22.11.2010-Satelit NSS 6 na 95.0°E a PRVÉ TESTY KVALITY PRÍJMU na kazachstanskej nosnej ALAU TV na f=11 131 V v blízkovýchodnej stope KU pásma a témy : tabuľka skenu nosných , nová analýza spektra TP MEVA4 , stav príjmu v meste Lučenec s PF 370 cm atď ...

22.11.2010-Satelit NSS 6 na 95.0°E a PRVÉ TESTY KVALITY PRÍJMU na kazachstanskej nosnej ALAU TV na f=11 131 V v blízkovýchodnej stope KU pásma a témy : tabuľka skenu nosných , nová analýza spektra TP MEVA4 , stav príjmu v meste Lučenec s PF 370 cm atď ...

                                         11 131 V : Alau TV Kazakstan / v mieste príjmu mesta Lučenec
nss-6-950-e

nss-6-950-e

                                                 
                                                    CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                         
international professional portal
                                                                            think-tank
                                                          Roman Dávid - author & founder
                                                          mail :
roman.david@dxsatcs.com