Recent posts

Type Title Authorsort icon Replies Last Post
Hottest News 17.2.11.NOVINKA č.6-DOORDARSHAN-INSAT 4B at 93.5°E & VEREJNOPRÁVNE SATELITNÉ VYSIELANIE indického providera DOORDARSHAN do regiónov Indického subkontinentnu a jeho najsledovanejšie TV okruhy v mieste príjmu Lučenec & FOTOGRAFIE Z VYSIELANIA Roman Dávid. 02/17/2011 - 17:51
Sat List Update 18.2.11-UPDATE No.7-DD DOORDARSHAN India's public-satellite network-INSAT 3A-4B at 93.5°E-C band: LIVE VIDEO EXCERPTS from the SD broadcast-DD Punjabi,DD Odia,DD Kashir,DD Malayalam,DD Saptagiri,DD National,DD News,DDK Ranchi,DD Patna,DD National Guwahati Roman Dávid. 02/18/2011 - 13:50
Hottest News 18.2.11-NOVINKA No.7-DD DOORDARSHAN AKO INDICKÁ VEREJNOPRÁVNA SATELITNÁ SIEŤ z družíc INSAT 3A a 4B na 93.5°E v širokom lúči pásma C a téma:VIDEOUKÁŽKY Z VYSIELANIA-DD Punjabi,DD Odia,DD Kashir,DD Malayalam,DD Saptagiri,DD National,DD News,DDK Ranchi .... Roman Dávid. 02/18/2011 - 13:59
Sat List Update 20.2.11-UPDATE No.8-Indian satellite TV network Doordarshan-INSAT 3A and 4B at 93.5°E-wide beam in C band and Theoretical possibility of receiving satellite in the European region in terms of elevation angle + technical parameters of satellite Insat 3A-4B Roman Dávid. 02/20/2011 - 07:43
Hottest News 20.2.11-NOVINKA č.8-Indická satelitná TV sieť DOORDARSHAN zo satelitov INSAT 3A a 4B na 93.5°E v C pásme a MAPA teoretickej možnosti príjmu z orbitálnej pozície 93.5° východne v európskom meradle + technické data satelitov Roman Dávid. 02/20/2011 - 07:50
Sat List Update 28.2.2011-Mr. Roman Dávid and his CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB Think-Tank opens European Centre for the reception of the Indian public broadcaster DD Direct Plus,which broadcasts through the Indian beam of Ku-band from the satellite Insat 4B at 93.5°E Roman Dávid. 02/28/2011 - 13:31
Sat List Update 28.2.11-UPDATE No.1-DD DIRECT PLUS India-Insat 4B at 93.5°E-Indian SPOT:SPECTRUM ANALYSIS-author's research activities in the field of wave physics-G/T vs. quality,live recordings from the carrier lock,practice verified signal coverage in Africa+Europe Roman Dávid. 02/28/2011 - 14:03
Hottest News 28.2.2011-AUTOR Roman Dávid a jeho THINK-TANK CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB otvára EURÓPSKE CENTRUM pre príjem indickej satelitnej siete DD DIRECT PLUS s obsahom viac ako 50 ne-kódovaných HD+SD TV z družice Insat 4B na 93.5°E-Indický lúč KU pásma Roman Dávid. 02/28/2011 - 14:27
Hottest News 28.2.11-NOVINKA č.1-DD DIRECT PLUS India-Insat 4B na 93.5°E-Indický lúč v KU pásme: ANALÝZA SPEKTRA-výsledky výskumných aktivít autora v oblasti vlnovej fyziky-pomer G/T vs. kvalita,záznam z uzamknutia nosných a signálne hladiny v oblastiach Afriky+Európy Roman Dávid. 02/28/2011 - 14:45
Sat List Update 1.3.11-UPDATE No.2-DD DIRECT PLUS India-Insat 4B at 93.5°E-Indian SPOT:RECEPTION QUALITY-current quality status in Central Europe when the continued failure of the Insat 4B,archived measurements over the last 3 years,live recording of the changes in the Q Roman Dávid. 03/01/2011 - 15:45
Hottest News 1.3.11-NOVINKA č.2-DD DIRECT PLUS India-Insat 4B na 93.5°E-Indický lúč: KVALITA PRÍJMU-aktuálny akostný stav v strednej Európe pri pretrvávajúcej poruche na satelite,publikujem archivované výsledky meraní Think-Tanku za posledné 3 roky,LIVE video záznamy Roman Dávid. 03/01/2011 - 16:01
Sat List Update 2.3.11-HDTV UPDATE No.3-DD DIRECT PLUS India-Insat 4B at 93.5°E-Indian SPOT: DD HD-FIRST Free-To-Air transmissions from India in HD format (1920x1080-H.264-16:9) and the results of its reception in the area of Central Europe from the dxsatcs Think-Tank... Roman Dávid. 03/02/2011 - 13:37
Hottest News 2.3.11-HDTV NOVINKA č.3-DD DIRECT PLUS India-Insat 4B na 93.5°E-Indický lúč: DD HD-PRVÉ NEKÓDOVANÉ VYSIELANIE z Indie v HD formáte (1920x1080-H.264-16:9) a prezentácia jeho príjmu v stredoeurópskom meradle (Lučenec) od Think-Tanku dxsatcs.COM .... Roman Dávid. 03/02/2011 - 13:52
Sat List Update 3.3.11-HD+SDTV UPDATE No.4-DD DIRECT PLUS India-Insat 4B at 93.5°E-Indian SPOT: DD Direct plus HD+SD-Indian broadcasting reception results in Central Europe in HD and SD format-9X,9XM,PTC News,ETC,News Live,Zee Smile,DW Asia,Shakti TV,DD Lok Sabha ... Roman Dávid. 03/03/2011 - 14:42
Hottest News 3.3.11-HD+SDTV NOVINKA č.4-DD DIRECT PLUS India-Insat 4B na 93.5°E-Indický lúč v KU pásme: DD Direct plus HD+SD-fotoprezentácia a výsledky príjmu HD+SD vysielania z Indie v strednej Európe-9X,9XM,PTC News,ETC,News Live,Zee Smile,DW Asia,Shakti TV ... Roman Dávid. 03/03/2011 - 14:58
Sat List Update 4.3.11-EXTRA BONUS in HD+DVB-S2 format + UPDATE No.5-DD DIRECT PLUS India-Insat 4B at 93.5°E-Indian SPOT: DD Direct + and video presentation of HD broadcasts & BONUS 11 030 V DVB-S2+HD SUN DIRECT DTH India-first results of measurements in Central Europe ! Roman Dávid. 03/04/2011 - 14:34
Hottest News 4.3.11-EXTRA HD a DVB-S2 BONUS a NOVINKA č.5-DD DIRECT PLUS India-Insat 4B na 93.5°E-Indický lúč: VIDEO PREZENTÁCIA HD vysielania a EXTRA BONUS-11 030 V DVB-S2-HDTV SUN DIRECT DTH-prvé merania na platenej HDTV sieti provajdera SUN DIRECT v mieste Lučenec Roman Dávid. 03/04/2011 - 14:52
Sat List Update Mr.Roman Dávid and his CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB Think-Tank opens center to receive the English free-to-air satellite service FREESAT from Astra 2D at 28.2°E which provides most viewed British public and private channels ITV and BBC in HD+SD format Roman Dávid. 03/14/2011 - 14:47
Sat List Update 14.3.11-Update No.1-FREESAT-ITV-BBC-Sky-Astra 2D at 28.2°E-2D North beam:SPECTRUM ANALYSIS of the V vector-current signal status in Central and Eastern Europe,analysis of spectrum from 4 different time frames and LIVE video preview Roman Dávid. 03/14/2011 - 15:09
Hottest News Roman Dávid ako autor a zakladateľ Think-Tanku CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB otvára centrum pre príjem anglickej satelitnej služby FREESAT z družice Astra 2D na 28.2°E s ponukou britských verejnoprávnych a súkromných okruhov BBC a ITV v HD a SD formáte Roman Dávid. 03/14/2011 - 15:27
Hottest News 14.3.11-NOVINKA č.1-FREESAT-ITV-BBC-Sky-Astra 2D na 28.2°E-2D severný diagram: ANALÝZA SPEKTRA VERTIKÁLNEHO VEKTORA-aktuálny signálny stav v strednej a východnej Európe,analýzy spektra v štyroch časových rámcoch s LIVE video ukážkami z uzamknutia nosnej.. Roman Dávid. 03/14/2011 - 15:37
Sat List Update 15.3.11-Update No.2-FREESAT-ITV-BBC-Sky-Astra 2D at 28.2°E-2D North beam:SPECTRUM ANALYSIS of the H vector-current signal status in the timeline,comparison of reception between the receiver UNAOHM-VANTAGE,analysis of spectrum from 6 different time frames Roman Dávid. 03/15/2011 - 16:01
Hottest News 15.3.11-NOVINKA č.2-FREESAT-ITV-BBC-Sky-Astra 2D na 28.2°E-2D severný lúč: SPEKTRUM HORIZONTÁLNEHO vektora-aktuálny signálny stav v časovej osi,porovnanie výsledkov príjmu medzi príjmačmi UNAOHM AP201 a VANTAGE 1100S a výsledky analýz v šiestich rámcoch Roman Dávid. 03/15/2011 - 16:13
Sat List Update 16.3.11-SAT DX PREMIERE-FREESAT-ITV-BBC-Sky-Astra 2D at 28.2°E-2D North beam:RECEPTION QUALITY H+V-EXCEPTIONAL QUALITY STATUS in the V pol.with bBER=0<e-06<e-05,10 847 V & QPSK constellation analysis and new peak quality at a value bBER=0,actual results.. Roman Dávid. 03/16/2011 - 14:23
Hottest News 16.3.11-SAT DX PREMIÉRA-FREESAT-ITV-BBC-Sky-Astra 2D na 28.2°E-2D severný lúč: KVALITA PRÍJMU V+H-vysoký pokles hladiny ChBER o 1-2 rády a ideálny akostný stav na V-TP so stavom rovným alebo blížiacim sa ChBER=0,QPSK konštelácia a merania na paketoch H+V Roman Dávid. 03/16/2011 - 14:37