amos-3-7-at-4-west-middle-east-reception-tp-11046-rashut-2-israel-proving

 

                  dxsatcs.com-about us

 

 

                                               

 

          European center of YES ISRAEL-D.B.S. tv service reception

  AMOS 7 at 3.9°W-ME BEAM : TP (X)=11 046 H

                                                by Roman Dávid_founder of Think-Tank
  

                                         
                                                                                       

Názov štúdie : Autor Roman Dávid skúma a analyzuje vzťah medzi počtom nosných,ktoré konštantne zdielajú danú šírku pásma
TP "X" na f=11 046 MHz s BW=54 MHz a výsledným signálnym modelom,alebo kontinuitou priebehu LOCKU nosnej na f=11 052 MHz
vo vyžarovacom diagrame stredný východ družice Amos 7 na 3,9°W .

Cieľom tejto prípadovej štúdie je :

1,analyzovať a kvantifikovať obsadenie transpondéra "X" (pomocné označenie z dôvodu že vo frekvenčnom plánovaní mu nebol
pridelený konkrétny kód) na f=11 046 MHz,ktorý je jedným zo štyroch TP s presne danou šírkou pásma BW=54 MHz,sústredených
s konštantným odstupom 6 MHz do frekvenčného spektra od 10 950 do 11 200 MHz na geostacionárnom objekte Amos 7 na 3,9°W.
Hovorím o pôvodnom a následne premenovanom a premiestnenom satelite Asiasat 8 zo zemepisnej dĺžky λ=105,5°E na súčastnú
pozíciu λ=-3,9°W a o pôvodnom vyžarovacom diagrame Juhovýchodná Ázia,ktorý bol následne presmerovaný do oblasti stredného
východu a to všetko z dôvodu zničenia satelitu Amos 6 dňa 1.9.2016 o 13:07 UTC priamo na odpaľovacej rampe rakety SpaceX.

2,skúmať nielen teoretickú ale hlavne praktickú možnosť,vzájomného frekvenčného alebo inak povedané pásmového prekrytia
(v tomto prípade sa zameriam na downlinkové nie uplinkové frekvenčné spektrum),ktoré by pri chybnom frekvenčnom alebo
polarizačnom plánovaní mohlo spôsobovať vzájomné rušenie vysielania nie len na jednom objekte ale aj medzi susediacimi
objektami na geostacionárnej dráhe
.V zanedbatelne malom,nie v masovom množstve,špecifických prípadov,len v niektorých
regiónoch prevažne južnej Európy a len na niektorých RX systémoch,môže nastať problém s rušením príjmu z geostacionárnych
objektov Amos 7 na 3,9°W a Eutelsat 5 West B na 5,0°W z dôvodu súbežného vysielanie z identickej frekvencii s identickou
polarizáciou vlnenia na f=10 972 V
atď.

3,skúmať (nie len virtuálny) problém čiastočného a nám všetkým dobre známeho prekrytia so šírkou 5,5 MHz vo frekvenčnom
plánovaní medzi TP 116/204 družice Amos 3 a TP K7V družice Amos 7 > fd=11 121,5 Mhz a fh=11 127 MHz atď. ,
ale aj  plného frekvenčného prekrytia dvoch transpondérov v jednej downlinkovej polarizačnej rovine "V" pri celkovej šírke
pásma TP/BW=72 MHz objektu Amos 3 napríklad na f=10 758 V vysielaných do dvoch geograficky výrazne vzdialených
regiónov Európy a Stredného východu.
V konečnom dôsledku toto plné frekvenčné prekrytie (alebo tiež geografické vymedzenie alebo v niektorých prípadoch
môžeme hovoriť aj o forme takzvanej signálnej geo blokácie,alebo obmedzenie prístupu k obsahu z hľadiska geografického
umiestnenia príjemcu vysielaného obsahu) vylučuje v mnohých európskych regiónoch možnosť príjmu z daného TP
z diagramu Middle East
.Typickú špičku v intenzite výkonu okolo EIRP=54 dBW vo vyžarovacom diagrame Stredný východ
môžeme namerať v mestách Jeruzalem,Bejrút,Bagdad,Káhira ale daná výkonová špička je koncentrovaná aj do oblasti
subsaharskej afriky napríklad do štátov Sudán a južný Sudán.

Roman "nahlas uvažuje" : nepredpokladám že by koncentrácia výkonovej špičky satelitu Amos 7 v diagrame
Stredný východ do,


>
z ekonomického pohľadu mimoriadne zaostalého (ročná miera inflácie v mesiaci 02/2021 dosiahla v Sudáne až 330 %,
čo je štvrtá najvyššia inflácia na svete)
> a politicky nestabilného regiónu v subsaharskej Afrike (dlhoročne bol Sudán na čiernej listine štátov podporujúcich
terorizmus,čo už momentálne neplatí) s mierou gramotnosti obyvateľstva okolo 60 %

by bola len dielom náhody,ale súvislosť vidím s tam stále žijúcou ale už len nepočetnou komunitou sudánskych,etiópskych
ai. príslušníkov židovského národa,takzvaných Falašov
,zo strateného Izraelského kmeňa DAN , aj napriek tomu že veľká
väčšina z tejto židovskej komunity bola s pomocou Izraelskej armády,Mosadu a CIA už presťahovaná do Izraela v priebehu
osemdesiatych až deväťdesiatych rokov minulého storočia.
Krycie názvy týchto tajných operácií,ktoré si dali za cieľ presťahovať
súkmeňovcov s čiernou farbou pleti (toho času trpiacich z dôvodu hladomoru) do štátu Izrael boli Mojžiš,Jozue,Šalamún.

Naplnenie predpokladu o dobrom utajení akcie,ktorá sa priamo týka presídlenia (exodus) desiatok tisíc stratených
"bratov a sestier" do Zasľúbenej zeme,si v terajšej dobe neviem dosť dobre predstaviť
aj za predpokladu že by americká
armáda úplne komunikačne odrezala alebo vypla daný región od vonkajšieho sveta, a dočasne tým nastolila
informačno-komunikačný pravek,čo sa reálne už viackrát udialo v niektorých štátoch hlavne blízkeho východu alebo západnej
Ázie  pri výkone špeciálnych operácii amerických jednotiek.(napríklad v Afganistane,Pakistane,Sýrii,Iraku)...
Týmto typom technológie disponujú aj ozbrojené sily Ruskej federácie a ďalších štátov. Hovorím o multivrstvovom
a multifrekvenčnom zarušení frekvenčných spektier s následnou nemožnosťou nadviazať vzájomnú komunikáciu alebo
výmenu paketov_udialo sa tak už v pozemných sieťach GSM, internetu,satelitných telefónnych sieťach,v satelitných navigáciách atď.

3,na základe výsledkov permanentného signálneho monitoringu v dĺžke 24 až 48 hodín budem skúmať vzájomné vzťahy
a dokážem výrazné zmeny (v intenzite mikro výkonu v stredoeurópskom meradle) v signálnom modele,alebo v kontinuite
LOCKU na nosnej f=11 052 H
,potom čo bola dňa 9.6.2021 včlenená a začala permanentne vysielať a zdielať danú šírku
pásma BW=54 MHz v poradí tretia nosná na f=11 035 MHz a následne dňa 14.6.2021 už štvrtá nosná na f=11 040 MHz
s CW=0,674 MHz a SR len 500 Ksym/sec
> a to všetko vo frekvenčnom rozsahu transpondéra "X"  od 11 019 do 11 073 MHz.

Samotný fakt že danú šírku pásma 54 MHz konštantne zdielajú v prítomnosti už 4 nosné
na f=11 035 > 11 040 > 11 052 > 11 062 MHz (z pôvodne dvoch)
  a príležitosne až 6-7 ,

v praktickom význame slova znamená že tisíckam vlastníkov RX systémov s priemerom sekundárneho žiariča D=300-400 cm
sa aktuálne úplne znemožnila/vylúčila možnosť nestabilného alebo len náhodného príjmu rádovo v jednotkách hodín
z frekvencii f=11 052 a 11 062 H v zemepisnej oblasti Strednej Európy
.V tejto prípadovej štúdii dokážem že aktivovanie
nosnej na f=11 035 H+11 040 H je v priamom vzťahu s terajšou nemožnosťou dosiahnutia celodennej formy stabilného
locku bez jedinej pixelácie na f=11 052 H,tak ako to bolo štandardne možné až do dňa 9.6.2021 s mojou zostavou
s D=450 cm v Lučenci.


►Táto prípadová štúdia analyzuje a skúma vzťahy medzi počtom nosných v spektre TP X a výslednou kvalitou príjmu z vyžarovacieho
diagramu Middle East družice Amos 7 na 3,9°W s priemerom sekundárneho žiariča s D= 450 cm v mieste príjmu : Lučenec

                       PF Prodelin 4.5m                        Amos 7 at 3.9°W_Middle East footprint    Amos 7 at 3.9°W_Middle East footprint
      dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-reception-prodelin-450cm-Lucenec-slovakia-w  amos-7-middle-east-footprint-beam-spot-place-of-reception-lucenec-wAmos-7-4-west-middle-east-beam-footprint-reception-central-europe-spacom-israel-lucenec-w                                                          
                                                                                                                        

Aktuálny stav vo frekvenčnom spektre od 11 019 do 11 073 MHz_H : TP X na f=11 046 MHz_diagram stredný východ
                                                     

           dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-reception-spectrum-analysis-tp-x-11 046-h-06-2021-n                                                                   

-v prípade nosných na f=11 052+11 062 H sa z hľadiska ich kvality jedná o typický mediánus alebo stred v amplitúde kvality v mieste príjmu,
nie o mimoriadnu špičku povedzme za obdobie jedného mesiaca.Zber dát som vykonával v nasledovných dňoch : od 13.6 do 15.6.2021
-ACM dátový stream na f=11 040 MHz s CW=0,674 MHz zdiela šírku pásma transpondéra "X" konštantne nie len príležitostne

                                                                                               > 13-15.6.2021 <

            11 035 MHz_SNR=6 dB                         11 040 MHz_SNR=7,2 dB                            11 052 MHz_MER=7,9 dB                     11 062 MHz_MER=8,6 dB
                      no LOCK                                ACM DATA Carrier_CW=0,674 MHz                    Rashut 2 network Israel                        Middle East TV Cyprus
 dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-reception-quality-analysis-11035-h-no-lock-13-14-15-6-2021-w  dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-reception-quality-analysis-11040-h-lock-15-6-2021-w dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-reception-quality-analysis-11052-h-Ch-3-Reshet-Israel-14-6-2021-w dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-reception-quality-analysis-11062-h-METVl-14-6-2021-w         

  PROVING > AMOS 7 at 3.9°W_Middle East BEAM _ 11 052 MHz_H : Rashut 2 Israel
      Nepretržitý monitoring signálnych parametrov_Lučenec/Slovenská republika
                                   Continuous monitoring of signal parameters  

                             

  
            SYNCHRÓNNE NANOKOREKCIE SÚ VYPNUTÉ                   SYNCHRÓNNE NANOKOREKCIE SÚ ZAPNUTÉ
      
       >  Danú šírku pásma transpondéra "X" trvalo zdielajú dve nosné  <                      >  Danú šírku pásma transpondéra "X" trvalo zdielajú štyri nosné  <   
                          tento stav bol platný do stredy 9.6.2021                                                                      aktuálny stav platný od 10.6.2021 do dnešného dňa

poznámka : frekvenčné spektrum analyzovaného TP "X"  môže konštantne zdielať výrazne väčší počet nosných,ako uvádzam a ako je to viditelné v analýze spektra,
pretože som prioritne limitovaný inštalovaným priemerom D=4,5 respektíve  intenzitou mikro-výkonu v zemepisnom meradle stredná Európa.Obsadenie
alebo stav v danom frekvenčnom spektre TP "X" napríklad v meste Limassol na Cypre na výstupe zo sekundárneho žiariča s D=1,8m sa môže výrazne odlišovať
od obsadenia/stavu v rovnakom frekvenčnom spektre v meste Lučenec s D=4,5m. , skrátka všetky svoje tvrdenia odvodzujem len od reálne viditelného stavu spektra
v strednej Európe,ktoré môže ale nemusí byť identické so stavom v tom istom spektre napríklad v Bejrúte v Libanone s  D=80 cm alebo na ostrove Cyprus ...

poznámka č.2 : Druhý signálny monitoring zo dňa 14-15.6.2021 mi prioritne poslúžil vo veci dokazovania pravdivosti môjho výroku že potom ako začali šírku pásma TP "X"
konštantne zdielať momentálne až 4 nosné , výrazne to zasiahlo do funkcie signálneho modelu pre f=11 052 H a jeden dokázateľne spojitý priebeh
LOCKU v dĺžke 48H+ z minulého týždňa už v súčastnosti nedokážem opätovne preniesť do praxe.                                                                                  

Deň záznamu : 5-7.6.2021                                                                                          ► Deň záznamu : 14-15.6.2021
►Stav atmosféry :
5-6/8 oblačno,časom prehánky,búrka                                                ► Stav atmosféry : 0-1/8 jasno, 2/8 takmer jasno, 3/8 malá oblačnosť,
Celkový čas signálneho monitoringu : 48 hodín_07 minút_47 sekúnd                        ► Celkový čas signálneho monitoringu : viac ako 5 hodín
Analýza signálneho monitoringu : jeden konštantne prítomný LOCK na frekvencii      ► Analýza signálneho monitoringu : jeden konštantne prítomný LOCK na frekvencii
f=11 052 MHz-H v dĺžke viac ako 48 hodín,pri oscilujúcej hladine kvality na úrovni          f=11 052 MHz-H v dĺžke viac ako 4 hodiny, so špičkou kvality
Q=40-60%,bez jedinej pixelácie obrazu aj pri silnej búrke                                               na úrovni SNR=7,5 dB . Dôkaz plnej funkčnosti autorovho vynálezu s názvom
                                                                                                                                         "Synchrónne nanokorekcie".V časovom úseku v dĺžke rádovo jednotky sekúnd som
                                                                                                                                          vykonal dve korekcie,ktorých výsledkom bol rast kvality až o 1,5 dB na SNR=7 dB.
                                                                                                                                          Tým pádom sa výrazne predĺžila spojitosť funkcie LOCKU nosnej.Večerné signálne,
                                                                                                                                          alebo časové okno s jedným kontinuálnym LOCKOM nosnej začína každý deň o približne
                                                                                                                                         18:00 SEČ a trvá do približne 23:45 SEČ,bez jedinej pixelácie.
                                                                                                                                          Po 23:45 SEČ intenzita mikrovýkonu rýchlo klesá.Tvorbe signálneho modelu pre túto"f" sa
                                                                                                                                          budem venovať v budúcnosti.                            

dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-signal-monitoring-48h-11052-h-Ch-3-Reshet-Israel-5-7-6-2021-n          dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-signal-monitoring-11052-h-Rashut-2-Israel-14-6-2021-n                                                                                                                                                          
                              Ukážky z priebežného stavu v monitoringu                                                                                   Ukážky z priebežného stavu v monitoringu
                      dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-signal-monitoring-48h-11052-h-Ch-3-Reshet-Israel-5-7-6-2021-scan-01 dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-signal-monitoring-48h-11052-h-Ch-3-Reshet-Israel-5-7-6-2021-scan-02 dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-signal-monitoring-48h-11052-h-Ch-3-Reshet-Israel-5-7-6-2021-scan-03                                                                       dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-signal-monitoring-11052-h-Rashut-2-Israel-14-6-2021-scan-01 dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-signal-monitoring-11052-h-Rashut-2-Israel-14-6-2021-scan-01 dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-signal-monitoring-11052-h-Rashut-2-Israel-14-6-2021-scan-03                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                               
autor prípadovej štúdie : Roman Dávid _ V Lučenci dňa 16.6.2021