29.4.2010 - EURÓPSKE CENTRUM FORMÁTU ABS-S z družice Chinasat 9 na 92.2°E-rubrika ABS-S KVALITA : aktuálne výsledky relatívnej kvality príjmu na štyroch čínskych paketoch v norme ABS-S / QPSK & LIVE Video záznam kvality +++

29.4.2010 - EURÓPSKE CENTRUM FORMÁTU ABS-S z družice Chinasat 9 na 92.2°E-rubrika ABS-S Kvalita : aktuálne výsledky relatívnej kvality príjmu na štyroch čínskych paketoch v norme ABS-S / QPSK & LIVE Video záznam kvality +++

       aj v prípade akostného stavu,keď sa pomerne vyjadrená kvalita / > 28% < / rovnala percentuálnej hladine "0"
                     pixelačná chyba v obrazovom vneme nebola prítomná,čo je v priamom vzťahu k okamžitej
hladine premennej ,ktorá vyjadruje permanentný rozkmit amplitúdy v necyklických intervaloch /oscilácie/ za časovú jednotku t .
abs-s chinasat 9 at 92.2 e

                                                 
                                                    CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                         
international professional portal
                                                                            think-tank
                                                          Roman Dávid - author & founder
                                                          mail :
roman.david@dxsatcs.com