Recent posts

Type Titlesort icon Author Replies Last Post
Hottest News 15.7.2009 - Sat List - Satelit Intelsat 902 at 62,0°E - Blízkovýchodný vyžarovací diagram pásma KU : aktuálny spektrálny a kvalitatívny rozbor príjmu paketov iránskej siete IRIB / IRINN +++ Roman Dávid. 07/15/2009 - 13:44
Hottest News 15.7.2009 - Sat List-čínska družica ChinaStar 1 at 87,5°E-Globálny diagram pásma C:dxsatcs kompletne aktualizuje parametre prenosov TV2 test a Zam TV Pakistan ... aktualizované o Q rozbor TV2 test ... Roman Dávid. 07/14/2009 - 15:44
Hottest News 15.9.2009 - New Info Card - Atlantic Bird 3 at 5,0°W - Panatlantic footprint of C band : 4 123 RC_AFNEX African News Exchange / TANDBERG TT 1222 Roman Dávid. 09/15/2009 - 10:52
Hottest News 15.9.2009 - New Videos from Atlantic Bird 3 at 5,0°W - Panatlantic footprint of C band : DVB-S2/MPEG-4 Télé Réunion , Télé Sahel , 2M Maroc , CRTV , Télé Africa Gabon , RTG 1 Gabon , Alnadi TV , Deutsche Welle Africa ... Roman Dávid. 09/15/2009 - 10:30
Hottest News 15.9.2009 - PREMIÉRA/SAT LIST - Atlantic Bird 3 na 5,0°W - Pan-atlantická EIRP zóna príjmu pásma C : aktualizovaný akostný rozbor DVB-S2/DVB-S sietí prítomných v pravo+ľavo točivom kmitočtovom spektre pásma C & premiéra video liniek v TV liste .... Roman Dávid. 09/15/2009 - 10:43
Sat List Update 15.9.2009 - PREMIERE/Sat List - Atlantic Bird 3 at 5,0°W - Panatlantic footprint of C band : actual reception data about all DVB-S2/DVB-S networks & new video links inside the TV list .... Roman Dávid. 09/15/2009 - 10:36
Sat List Update 15.9.2010-In the combined Euro-African footprint of the satellite Intelsat 10 at 68.5°E I measured the levels of exceptional quality to a packet Sentech & My TV : <1 faulty bit / 1 000 000 in a milion of the FEC Protocol 1/2 + QPSK constellation diagram . Roman Dávid. 09/15/2010 - 10:50
Hottest News 15.9.2010-V kombinovanom Európsko-Africkom diagrame satelitu Intelsat 10 na 68.5°E som dosiahol výnimočný akostný stav na paketoch Sentech & My TV : < 1 chybný bit / 1 000 000 pri FEC protokole 1/2 + QPSK konštelačný diagram Roman Dávid. 09/15/2010 - 10:58
Sat List Update 16-11-12-AUTHOR ANALYZES the range and quality of the FEEDS carrier in KA band with non-encoded broadcast marked VCS Voyager 2 at f=21 493.5 MHz,from Eutelsat 7A satellites, which locked in the spectrum of vertical vector ... Roman Dávid 11/16/2012 - 11:09
Sat List Update 16-11-12-AUTHOR defines new quality peaks in KA band for carrier TPA Angola at f=21 501.5 and Zimbo TV at f=21 605.4 MHz from satellite Eutelsat 7A at 7.0e,with strong gain growth derived from the decrease in ChBER rate by almost half in order by FEC=2/3. Roman Dávid 11/16/2012 - 11:13
Hottest News 16-11-12-AUTOR definuje nové kvalitatívne špičky pri príjme v KA pásme z objektu Eutelsat 7A na nosných TPA Angola na 21501 a ZIMBO TV na 21605 MHz s výrazným ziskovým rastom derivovaným od poklesu chybovosti BER na kanál takmer o 1/2 rádu pri FEC=2/3 . Roman Dávid 11/16/2012 - 10:56
Hottest News 16-11-12-AUTOR v priamom prenose analyzuje spektrum a kvalitu nosnej KA pásma s ne-kódovaným FEEDS vysielaním pod ID VCS Voyager 2 na f=21 493,5 MHz z družice Eutelsat 7A,ktorú uzamkol v rozsahu vertikálneho vektora vlnenia Roman Dávid 11/16/2012 - 10:38
Sat List Update 16-11-12-FIRST NON-CODED FEEDS carrier identified as VCS Voyager 2 in the frequency range of the KA band SHF-Eutelsat 7A at 7.0e, which the author identifies at f=21 493.5 MHz as a direct transmission from unspecified areas of Southern Africa Roman Dávid 11/16/2012 - 10:24
Hottest News 16-11-12-PRVÁ NEKÓDOVANÁ FEEDS nosná s id VCS Voyager 2 vo frekvenčnom rozsahu KA pásma zo spektra SHF satelitu Eutelsat 7A na 7.0e,ktorú autor identifikoval na f=21 493,5 MHz ako priamy prenos z nešpecifikovanej oblasti južnej Afriky Roman Dávid 11/16/2012 - 10:14
Hottest News 16-12-2014-Roman Dávid : Výskumný projekt č.1/REFERENĆNÉ HODNOTY ZISKU -G- v KU pásme : Analýza príjmu izraelského paketu YES na f=11 474 MHz z družice Amos 3 v Lučenci je prvá z referenčných hodnôt zisku -G-, pre paraboly v stredoeurópskom meradle .... Roman Dávid 12/16/2014 - 13:52
Hottest News 16-12-2014_Roman Dávid : Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time Roman Dávid 12/16/2014 - 13:48
Hottest News 16-12-2014_Roman Dávid objasňuje a zároveň obhajuje opodstatnenosť vzniku tabuľky s klasifikáciou kvality satelitného DX príjmu za účelom vylúčenia subjektívnych a zároveň neobjektívnych hodnotení a dopĺňa ju o svoj komentár k téme náhodných LOCKov Roman Dávid 12/16/2014 - 13:42
Sat List Update 16-6-2015-Inmarsat-5-F2-55-w-EXKLUZÍVNA NOVINKA v KA pásme:Identifikácia a analýza objektu Inmarsat 5-F2 na geostacionárnej dráhe je ďalšou v postupnosti exkluzívnych správ v európskom kontexte družicového príjmu v KA-pásme,ktoré sú výsledkom výskumnej Roman Dávid 06/16/2015 - 09:32
Hottest News 16.1.11-NOVINKA č.2_Paket DISH TV DTH India-NSS 6 na 95.0°E-Indický diagram: KVALITA PRÍJMU_identifikácia aktívnych transpondérov,online ladenie paketov,akostná špička v percentuálnom vyjadrení,Live video ukážky z okamžitých zmien kvality na štyroch TP Roman Dávid. 01/16/2011 - 07:33
Sat List Update 16.1.11-UPDATE No.2_Package DISH TV DTH India-NSS 6 at 95.0°E-Indian SPOT: RECEPTION QUALITY_identification of active TP,"LIVE" channel search,qualitative peak in percentage terms,live video recording of the instantaneous changes in the quality... Roman Dávid. 01/16/2011 - 07:12
Hottest News 16.10.2009 - MPEG-4 & MPEG-2 Video samples from Intelsat 907 at 27.5°W : RFE Radio Free Europe Prague , MPEG-4 MBN Quad video mosaic , MPEG-4 Al Hurra , KNR TV Greenland , VoA Voice of America , NTA+ Nigeria , RTP Asia .... Roman Dávid. 10/16/2009 - 14:25
Hottest News 16.10.2009 - PREMIÉRA/SatList - Vysielanie z Českej republiky_Prahy_ v pásme C cez družicu Intelsat 907 z 27.5°W : RÁDIO SLOBODNÁ EURÓPA Praha_Česká republika v niekoľkých jazykových mutáciách na kmitočte 4 133 MHz ++ detailný popis príjmu atď...... Roman Dávid. 10/16/2009 - 14:41
Sat List Update 16.10.2009 - SatList - Intelsat 907 at 27.5°W - East Hemi & NE zone footprint : TP 51 & TP 21-spectral diagnostics , map of footprint , 4 133 RC / Packet Radio Free Europe Prague - all data on INcome and many more ++ First SNAP - KNR TV Greenland Roman Dávid. 10/16/2009 - 14:56
Hottest News 16.11.2009 - Satelit Bonum 1 na 56.0°E a TV pakety MPEG-4 Tricolor TV Sibir & NTV + Vostok vysielané v sibírskom diagrame : plná detekčná stabilita bez pixelácie so ziskovým rastom od MER=1.5 do 4.5 dB _ NA ÚVOD : MPEG-4 Tricolor TV Sibir Promo Roman Dávid. 11/16/2009 - 16:14
Sat List Update 16.11.2009 - SatList/Update - Bonum 1 at 56.0°E - Siberian footprint : MPEG-4 Tricolor TV Sibir & NTV + Vostok which are transmitted in the Siberian diagram with full stability of full-time income without pixelation_FIRST : 12 226 L MPEG-4 Tricolor promo Roman Dávid. 11/16/2009 - 15:52