13.2.11.NOVINKA č.2-DOORDARSHAN India-INSAT 4B na 93.5°E-široký diagram v C pásme:ANALÝZA SPEKTRA-3 925 H PRIAMY PRENOS z priebehu poruchy na TP,aktuálny signálny stav v Afrike+Európe po poruche na satelite,analýzy H spektier a priebeh uzamknutia nosných

13.2.11.NOVINKA č.2-DOORDARSHAN India-INSAT 4B na 93.5°E-široký diagram v C pásme:ANALÝZA SPEKTRA-3 925 H PRIAMY PRENOS z priebehu poruchy na TP,aktuálny signálny stav v Afrike+Európe po poruche na satelite,analýzy H spektier a priebeh uzamknutia nosných

EUROPEAN CENTER OF INDIAN PACKETS RECEPTION - časť piata-novinka č.2 : DOORDARSHAN India & analýza spektra

                                           --- Think-Tank dxsatcs.com / Czech & Slovak DX Satellite Club ---
v dnešnej novinke sa okrem iných tém detailne venujem pretrvávajúcej poruche na transpondérovej kapacite družice Insat 4B,
ktorej priebeh som zaznamenal vo video reportáži a taktiež rozkladu spektier vektora H s indickými prenosmi,ktoré sú vysielané
               do oblastí východnej a centrálnej Indie v stredo-európskom časovom rámci od 10.00 hod do 14.00 hod .

Insat 4B at 93.5 e-wide beam-3 925 H DD Doordarshan India-00
                    Czech & Slovak DX Satellite Club-Roman Dávid_author & founder of Think-Tank_http://www.dxsatcs.com/

                                                 
                                                    CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                         
international professional portal
                                                                            Think-Tank
                                                          Roman Dávid - author & founder
                                                          mail :
roman.david@dxsatcs.com