Atlantic Bird 3 at 5,0°W : 3 638 RZ feeds RFO Reversible Reunion

FEED RELAY name Reversible Reunion f=3 638 MHz - Indian ocean area - is now active with HIGH SIGNAL QUALITY UP TO 11,5 dB from MER in all panatlantic region............ V CELOM PAN-ATLANTICKOM REGIÓNE - čiže aj v Európe - JE V SÚČASTNOSTI MOŽNÉ ZACHYTIŤ VYSIELANIE PRE OSTROV REUNION v Indickom oceáne CEZ PRENOSOVÚ FEED LINKU Reversible Reunion z družice ATLANTIC BIRD 3 na 5,0°W

 Atlantic Bird 3 at 5,0°W : 3 638 RZ feeds RFO Reversible Reunion