2-6-2021-Roman Dávid dnes otvára najväčšie vedecko-výskumné centrum v Európe so zameraním na dokazovanie praktickej možnosti satelitného príjmu mimo zóny britského vyžarovacieho diagramu za obdobie posledných 15 rokov z družíc Astra 2E/2F/2G/1N a 2D

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                      publikované dňa : 2.6.2021 @ Lučenec

linka na centrum : http://www.dxsatcs.com/content/astra-2e-2f-2g-sat-dx-reception

Roman Dávid dnes otvára najväčšie vedecko-výskumné centrum v Európe so zameraním na dokazovanie praktickej
možnosti satelitného príjmu mimo zóny britského vyžarovacieho diagramu za obdobie posledných 15 rokov z družíc
                                                     Astra 2E/2F/2G/1N a 2D

Najväčšie vedecko-výskumné centrum v Európe so zameraním na dokazovanie praktickej možnosti satelitného príjmu
mimo zóny britského vyžarovacieho diagramu z družíc Astra 2E/2F/2G vybudoval autor Roman Dávid z Lučenca .

vyberám z nového obsahu centra : Astra 1N-Britský vyžarovací diagram

Za účelom vytvorenia komplexného a zároveň detailného  pohľadu na danú problematiku satelitného príjmu
z britského vyžarovacieho diagramu za obdobie posledných pätnástich rokov v zemepisnej oblasti strednej Európy,
autor Roman Dávid v tejto prezentácii ponúkne retrospektívny,alebo spätný pohľad do obdobia rokov 2012-2014,
počas ktorých bola typická intenziva výkonu (v strednej Európe) z transpondérov satelitu Astra 1N minimálne
o 10 až 12+ dBW (odhad) vyššia ako je tomu v súčasných signálnych pomeroch.

Prax príjmu na Slovensku v danom období z britského vyžarovacieho diagramu si nevyžadovala prakticky žiadnu
vedecko-výskumnú činnosť,tým viac žiadne hlboké vedomosti z problematiky vlnovej fyziky a VF techniky
(tobôž vynález technologického postupu od autora Romana Dávida,ktorý v praxi zabezpečuje kontinuitu stabilnej formy LOCKU
nosnej v dĺžke 24h+atď.)
a určitú formu nestabilného príjmu,rádovo v jednotkách hodín denne,mohol uskutočniť aj úplný amatér
len s minimálnymi
vedomosťami z danej problematiky
,s bežne dostupnými komponentami signálneho reťazca (ožarovač + LNB ),s priemerom
sekundárneho žiariča od 140 do 200 cm v závislosti od zemepisnej polohy,poveternostných vplyvov atď.

►Autor v prezentácii sumarizuje výsledky analýz spektra a kvality a demonštruje v tom čase typický a každodenný stav kvality
alebo kanálovej chybovosti Bit-Error-Rate _ bBER/CBER pred Viterbi korekciou  vyjadrený v exponenciálnom tvare
od CBER<1.0E-5 do CBER<1.0E-6 v prípade TV štandardu DVB-S, čiže menej ako jeden chybný bit z milióna prijatých
bitov
na výstupe zo sekundárneho žiariča Prodelin s D=450 cm v mieste príjmu mesta Lučenec .

    5