Recent posts

Type Title Authorsort icon Replies Last Post
Ka Band Section KA-Band-feeds-reception-Eutelsat-7A-7.0e-Europe-C-footprint: 21 475 MHz-V.pol. Megawatt Park-Live feed-Lilonqwe-Malawi-MPEG-2-528x576i-Video-TS=5.3 Mbps-25Hz-4:3,Audio-256 kbps-48kHz Roman Dávid 10/29/2012 - 12:06
Ka Band Section KA-Band-feeds-reception-videos-Eutelsat-7A-7.0e-Europe-C-footprint: 21 475 MHz-V.pol. Megawatt Park-Live feed-Lilonqwe-Malawi-MPEG-2-528x576i-Video-TS=5.3 Mbps-25Hz-4:3,Audio-256 kbps-48kHz Roman Dávid 10/29/2012 - 12:08
Sat List Update 29-10-12---NEW FEED IN KA BAND---TV Test-Card-Eutelsat 7A at 7.0e-Europe C beam: 21 475 MHz Megawatt Park - FIRST TEST CARDS FROM THE BROADCAST in KA band Roman Dávid 10/29/2012 - 12:19
Sat List Update 29-10-12---NEW FEED IN KA BAND---Eutelsat 7A at 7.0e-Europe C beam-: 21 475 MHz Megawatt Park-live broadcast in the Super High Frequency band from the town of Lilonqwe in the state of Malawi from South-East Africa Roman Dávid 10/29/2012 - 12:32
Sat List Update 29-10-12---NEW FEED IN KA BAND---Eutelsat 7A at 7.0e-Europe C footprint- : 21 475 MHz-V.pol. Megawatt Park-MPEG-2-528x576i-Video-TS=5.3 Mbps-25Hz-4:3,Audio-256 kbps-48kHz and analysis of spectrum and quality in 3 video preview Roman Dávid 10/29/2012 - 12:42
Sat List Update 29-10-12---NEW FEED IN KA BAND---KA band satellite monitoring-Eutelsat 7A at 7.0e-Europe C beam-: 21 475 MHz-V.pol. Megawatt Park - the range of the vertical vector I have included an analysis of the carrier, with the transmission from South-East Africa . Roman Dávid 10/29/2012 - 12:57
Hottest News 29-10-12---NOVÝ FEED V KA PÁSME----Rubrika TV Test Karty a Info Karty v KA pásme-Objekt Eutelsat 7A na 7.0e - Európsky zväzok C- : 21 475 MHz Megawatt Park a PRVÉ TEST KARTY z FEED vysielania v KA pásme Roman Dávid 10/29/2012 - 13:09
Hottest News 29-10-12---NOVÝ FEED V KA PÁSME z družice Eutelsat 7a na 7.0e-zväzok Europe C-: 21 475 MHz Megawatt Park priamy prenos v pásme Super Vysokých Frekvencií SHF z mesta Lilonqwe zo štátu Malawi v juhovýchodnej Afrike Roman Dávid 10/29/2012 - 13:16
Hottest News 29-10-12---NOVÝ FEED V KA PÁSME---Eutelsat 7A na 7.0e-Europe C footprint- : 21 475 MHz-V.pol. Megawatt Park-MPEG-2-528x576i-Video-TS=5.3 Mbps-25Hz-4:3,Audio-256 kbps-48kHz a analýzy kvality a spektra v troch video ukážkach Roman Dávid 10/29/2012 - 13:19
Hottest News 29-10-12---NOVÉ FEED VYSIELANIE z juhovýchodnej Afriky na f=21 475 MHz v KA PÁSME som začlenil do spektra vertikálneho vektora vlnenia satelitu Eutelsat 7A na 7.0e pod ID Magawatt park spolu s HD vysielaním CCTV Afrika atď Roman Dávid 10/29/2012 - 13:26
Ka Band Section KA-Band-satellite-reception-videos-Eutelsat-7A-7.0e-Europe-C-footprint: 21 563.2 MHz 2Si Racines Senegal_DVB-S-QPSK-FTA_regular broadcast - analysis of spectrum and the quality of the carrier with the FEC=7/8 Roman Dávid 11/02/2012 - 12:00
Sat List Update 2-11-12---KA-BAND-RECEPTION-THE FIRST ANALYSIS on the 2Si RACINES carrier with the FEC=7/8---Eutelsat 7A at 7.0e -Europe C beam : 21 563.2 MHz 2Si Racines Senegal - a detailed analysis of the spectrum and quality of the video preview-analyzer Televes H60 Roman Dávid 11/02/2012 - 12:06
Hottest News 2-11-12---VYSIELANIE V KA PÁSME A PRVÉ ANALÝZY na nosnej 2Si RACINES s FEC=7/8 z objektu Eutelsat 7A na 7.0e - Európsky lúč KA pásma: 21 563,2 MHz 2Si Racines Senegal a detailná analýza spektra a kvality vo video ukážke Roman Dávid 11/02/2012 - 12:23
Sat List Update 2-11-12---NEW REGULAR BROADCAST IN KA BAND from the west African country Senegal-Eutelsat 7A at 7.0e-Europe C beam : 21 563.2 MHz - V.pol. 2Si Racines Senegal and the complete results of the measurements of the vertical spectrum Roman Dávid 11/02/2012 - 12:23
Hottest News 2-11-12---2Si RACINES s FEC=7/8 ako NOVÉ REGULÁRNE VYSIELANIE V KA PÁSME zo západoafrického štátu Senegal cez objekt Eutelsat 7A na 7,0e-lúč Europe C : 21 563,2 MHz - V.pol 2Si Racines a kompletné výsledky analýz -V- spektra od 21 200 do 22 200 MHz Roman Dávid 11/02/2012 - 12:23
Ka Band Section DVB-S2-8PSK-MPEG-4-FEEDS-in-KA band-KA-band-satellite-reception-Eutelsat 7A at 7.0e-Europe C footprint : 21 611.7 MHz-V.pol.-SATNET-SID-1-DVB-S2-8PSK-MPEG-4-FEC=5/6-720x576i-Video bitrate=4.8 Mbps-25 Hz-16:9 Roman Dávid 11/04/2012 - 09:56
Ka Band Section KA-band-satellite-feeds-reception-video-Eutelsat-7A-7.0e-Europe-C-footprint: 21 611.7 MHz-V.pol-feed SATNET-SID-1-DVB-S2-8PSK-MPEG-4-FEC=5/6_analysis of spectrum and the quality of reception in KA band Roman Dávid 11/04/2012 - 19:36
Hottest News 5-11-12---AKTIVOVANÁ FEEDS linka KA pásma na f=21 611,7 MHz z objektu Eutelsat 7A na 7.0e vo formáte DVB-S2-8PSK s FEC=5/6 s ID SATNET-SID1, s obsahom z príprav a samotnej návštevy francúzskej hlavy štatu v Senegale dňa 12.10.2012 ... Roman Dávid 11/05/2012 - 12:18
Hottest News 5-11-12----EXKLUZíVNE ZÁBERY zo štábu francúzskeho prezidenta pred a po pristátí v Dakare,ktoré autor identifikoval na nešifrovanom satelitnom FEEDS kanále KA pásma družice Eutelsat 7A s ID SATNET na f=21 611,7 MHz vo formáte DVB-S2-8PSK-MPEG-4 a analýzy Roman Dávid 11/05/2012 - 12:18
Hottest News 5-11-12----STAVOVÝ DIAGRAM modulácie 8PSK na FEEDS nosnej vysielanej v KA pásme s ID SATNET na f=21 611,7 MHz vo formáte DVB-S2-8PSK-MPEG-4-FEC=5/6,ktorú autor identifikoval v spektre super vysokých frekvencií družice Eutelsat 7A na 7.0°e ... Roman Dávid 11/05/2012 - 12:18
Sat List Update 5-11-12---ACTIVATED FEEDS line in the KA band at f=21 611.7 MHz from Eutelsat 7A at 7.0e in the format DVB-S2-8PSK with the FEC=5/6 and ID SATNET-SID1 and the footage of the five reports, which have been transmitted through the FEEDS LINK in KA band Roman Dávid 11/05/2012 - 12:18
Sat List Update 5-10-12---EXCLUSIVE FOOTAGE from the staff of the French President before and after landing in Dakar, which the author has identified on the non-encrypted satellite feeds channel from Eutelsat 7A at 7.0e at f=21 611.7 MHz in the format DVB-S2-8PSK-MPEG-4 Roman Dávid 11/05/2012 - 12:18
Sat List Update 5-11-12---8PSK MODULATION CONSTELLATION DIAGRAM of the SATNET-FEEDS carrier in KA BAND to f=21 611.7 MHz in the format of DVB-S2-8PSK-MPEG-4-FEC=5/6 that an author has identified in the SHF spectrum from a satellite Eutelsat 7A at 7.0e Roman Dávid 11/05/2012 - 12:18
Ka Band Section KA-Band-data-reception-videos-satellite-Eutelsat-7A-7.0e-Europe-C-footprint: 21 641.7 MHz DVB-S-QPSK Data stream - BW=1.35 MHz - SR=999 ksym/sec and lock the carrier in a live video demo Roman Dávid 11/09/2012 - 10:16
Hottest News 9-11-12-AKTUALIZÁCIA DNES o 18:30-V SÚČASTNOSTI NAJVYŠŠIA V SPEKTRE KA pásma satelitu Eutelsat 7A aplikovaná frekvencia f=21 641,7 MHz s aktívnym QPSK tokom dát so šírkou pásma len BW=1,35 MHz,ktorého uzamknutie prezentuje autor Roman Dávid ! Roman Dávid 11/09/2012 - 10:26