26-5-2015-Eutelsat-7A-7e-Príjem-KA-pásmo-21,4-22 GHz : Podstatou autorovho snaženia v prvom výskumnom projekte s názvom " Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KA pásme " je v prvom rade zadefinovať nosné frekvencie ...

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 26.5.2015 @ Lučenec

                                              Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :
    
Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
Autor definuje referenčné hodnoty zisku pre vysielanie z družice Eutelsat 7A-7,0°E v KA pásme  

Eutelsat 7A-7.0°E-KA band-reception : : komentár autora Romana Dávida

Podstatou autorovho snaženia v prvom výskumnom projekte s názvom " Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly
s priemerom od 180 do 450 cm v KA pásme " je v prvom rade zadefinovať nosné frekvencie na geostacionárnych
objektoch,na ktorých následne autor v praxi demonštruje a stanovuje takzvané referenčné hodnoty zisku respektíve
výslednej kvality,ktorá exemplárne rozdelí množinu "Z" inštalovaných (spravidla nadrozmerných_240+ cm)
sekundárnych radiantov na tie s koeficientom účinnosti premeny elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu,ktorý
sa blíži ale nikdy nebude rovný číslu 1 a tie ostatné z množiny "Z",ktorých je v praxi výrazná väčšina a ktorých systémové
a aplikačné nepresnosti sa mimoriadne vysokou mierou podieľajú na degradácii výslednej kvality príjmu _ typicky 0,4-0,6.
Je v praxi nespochynitelné že koeficient účinnosti premeny elm.vlnenia na výslednú kvalitu príjmu je v priamom vzťahu
k frekvencii (kvôli zjednodušeniu sa zdržím detailnejšieho matematického vyjadrenia tejto závislosti) a daný sekundárny
radiant môže ale aj nemusí mať pre rôzne frekvenčné pásma aj výrazne rozdielne koeficienty účinnosti,čo sa typicky a najviac
prejavuje hlavne pri príjme v spektre frekvencií KA pásma od 18 do 22 GHz.Čiže zjednodušene a polopate povedané/inak
jedná sa o typický príklad z praxe : daná parabola -a- s D=300 cm môže pracovať s vysokým koeficientom účinnosti napr 0,8
v KU pásme,ale pre frekvencie KA pásma jej koeficient účinnosti premeny ... výrazne klesne až na 0,3 a montážny pracovník
nerozumie prečo identifikoval na parabole -a- niekoľko ohnísk s porovnatelnou výslednou kvalitou,ktorú vygenerovala
parabola -b- s D=120 cm.

            pokračovanie +++

dxsatcs-com-e7a-eutelsat-7a-7-0-e-ka-band-reception-feeds-21603-mhz-hpol-cctv-hdtv-africa-kenya-first