17.11.2010-Ruský satelit Express AM44 na 11.0°W v C pásme a prvé merania na nigérijskom prenose CRBC TV v polohovatelnom zväzku + témy : 3 662 R paket RSCC-spektrálna analýza , 4 106 R-CRBC Nigéria-výsledky meraní+video

17.11.2010-Ruský satelit Express AM44 na 11.0°W v C pásme a prvé merania na nigérijskom prenose CRBC TV v polohovatelnom zväzku + témy : 3 662 R paket RSCC-spektrálna analýza , 4 106 R-CRBC Nigéria-výsledky meraní+video

                                                                         3 662 R : paket RSCC Rusko
Express AM44 at 11.0 w-global footprint-3 662 R-sk

                                                 
                                                    CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                         
international professional portal
                                                                            think-tank
                                                          Roman Dávid - author & founder
                                                          mail :
roman.david@dxsatcs.com