Recent posts

Type Titlesort icon Author Replies Last Post
Hottest News 16.9.2009 - Sat List - družica Express A4 at 14,0°W - Globálny zväzok pásma C : ruský paket RSCC uplinkovaný v globálnej EIRP zóne pre káblové siete na východnom pobreží severnej Ameriky v pásme C .... Roman Dávid. 09/16/2009 - 14:56
Hottest News 16.9.2009 - Sat List - družica Intelsat 902 na 62,0°E - Globálny diagram pásma C : 4 163 LC - aktúalne identifikačné a kvalitatívne data prenosu Sky News International / NDS Videoguard / s výrazným ziskovým rastom okolo 8 dB z MER pri FEC 2/3 ... Roman Dávid. 09/16/2009 - 13:57
Sat List Update 16.9.2009 - Sat List - Express A4 at 14,0°W - Global C SPOT : 3 675 RC - RSCC Network_full reception stability on russian uplinking for North American viewers ... Roman Dávid. 09/16/2009 - 14:51
Sat List Update 16.9.2009 - Sat List - Intelsat 902 at 62,0°E - Global C SPOT : 4 163 LC - actual reception data about Sky News International / NDS Videoguard / with real growth of the gain 8 dB by FEC 2/3 ... Roman Dávid. 09/16/2009 - 13:51
Hottest News 16.9.2010-Aktualizujem výsledky meraní stredo-ázijskeho vysielania Kazakstan TV Aktau v ruskom diagrame satelitu Intelsat 702 z pozície 66.0°E v KU pásme v stredoeurópskych príjmových podmienkach : 11 488 V aktuálny analýza spektra a kvalitatívny stav ... Roman Dávid. 09/16/2010 - 15:55
Sat List Update 16.9.2010-Intelsat 702 satellite at 66.0°E and the current results of measurements on the carrier Kazakstan TV Aktau in the russian beam & today's topics : actual spectral analysiss of TP 74 + measurement results ... Roman Dávid. 09/16/2010 - 15:46
Sat List Update 17-1-2015-X PÁSMO-Vojenský satelit COMSATBw-1_λ=63°vd : Autor analyzuje frekvenčné spektrum X stacionárnej vojenskej družice COMSATBw-1 (Communications Satellite für Bundeswehr)na pozícii geosynchrónnej dráhy λ=63°vd (merania potvrdili skutkovú synchrónno Roman Dávid 01/17/2015 - 12:14
Sat List Update 17-12-2012__FIRST FEED CHANNEL IN KA band from Astra 1H-19.4__18 510,856 MHz DVB-S2-QPSK FEED ERICSSON Service-Link Margin level LM=5.8 dB is the determining factor of a stable carrier lock, which augmented by qualitative analysis of QPSK constellation Roman Dávid 12/17/2012 - 09:59
Sat List Update 17-12-2012__FIRST FEED CHANNEL IN KA band from Astra 1H-19.4__The author has identified a systematic concentration of FEEDS channels and TESTS into the passive stretch of linear spectrum -V- 18 500-18 800 MHz and their analysis also looked at today's news Roman Dávid 12/17/2012 - 10:04
Hottest News 17-12-2012__PRVÝ FEED KANÁL V KA PÁSME z objektu ASTRA 1H-19,4e__18 510,856 MHz DVB-S2-QPSK FEED ERICSSON Service-hladina Link Margin LM=5,8 dB je determinujúcim faktorom stabilného uzamknutia nosnej,ktorej kvalitatívnu analýzu dopĺňam QPSK konšteláciou Roman Dávid 12/17/2012 - 09:44
Hottest News 17-12-2012__PRVÝ FEED KANÁL V KA PÁSME z objektu ASTRA 1H-19,4e__18 762 MHz DVB-S FEED TELEIPPICA-DEKÓDOVANIE SERVISNÝCH DÁT z kódovaného transportného streamu MPEG podľa Telekomunikačného Štandardu ETS 162 a analýza spektra a kvality pomocou Televes H60 Roman Dávid 12/17/2012 - 09:49
Sat List Update 17-12-2012___FIRST FEED CHANNEL IN KA band from Astra 1H-19.4__18 762 MHz DVB-S FEED TELEIPPICA and DECODING THE ENCODED MPEG transport stream service informations -SI- according to the European Standards ETS 162 and quality analysis using Televes H60 Roman Dávid 12/17/2012 - 10:01
Hottest News 17-12-2012___PRVÝ FEED KANÁL V KA PÁSME z objektu ASTRA 1H-19,4e__autor identifikoval systematické sústredenie FEEDS kanálov a testov do doteraz pasívneho úseku lineárneho spektra -V- od 18 500 do 18 800 MHz a ich analýzam podriadil sumu dnešných noviniek Roman Dávid 12/17/2012 - 09:54
Sat List Update 17-2-2015-X PÁSMO- Syracuse 3A-47.0° vd : Stacionárny objekt Syracuse 3A zo sústavy družíc 3A+3B je jedným z mála vojenských objektov,kde prevádzkovateľ okrem štandartne vysielaných popisovacích "tagov" definujúcich formu prenosu cez satelitnú distribúciu Roman Dávid 02/17/2015 - 10:01
Hottest News 17.1.11-NOVINKA č.3_Paket DISH TV DTH India-NSS 6 na 95.0°E-Indický diagram: ZENEGA D-6000 HD OFICIÁLNY HDTV PRÍJMAČ paketu Dish TV s CA CONAX_oficiálna dekódovacia karta systému CONAX,menu príjmača+galéria,interaktívne služby indického operátora ICICI... Roman Dávid. 01/17/2011 - 15:07
Sat List Update 17.1.11-UPDATE No.3_Package DISH TV DTH India-NSS 6 at 95.0°E-Indian beam: ZENEGA D-6000 HD OFFICIAL HD RECEIVER+CA system CONAX_ official viewing card,receiver's menu+gallery,interactive services Gaming,Shaadi Active,Jobs Active,Travel Active,ICICI ... Roman Dávid. 01/17/2011 - 14:44
Hottest News 17.11.2010-Ruský satelit Express AM44 na 11.0°W v C pásme a prvé merania na nigérijskom prenose CRBC TV v polohovatelnom zväzku + témy : 3 662 R paket RSCC-spektrálna analýza , 4 106 R-CRBC Nigéria-výsledky meraní+video Roman Dávid. 11/17/2010 - 10:44
Sat List Update 17.11.2010-Russian Express AM44 satellite at 11.0°W and the first measurement of Nigerian carrier CRBC TV in steerable beam + themes : 3 662 RSCC-spectral analysis , 4 106 R CRBC Nigeria-measurement results+video ... Roman Dávid. 11/17/2010 - 10:36
Hottest News 17.12.2009 - FEEDS BOX : Apstar 2R satellite at 76.5° E and a new channel feeds in the packet BBC Persian / f=4 073 H : NIT ID T10 feed +++ followed by analysis of the quality of income Roman Dávid. 12/17/2009 - 18:02
Hottest News 17.2.11.NOVINKA č.6-DOORDARSHAN-INSAT 4B at 93.5°E & VEREJNOPRÁVNE SATELITNÉ VYSIELANIE indického providera DOORDARSHAN do regiónov Indického subkontinentnu a jeho najsledovanejšie TV okruhy v mieste príjmu Lučenec & FOTOGRAFIE Z VYSIELANIA Roman Dávid. 02/17/2011 - 17:51
Sat List Update 17.2.2010 - Latest changes on Atlantic Bird 3 satellite at 5.0°W with significant changes in the quality of some income transfers in C band : 3 727 R spectral analysis & footprint & measurement results_ FIRST : 3 661 R 2M Monde Maroc Roman Dávid. 02/17/2010 - 18:21
Hottest News 17.2.2010 - Posledné novinky z pan-atlantickej stopy satelitu Atlantic Bird 3 na 5.0°W v pásme C s aktualizovanými výsledkami meraní po výrazných zmenách v akosti príjmu + skúsenosti s príjmom vysielania tv Rede Mundial z Brazílie atď_ÚVOD:4 155 L ORTB Roman Dávid. 02/17/2010 - 18:42
Hottest News 17.2.2010 - PREMIÉRA : V ľavotočivom spektre L satelitu Atlantic Bird 3 na 5.0°W v pásme C som identifikoval nové vysielanie z južnej Ameriky od provajdera HBC Telecom vo formáte DVB-S2 : 4 112 L Rede Mundial Int. Brazília / výsledky meraní +++ Roman Dávid. 02/17/2010 - 17:47
Sat List Update 17.2.2010 - PREMIERE : In the frequency range L of satellite Atlantic Bird 3 at 5.0°W in C band, I identified a new transmission from Brazil in the format DVB-S2 : 4 112 L Rede Mundial Internacional_HBC TELECOM Brazil / spectrum analysis & measurement +++ Roman Dávid. 02/17/2010 - 17:37
Hottest News 17.2.2010 - Relative quality of earnings in the video presentation from the Atlantic Bird 3 satellite at 5.0°W in C band :DVB-S2 Rede Mundial , Télé Sahel , 2M Maroc , CRTV , Télé Africa Gabon , RTG 1 Gabon ... Roman Dávid. 02/17/2010 - 18:30