24.12.2009 - Družice Astra 1H/1KR/1L/1M na 19.2°E a merania akosti prevažne paketov s HDTV prenosmi v zóne špičky hladiny EIRP toku : HQ footprint diagramy , analýzy spektier nosných prenosov A/D... NA ÚVOD : 11 362 arte HDTV

24.12.2009 - Družice Astra 1H/1KR/1L/1M na 19.2°E a merania akosti prevažne paketov s HDTV prenosmi v zóne špičky hladiny EIRP toku : HQ footprint diagramy , analýzy spektier nosných prenosov A/D... NA ÚVOD : 11 362 arte HDTV

                                        analýza akosti HDTV vysielania arte HD na kmitočte f=11 362 H z družice Astra 1KR
Astra 1KR at 19.2 e _ european footprint_snap 000s
                                                                dxsatcs logo
                                                                        CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                                            international professional portal

                                                                            Roman Dávid - author & founder
                                                                            mail :
roman.david@dxsatcs.com