9-11-12 o 18:30 CET---ANALÝZA NOSNEJ DATA TOKU, s doteraz najnižším v spektre KA pásma satelitu Eutelsat 7A aplikovaným parametrom symbolovej rýchlosti SR=999 ksym/sec,ktorú autor uzamkol v spektre -V- vektora na najvyššej aplikovanej f=21 641,7 MHz

                                                                                       linka :
ANALÝZA NOSNEJ DATA TOKU, s doteraz najnižším v spektre KA pásma satelitu Eutelsat 7A aplikovaným parametrom symbolovej
rýchlosti SR=999 ksym/sec,ktorú autor uzamkol v spektre vertikálneho vektora vlnenia na najvyššej momentálne aplikovanej f=21 641,7 MHz

                                                  autor Roman Dávid aktualizoval výsledky meraní dnes 9.11.2012 o 18:30 CET
     dxsatcs.com-ka-band-reception-eutelsat-7a-w3a-satellite-7east-21641.7-mhz-dvb-s-data-televes-h60-qualityspectrum-analysis-06

                                                       dxsatcs logo
                                                               CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                                                  Think-Tank

                                                                    Roman Dávid - author & founder