2.2.2021_YES IZRAEL & PRODELIN 3,7m & AMOS 3 : Roman Dávid nespochybniteľne dokazuje exemplárny stav kvality príjmu bez jedinej pixelácie a zamrznutia v móde 2x24 hodín s ním navrhnutým systémovým riešením a novým primárnym žiaričom !

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                      publikované dňa : 2.2.2021 @ Lučenec

YES IZRAEL & PRODELIN 3,7m : Roman Dávid nespochybniteľne dokazuje exemplárny stav kvality príjmu bez jedinej pixelácie
              a zamrznutia v móde 2x24 hodín s ním navrhnutým systémovým riešením a novým primárnym žiaričom !   
                                    

Názov prípadovej štúdie : Roman Dávid týmto vykonáva druhú previerku kvality (po prvej na f0=11 426 H družice Astra 2E)
na ním navrhnutom systémovom riešení s novým primárnym žiaričom a na príklade signálneho monitoringu v trvaní 2x po 24 hodín
nespochybniteľne dokazuje signálny model celodenne stabilného príjmu bez čo jednej pixelácie na referenčnej frekvencii f0=10 926 MHz_V
družice AMOS 3-4,0°W

Cieľom tejto štúdie je : dokázať ďalší rast v účinnosti ožiarenia apertúry paraboly Prodelin 3,7m_1374/990 (pomocou nového
primárneho žiariča ako toho kľúčového prvku autorom navrhnutého systémového riešenia),na základe nespochybniteľnej dôkaznej verifikácie
postavenej na kontinuálnom alebo nepretržitom monitoringu signálnych parametrov v dĺžke 2x po 24 hodín,ktorý vyvracia akékoľvek
dohady,špekulácie a  diskusie o prezentujúcom sa alebo neprezentujúcom sa raste v kvalite,v porovnaní s pôvodným systémovým riešením,
a celodennej forme stabilného príjmu. ........

Prodelin 3.7m and Yes Israel-amos 3