12.7.2010 - PREMIÉRA / PORADŇA _ SAT DX v C pásme : Technická stránka príjmu v globálnom diagrame družice Measat 3 na 91.5°E v stredo-európskom meradle / Rakúsko ...

12.7.2010 - PREMIERA / PORADŇA _ SAT DX v C pásme : Technická stránka príjmu v globálnom diagrame družice Measat 3 na 91.5°E v stredo-európskom meradle / Rakúsko ...

                                   Measat 3 at 91.5°E _ global footprint in C band : 4 116 V feed HTV Vietnam
Measat 3 at 91.5 e_global footprin_uvod s

                                                 
                                                    CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                         
international professional portal
                                                                            think-tank
                                                          Roman Dávid - author & founder
                                                          mail :
roman.david@dxsatcs.com