2.3.11-HDTV NOVINKA č.3-DD DIRECT PLUS India-Insat 4B na 93.5°E-Indický lúč: DD HD-PRVÉ NEKÓDOVANÉ VYSIELANIE z Indie v HD formáte (1920x1080-H.264-16:9) a prezentácia jeho príjmu v stredoeurópskom meradle (Lučenec) od Think-Tanku dxsatcs.COM ....

HDTV NOVINKA č.3-DD DIRECT PLUS India-Insat 4B na 93.5°E-Indický lúč: DD HD-PRVÉ NEKÓDOVANÉ VYSIELANIE z Indie V HD FORMÁTE (1920x1080-H.264-16:9) a prezentácia jeho príjmu v stredoeurópskom meradle (Lučenec) od Think-Tanku dxsatcs.COM ....

               Európske Centrum pre príjem Indických paketov : satelitná sieť DD Direct Plus  & DD HD-prvé vysielanie v
                                                                  HD formáte v pakete DD Direct +

                    --- Think-Tank dxsatcs.com / Czech & Slovak DX Satellite Club / autor  Roman Dávid ---

                                                               Dnes sa venujem aj týmto témam :

DD HD India - (1920x1080-H.264-16:9) : prezentácia výsledkov príjmu prvého z Indie vysielaného HDTV prenosu v pakete
                         DD Direct + na kmitočte 10 990 V satelitu Insat 4B z pozície 93.5° východne v KU pásme !

                                 10 990 V : DD HD India - aktuálna rezerva zisku osciluje okolo hladiny MER=5 dB !
Insat 4B at 93.5 E-indian beam in Ku band-hd-01

                                                                              10 990 V : DD HD India
         Insat 4B at 93.5 E-indian beam in Ku band-hd-02
 

                                                 
                                                    CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                         
international professional portal
                                                                            Think-Tank
                                                          Roman Dávid - author & founder
                                                          mail :
roman.david@dxsatcs.com