14.2.11.NOVINKA č.3-INDICKÝ SATELITNÝ OPERÁTOR DOORDARSHAN-INSAT 3A na 93.5°E-C pásmo a KVALITA PRÍJMU-3 760 H DD Chandana Ch BER>=1x10-6 a QPSK konštelačný diagram,3 732>3 831 výsledky meraní kvality na prenosoch do prevažne východo-indických regiónov

14.2.11.NOVINKA č.3-SATELITNÝ OPERÁTOR DOORDARSHAN India-INSAT 3A na 93.5°E-C pásmo:KVALITA PRÍJMU-3 760 H DD Chandana Ch BER>=1x10-6 a QPSK konštelačný diagram,3 732>3 831 výsledky meraní kvality na prenosoch do prevažne východo-indických regiónov+videá

    EUROPEAN CENTER OF INDIAN PACKETS RECEPTION - časť č.5-novinka č.3 : DOORDARSHAN India & kvalita príjmu
                                                                               Lučenec / Slovensko
                                  --- Think-Tank dxsatcs.com a krátky sumár tém,ktorým sa dnes venujem  ---

1 , 10 výsledkov meraní na nosných v spektre vektora V od 3 731 do 3 832 MHz definuje komplexný pohľad na akostný status
v stredo-európskom meradle príjmu z družice Insat 3A na 93.5°E v C pásme

2, v konštelačnej a akostnej analýze na prenose DD Podhigai TV na f=3 760 MHz definujem niekoľko x dosiahnutý ideálny akostný
status pri hladine Ch BER=> ako 1x10-6

3, okamžitý akostný status na prenosoch 3 733 V DD Bangla & 3 832 V DD Podhigai v mieste meraní mesta Lučenec objektivizujem
vo video ukážkach zmien kvality v dĺžkach okolo 100 sec.

Roman Dávid

Insat 3A-4B at 93.5 e-wide beam-DD Doordarshan India-3 760 DD Chandana-04

Insat 3A-4B at 93.5 e-wide beam-DD Doordarshan India-3 760 DD Chandana
        Czech & Slovak DX Satellite Club-Roman Dávid_author & founder of Think-Tank_http://www.dxsatcs.com/

                                                 
                                                    CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                         
international professional portal
                                                                            Think-Tank
                                                          Roman Dávid - author & founder
                                                          mail :
roman.david@dxsatcs.com