22.1.2010 - Aktualizácia satelitu Eurobird 9 na 9.0°E s bohatou ponukou HDTV vysielania šíreného v širokom diagrame pásma KU : analýza spektra , diagram stopy a výsledky meraní kvality _ÚVOD : 11 996 V CCTV Russia

22.1.2010 - Aktualizácia satelitu Eurobird 9 na 9.0°E s bohatou ponukou HDTV vysielania šíreného v širokom diagrame pásma KU : analýza spektra , diagram stopy a výsledky meraní kvality _ÚVOD : 11 996 V CCTV Russia

            podmienene garantovaná možnosť príjmu všetkých v spektre V+H prítomných paketov v celeom európskom regióne
                                                                       už s diametrom antén 60-80+ cm    
              
   eurobird 9a at 9.0e

                                                                dxsatcs logo
                                                                        CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                                            international professional portal

                                                                            Roman Dávid - author & founder
                                                                            mail :
roman.david@dxsatcs.com