16-12-2014_Roman Dávid : Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 16.12.2014 @ Lučenec

Eng : Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time

Sk : Autor Roman Dávid za účelom objektivizácie a nastolenia všeobecnej platnosti pravidiel v tomto odbore
uvádza do praxe satelitného DX príjmu tabuľku alebo tiež rating pre objektívnu klasifikáciu/hodnotenie
stavu príjmu z hľadiska necyklicky sa meniaceho činiteľa kvality elementárne odvodeného
od inštalovaného priemeru paraboly "D" v danej zemepisnej oblasti.

Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception

Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu

                                                         dxsatcs logo