6-1-2015-Výskumný projekt č.1 / KU PÁSMO : Amos 3-4.0°W-TP 5 :Relevanciu a objektivitu tvrdení o klasifikácii A/B pre príjem ME Middle East TV na f=11 565 MHz z družice Amos 3-4.0°W v stredoeurópskych podmienkach týmto autor demonštruje pomocou video ....

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 6.1.2015 @ Lučenec

Výskumný projekt č.1 / KU PÁSMO : Amos 3-4.0°W-TP 5 :Relevanciu a objektivitu tvrdení o klasifikácii A/B pre príjem
ME Middle East TV na f=11 565 MHz z družice Amos 3-4.0°W v stredoeurópskych podmienkach týmto autor demonštruje
pomocou video ukážky z analýzy spektra a kvality,ktorú vykonal dňa 21.12.2014-Lučenec pri nepriaznivých
poveternostných podmienkach silného vetra,ktorý v nárazoch dosahoval od 10 do 20 m/s,čo predstavuje
degradáciu hladiny zisku rádovo v jednotkách nie v desiatkach percent .

                                                           dxsatcs-logo