16-6-2015-Inmarsat-5-F2-55-w-EXKLUZÍVNA NOVINKA v KA pásme:Identifikácia a analýza objektu Inmarsat 5-F2 na geostacionárnej dráhe je ďalšou v postupnosti exkluzívnych správ v európskom kontexte družicového príjmu v KA-pásme,ktoré sú výsledkom výskumnej

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 16.6.2015 @ Lučenec

                                              Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :
    
Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KA pásme

                                   Exkluzívna novinka : Inmarsat 5-F2 - 55°W.L. 

+ komentár autora Romana Dávida

Identifikácia a analýza objektu Inmarsat 5-F2 na geostacionárnej dráhe je ďalšou v postupnosti exkluzívnych správ v
európskom kontexte družicového príjmu v KA-pásme,ktoré sú výsledkom výskumnej činnosti autora Romana Dávida .

Kombináciou :
1, výpočtu polohy a zmeny dráhy objektu vychádzajúcich z najnovších dvojriadkových elmentov dráhy TLE,ktoré
vygerovalo Severoamerické velitelstvo protivzdušnej obrany Norad_Celestrack
INMARSAT 5-F2          
1 40384U 15005A   15161.11740848 -.00000168  00000-0  00000+0 0  9992
2 40384   0.0650 102.9408 0000436 198.3079 338.9686  1.00270594  1312

2, interných údajov od prevádzkovateľa objektu Inmarsat 5-F2 o dvoch presných frekvenciách TT&C _ 19 700,5 a
19 702,5 MHz na ktorých aj momentálne prebieha intenzívna dátová komunikácia tvorená sledovaním okamžitej
polohy objektu,riadením a kontrolingom všetkých vitálnych funkcií sledovaného objektu a pozemným kontrolným
strediskom

3, a autorových vlastných analýz a meraní na výstupe sekundárneho radianta Prodelin 3,7m a 4,5m v spektre od
19,2 do 21,2 GHz,autor dosiahol nespochybnitelnú istotu že aj napriek tomu že prevádzkovateľ objektu Inmarsat 5-F2
(ktorý je v aktívnej prevádzke už viac ako 6 týždňov),stanovil jeho cieľovú pracovnú pozíciu na λ=55°západnej dĺžky,
tento objekt sa momentálne nachádza na pozícii λ=20.2° západnej dĺžky...čo je mimochodom v tomto smere bežná
pracovná traektória väčšiny nových objektov geostacionárnej dráhy pred samotným spustením oficiálnej prevádzky
už na cieľovej/pracovnej pozícii.

Signálne pokrytie objektu Inmarsat 5-F2 cez 89 zväzkov KA-pásma,určené pre oblasti Spojených Štátov Amerických,
Kanady a oblasti atlantiku prakticky vylučuje možnosť príjmu širokopásmových/dvojcestných služieb družicového internetu
pod označením Global Express z tohoto objektu v európskej zóne v súčastnosti ale aj po dosiahnutí cieľovej resp.pracovnej
pozície dráhy na λ=55° zd a môžem vysloviť len nepotvrdený ale vysoko pravdepodobný predpoklad (nakoľko sa jedná
o interné informácie prevádzkovateľa tohoto objektu) o tom že toky dát Telemetrie-diaľkový prenos meraní,sledovnia polohy
a riadenia prichádzajúce z objektu v rozpätí spektra len 200 kHz na dvoch frekvenciách 19 700,5 a 19 702,5 MHz sú
vysielané v globálnom zväzku z dôvodu že dve pozemné riadiace stanice pre prístup do služby Global Express cez objekt
Inmarsat 5-F2/región Atlantiku sa nachádzajú v mestách Lino Lakes v štáte Minesota/USA a Winnipeg/Kanada a nie na
európskom kontinente.

použité zdroje :

1, Norad/Celestrack
2, Inmarsat _ International Spectrum management
3, wikipédia
3, výskumná činnosť autora Romana Dávida

inmarsat-5-f2-55-west-ka-band-