrovňou vyžiarenej energie EIRP v mieste inštalácie tejto antény,lebo z hľadiska rozmerov reflektora porovnateľné ofsetové antény napr. TECHNISAT alebo FTE dosahujú v porovnaní s centrálnym nulovým bodom na T90 vyšší zisk asi o 20% na určenej frekvencii "f".Tieto riešenia multiohniskového príjmu priniesla do praxe už pred 17 rokmi známa Švédska značka SMW ale v tom prípade anténa neobsahovala pomocný subreflektor ale len reflektor priemeru až 170 cm pri podobnej účinnosti celej zostavy okolo 60%.Celá vyššie popisovaná anténa je vhodná na príjem družíc s vysokým vyžiareným výkonom nad 48 dBW pri nerovnomernom rozložení odrazenej signálnej energie v závislosti od vzdialenosti od nulového bodu,ktorý je na nosnom LNB rahne zreteľne označený čo v laickom pomenovaní znamená že so vzrastajúcou vzdialenosťou inštalovaného LNB od nulového bodu klesá aj účinnosť koncentrácie signálnej energie čiže jej kvalita určená MER a BER.Polopate povedané: v prípade zhoršených poveternostných podmienok klesá signálna rezerva príjmaného signálu v závislosti od vzdialenosti od LNB inštalovaného v nulovom bode-preto výrobca uvádza rozsah účinnosti antény v rozsahu od 60 - 75 %.
     
Teoreticky je možný príjem v azimutálnom rozsahu až 60° čiže od nulového bodu +/- 30° do pravej a ľavej strany čo ale dĺžka nosného ramena LNB neumožňuje,čiže na krajných orbitálnych pozíciách je už nutné použiť pomocné LNB držiaky.V bežnej inštalačnej praxi sa dosahujú azimutálne rozsahy okolo 45° viď obrázok vo fotogalérii : kde za predpokladu umiestnenia LNB v nulovom bode na družici Astra 1 19,2°E je celodenne možný príjem ako na západnom limite,ktorý je tvorený družicou Atlantic Bird 3 na 5°W ako aj na východnom limite,ktorý je tvorený družicou Hellassat 2 na 39°E - samozrejme vysielania v európskych vyžarovacích diagramoch s EIRP nad 48 dBW.
    V závislosti od výberu nulového bodu,čo súvisí s nastavením SKEW číselnej dráhy z druhej strany antény a zemepisnej polohy inštalácie je možné meniť rozsah príjmaných družíc podľa potreby ale samozrejme jedná sa vždy o ziskový kompromis hlavne v krajných polohách inštalovaných LNB napr. v prípade ištalácie rozsahu
    
    W limit Hispasat 30°W - O bod Amos 2 4°W - E limit Astra 3A 23,5°E
    
    je v prípade mesta Lučenec nutné podľa softwaru ,dodávaného od výrobcu nastaviť SKEW polohu antény nasledovne :
    
    75° - údaj je nutné nastaviť na číselnej stupnici zo zadnej strany pri celkovom azimutálnom rozsahu 53° kde dôležitú úlohu pri nastavení zohráva aj poloha LNB,ktorú výrobca označuje - viď obrázok č.6 - v rozsahu :
    
    L mínus pri družiciach umiestnených na východnom orbite,čiže na pravej strane od nulového bodu
    R plus pri družiciach umiestnených na západnom orbite,čiže na ľavej strane od nulového bodu
    
    Nakoľko som testoval pôvodný-originálny produkt od výrobcu Wawe frontier a nie kópie tohto originálu,ktorých som už videl niekoľko a líšia sa hlavne v konštrukcii úchytu pri rozdielnych rozmeroch reflektora a subreflektora,funkčnosť celej anténnej zostavy je dobrá,montáž je jednoduchá a zvládne ju aj začiatočník.K tomuto produktu sa štandartne dodávajú 4 ks LNB držiakov ale v prípade potreby nebol problém od dovozcu týchto produktov doobjenať aj ďalšie kusy.