1/2-SICRAL-1B-11-8-e-DEKÓDOVANIE SERVISNÝCH DÁT -SI- z kódovaného transportného streamu MPEG o orbitálnej polohe geosynchrónneho objektu Sicral 1B v KA pásme,podľa Európskeho Telekomunikačného Štandartu ETS 162,pomocou digitálneho analyzátora Televes H60

           autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com                                                     

                                                     novinka publikovaná dňa : 30.11.2012

1/2-SICRAL-1B-11-8-e-DEKÓDOVANIE SERVISNÝCH DÁT -SI- z kódovaného transportného streamu MPEG o orbitálnej polohe
geosynchrónneho objektu Sicral 1B v KA pásme,podľa Európskeho Telekomunikačného Štandartu ETS 162 publikovaného v.r 1995,
                                             pomocou digitálneho analyzátora Televes H60

dxsatcs-ka-band-satellite-reception-sicral-1b-11-8-east-transport-stream-service-informations-si-orbital-position-european-elecommunicatio-standards-ets-162

                                                       dxsatcs logo
                                                               CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                                                  Think-Tank

                                                                    Roman Dávid - author & founder