7. 5 . 2009 - New Videos from ChinaStar 1 at 87,5°E _ Nové videá z čínskeho satelitu ChinaStar 1 na 87,5°E