23.6.2009-Sat List-Družica ABS 1 na 75,0°E-Globálny C diagram: stabilná možnosť príjmu DVB-S2/DVB-S paketov RRSat Global,ABS DTH Platform... z pozície 75,0°E v pásme C v mieste príjmu Lučenec