14-1-2015-PÁSMO X : Súčasťou výskumného projektu č.2 je americký vojenský satelit WGS-2-Wideband Global Satellite Communications umiestnený na λ=60° vd,ktorý operuje v pásme -X- . Autor Roman Dávid analyzuje spektrum od 7250 do 7 750 MHz, s vysokou....

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 14.1.2015 @ Lučenec

                                                      PREMIÉRA V PÁSME X :

Súčasťou výskumného projektu č.2 je americký vojenský satelit WGS-2-Wideband Global Satellite Communications
umiestnený na λ=60° vd,ktorý operuje v pásme -X- . Autor Roman Dávid analyzuje spektrum od 7 250 do 7 750 MHz,
s vysokou pravdepodobnosťou stanovuje frekvencie troch beacon kmitočtov/majákov pre jednoznačnú identifikáciu
objektu na geostacionárnej dráhe,definuje modulačné parametre pre 4 data toky a vo video ukážke demonštruje
permanentnú zmenu modulačných parametrov v intervale 50-60x za interval 60 sec,ktorá je typicky prítomná pri
uplatňovanej metóde adaptívneho a variabilného kódovania ACM/VCM .