12.10.2012__PRVÉ FEED VYSIELANIE v KA PÁSME-Eutelsat 7A-W3A na 7.0-východne a vyžarovacie diagrami provajdera Eutelsat pre KA pásmo : zväzok Europe C up a down + Africký zväzok up a down

                                                               linka :
PRVÉ FEED VYSIELANIE v KA PÁSME__Eutelsat 7A na 7.0-východne a vyžarovacie diagrami provajdera
                Eutelsat pre KA pásmo : zväzok Europe C up a down + Africký zväzok up a down

                                  dxsatcs logo
                                        CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                             Think-Tank

                                           Roman Dávid - author & founder