15.9.2009 - PREMIÉRA/SAT LIST - Atlantic Bird 3 na 5,0°W - Pan-atlantická EIRP zóna príjmu pásma C : aktualizovaný akostný rozbor DVB-S2/DVB-S sietí prítomných v pravo+ľavo točivom kmitočtovom spektre pásma C & premiéra video liniek v TV liste ....