AUTOR Roman Dávid-Anténa PRODELIN 3,7m FIX-postup ako nastaviť parabolu na maximálny zisk-čo je to referenčná frekvencia "f0"-jej definícia a stanovenie pre Astru 2E UK beam-analýza faktora f/D-aký geometrický tvar má ohnisko...

prodelin-370-cm-uvod

Q & A
Satelitná DX poradňa Romana Dávida :

Autor otázky:
Rainer S. (Tröbitz-Nemecko)

Text otázky č.1 :
Hello Roman,

on your images is to see a Prodelin PFA mirror 3,70m. We have problems with the installation of these mirrors.
We will only achieve approximately a capacity of 1m mirror. What profit you have the mirror and what focal length
you use. For installation instructions, I would be very grateful. Should be receiving the BBC at 28.2 ° E.

                          PF Prodelin antenna 3.7m,1374-1375,RX only_KEY FEATURES
             PF Prodelin-3.7m-1374-990-setup-data-sheet-01         PF Prodelin-3.7m-1374-990-setup-data-sheet-02                                         
 
Text otázky č.2 :  Can they offer the Feedhorn pictured, or a drawing for reproduction?

a Ozarovac Kovosat urceny pre antenny pomer fD 0,4 pohlad z bokub Ozarovac Kovosat urceny pre antenny pomer fD 0,4 pohlad RF INc Ozarovac Kovosat urceny pre antenny pomer fD 0,4 pohlad RF out

Roman odpovedá na otázku č.2 :

Z hľadiska funkcie ožarovača ako primárneho radianta sú tieto dva členy plne ekvivalentné,inými slovami jedná sa o rovnocenné členy
z hľadiska ich dopadu na signálnu kvalitu aj napriek ich úplne rozdielnej konštrukcii,po zapojení do ohniska stredovej antény
                                                           Prodelin 3.7m_1374/1375 s pomerom f/D 0.37

                                                                 PF Prodelin-3.7m-1374-1375-990-setup-feedhorn-01   

►Celá tu analyzovaná téma je viazaná ku konkrétne tomuto typu antény: PF Prodelin 3.7 m FIX_type 1374-1375

PF Prodelin 3.7M AZ EL ANT nosna rura s kompletnym srobenim do betonoveho zakladu 01PF Prodelin 3.7M AZ EL ANT nosna rura s kompletnym srobenim do betonoveho zakladu 03PF Prodelin 3.7M AZ EL ANT dodaci list prvotnej dodavky 04
PF Prodelin 3.7M AZ EL ANT prepravny box antenneho systemu bez optiky 06PF Prodelin 3.7M AZ EL ANT typ antenneho systemu 1374 990 07PF Prodelin 3.7M AZ EL ANT objednavatel antenneho systemu 08
PF Prodelin 3.7M AZ EL ANT prepravny box anteny 10PF Prodelin 3.7M AZ EL ANT prepravny box anteny 11PF Prodelin 3.7M AZ EL ANT typ antenneho systemu 1374 990 07

►Romanov stručný Úvod do odpovede :

Roman voľne parafrázuje a prekladá text z anglického jazyka : otázka popisuje typickú situáciu z praxe príjmu v KU pásme,
v ktorej aktívny priemer reflektorovej plochy d=370 cm generuje kvalitu príjmu,ktorá zodpovedá ekvivalentu k aktívnemu
priemeru len d=100 cm.
Jedná sa o kľúčový problém v praxi satelitného príjmu a analýze jeho činiteľov,som venoval
jeden celý výskumný projekt s názvom :

Roman Dávid-ÚVOD do projektu "Referenčné Hodnoty Zisku" : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny
elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca
pre referenčné hodnoty zisku v pásmach KU+KA

Najdôležitejším faktom ostáva,že v prípade stredovej antény Prodelin 3.7m_1374-1375,môžem kategoricky vylúčiť
akýkoľvek vzťah alebo súvislosť medzi NEMOŽNOSŤOU DOSIAHNUTIA VÝROBCOM STANOVENÉHO ZISKU A VADOU Z VÝROBY,

ktorú by zákazník mohol reklamovať a je len na jeho vedomostiach na koľko percent dokáže využiť plochu paraboly.
(výrobcom stanovený zisk:G=50,5 dBi na f=11 700 MHz).
Prax mi potvrdila,že satelitný trh je preplnený nainštalovanými anténami s priemerom od 300 do 500 cm,ktoré ich vlastníci
s pýchou vystavujú na obdiv verejnosti,aj napriek tomu že v realite sú tieto antény len ATRAPAMI,lebo v skutočnosti
generujú zisk na úrovni antén s priemerom len okolo d=100 cm v lepšom prípade d=180 cm.Inými slovami zákazník zaplatil
za anténu s priemerom napr.d=450 cm sumu 10 000 EUR,ale v praxi táto anténa generuje kvalitu signálu,ktorá je ekvivalentná
ku priemeru antény len d=100 cm v cene napr. 50 EUR.
Výskumom v tejto oblasti som venoval stovky hodín,približne od svojich trinástich rokov,potom ako som si v garáži vyrobil svoju
prvú parabolu a mám plnú istotu vo svojich tvrdeniach,že v prípade stredových antén Prodelin dostáva zákazník do rúk
profesionálny produkt s garantovaným ziskom a chyba je v konečnom dôsledku vždy len na strane zákazníka,nie na strane výrobcu
.
To samozrejme neplatí v prípade ľudského zlyhania,keď mi nemecký dodávateľ omylom poslal k tomuto typu antény štyri nosné trubky
(fixujú ožarovač+LNB v ohnisku),z iného typu antény,jednoducho ľudský faktor zlyhania nie je možné nikdy vylúčiť.Druhou stránkou
ostáva,že pre plnohodnotné a jednoduché použitie som musel antény Prodelin doplniť o množstvo vylepšení,lebo inak by bola
ich každodenná aplikácia v praxi (myslím tým neustálu zmenu AZ+EL) mimoriadne sťažená až nemožná.

Roman odpovedá na otázku : prípad antény Prodelin typ 1374/990 s priemerom d=3,7m

Všetko sa odvíja od pomeru f/D=0,37 tejto antény,čo je fundamentálny,alebo konštrukciou/tvarom antény definovaný parameter,
od ktorého hodnoty závisí všetko ostatné v signálnom reťazci
.Toto je moja premisa alebo predpoklad potvrdený dlhoročnou praxou:
Čím vyšší má stredová anténa parameter f/D,tým má správny výber ožarovača menší vplyv na výslednú kvalitu príjmu.Konkrétne pri
tomto type antény,ani pri nízkych vlnových dĺžkach (C pásma) nie je nutné aplikovať skalárne prstence do ožarovača a výsledná kvalita
príjmu je plne porovnatelná s  originálnym ožarovačom Prodelin so skalárnymi prstencami.
Podstata a vysvetlenie tohoto problému spočíva v tom že "GEOMETRICKÝ TVAR A ROZMERY" samotného ohniska sa odvíjajú
od anténneho pomeru f/D a pri plytkých prevedeniach nadobúda ohnisko odlišný geometrický tvar ako pri hlbokých tvaroch satelitných
antén a tomuto faktu musím následne prispôsobiť aj výber ožarovača
,ako úplne principiálne dôležitého komponentu v signálnom reťazci
od ktorého správnosti výberu sa následne odvíja výsledná kvalita príjmu.Pochopitelne nemôžem zabudnúť na ďalší fakt,že geometrický
tvar a rozmery ohniska sú vo vzťahu aj s priemerom a tvarovou stálosťou a presnosťou vyhotovenia danej antény.Pre zjednodušenie
a lepšie pochopenie môžem prirovnať geometrický tvar ohniska pri niektorých prevedeniach stredových antén k čučoriedke alebo
k lieskovému orechu a pri niektorých ofsetových anténach zase ku prepeličiemu vajíčku_rotačný elipsoid
(lebo teória je jedna vec,
ale prax je veľmi často o niečom úplne inom)

V predchádzajúcom odseku je skrytá odpoveď na nemožnosť dosiahnutia ekvivalentnej hladiny zisku k danému priemeru
pri niektorých typoch prevažne čínskych ale aj talianskych antén s priemerom od 300 do 500 cm,ktoré sú tvorené zo segmentov
z relatívne mäkkého materiálu na báze zliatin AL+Mg+Cu4 s nedostatočnou hrúbkou bez spätného rebrovania,ktorých segmenty
pri montáži mierne menili svoj tvar aj pri jemnom doťahovaní skrutiek
a tým pádom bola a je vylúčená možnosť dosiahnutia
vysokej smerovosti respektíve zisku G samotnej antény z dôvodu nedodržania tvarovej stálosti,pri príjme frekvencii od 10 do 13 GHz.

Pri príjme frekvencii v pásme od 3 do 5 GHz ani tento principiálny nedostatok nevylučoval aplikáciu týchto "nepodarkov" v praxi príjmu
a dosiahnutie ekvivalentnej hladiny zisku G k priemeru D.
 

►Roman predstavuje svoj návrh VF konfigurácie pre stredové antény Prodelin 3.7m alebo 4.5m :

Ako som zadefinoval v prvom odstavci,hodnota pomeru f/D=0,37 pri tomto tvare antény ešte nie je kritická (alebo nižšia ako 0,35),
čo v praxi znamená,že som dosiahol plne porovnatelné kvalitatívne výsledky (na 95-98%) s rôznymi typmi ožarovačov
so skalárnymi ako aj bez skalárnych prstencov od výrobcov Prodelin,SMW,Invacom alebo Kovosat
. Ako vidieť na obrázku,
momentálne používam na anténe Prodelin 3.7m štandardný ožarovač pre KU pásmo bez skalárnych prstencov,ktorý som osadil
do vlastného konštrukčného systému,ktorý odstraňuje všetky nedostatky a nepraktickosť pôvodného návrhu
od firmy Prodelin.

Moja VF konfigurácia plní nasledovné funkcie :

1,umožňuje jednoduché a plynulé určenie ohniskovej vzdialenosti bez nutnosti zmeny polohy štyroch nosných ramien,ktoré fixujú celý systém
2,umožňuje presné definovanie uhlov polarizačnej roviny SKEW

R Dávid Lucenec-Prodelin1374 feedhorn 06   R Dávid-Prodelin fd 1374-Medzikus pre polohovanie LNB-rozmery 01   R Dávid-Prodelin fd 1374-05 - 02    

R Dávid Lucenec-Prodelin1374 feedhorn 03    R Dávid Lucenec-Prodelin1374 feedhorn 04   R Dávid Lucenec-Prodelin1374 feedhorn 05                                                                                       
 
Roman publikuje originálny postup pre nastavenie antény Prodelin s D=3,7m :

01,V prvom rade si musíš zistiť a zadefinovať správnu referenčnú frekvenciu "f0",ktorá je dostupná v tvojej zemepisnej polohe
s nízkym vyžiareným výkonom (<38 dBW_EIRP)a na nej sa bude demonštrovať zisk antény,ktorý musí byť vo vzťahu k jej priemeru D=3,7 m.
V mojom a možno aj v Tvojom prípade to bude referenčná frekvencia "f0" z družice Astra 2E,2F alebo 2G na 28,2°E,ktorá je vysielaná
v britskom vyžarovacom diagrame.V mojej zemepisnej oblasti sú nosné frekvencie z tohoto vyžarovacieho zväzku podmienečne prítomné
s mimoriadne nízkym vyžiareným výkonom nižším ako 28 dBW_EIRP_Lučenec-juh stredného Slovenska.V tvojej zemepisnej oblasti
je hladina vyžiareného výkonu z tejto trojice satelitov neporovnatelne vyššia.

Romanova PREMIÉRA : ASTRA 2E na 28.5°E/Britský vyžarovací diagram_UK beam :jediné vysielanie briských verejnoprávnych ale aj platených
TV okruhov BBC,ITV,SKY dostupné v Európe.

V úplnej premiére teraz publikujem referenčnú frekvenciu "f0=11 426 MHz_H.pol_TP 115" pre nastavenie antén s  priemerom od 370 do 450 cm
na Britský vyžarovací diagram/UK beam z družice Astra 2E at 28.5°E nie len pre moju zemepisnú oblasť .
Jedným z hlavných atribútov pre zaradenie frekvencie do katégorie tých "referenčných" musí byť  splnená podmienka o celodennej (alebo čo najdlhšej)
možnosti príjmu vysielanie z tejto frekvencie,čo táto frekvencia splňuje ako úplne jediná v kombinácii s anténou PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451.
Hladina vyžiareného výkonu EIRP z transpondéra č.115 na f=11 426 MHz vykazuje podľa mojich meraní najhomogénnejšie výkonové hodnoty zo všetkých
transpondérov v mojej zemepisnej oblasti  a amplitúda kvality príjmu počas každého dňa osciluje v rozsahu od MERmin=4,5 dB do MERmax=7,8-8,5 dB
vo večerných hodinách od 20:00 do 23:00 pm,čo znamená rezervu v kvalite príjmu okolo 4 dB nad šumovým prahom pri MER=4 dB.

               UK BEAM- vyžarovací diagram a miesto príjmu                PF Prodelin 4,5m
                       PF Prodelin-3.7m-1374-990-setup-astra-2e-2f-2g-uk-beam-footprint-lucenec-final      PF Prodelin-3.7m-1374-990-setup-astra-2e-2f-2g-uk-beam-footprint-lucenec-prodelin-450-cm-lc             

  
                 Astra 2E_UK beam/PF 4,5m : 11 426 H_analýza kvality na referenčnej frekvencii "f0"
PF Prodelin-3.7m-1374-990-setup-astra-2e-uk-beam-reference-frequency-f0-lucenec-slovakia-00   PF Prodelin-3.7m-1374-990-setup-astra-2e-uk-beam-reference-frequency-f0-lucenec-slovakia-02   PF Prodelin-3.7m-1374-990-setup-astra-2e-uk-beam-reference-frequency-f0-lucenec-slovakia-01                                                                                                  

Ak dokážeš zachytiť celý britský zväzok z týchto družíc s vysokou signálnou rezervou,v tvojej zemepisnej oblasti,aj s anténou s priemerom
napríklad D=140 cm,potom by som kontaktoval skúseného satelitného DX-era z tvojej zemepisnej oblasti  (v rádiuse 50 km od teba),
ktorý ma anténu s priemerom napríklad 240 cm nastavenú na plný zisk a informoval by som sa u neho na frekvenciu/vysielanie z družice,
ktorú/ktoré dokáže príjmať len s minimálnou rezervou v kvalite s jeho priemerom paraboly D=240 cm ,nie z dôvodu že má prekážku vo výhľade
na satelit,ale z dôvodu nízkeho vyžiareného výkonu z družice.A na tejto referenčnej frekvencii "f0" by som postavil celé nastavenie antény
Prodelin 3.7m.

02,Potom ako som si zadefinoval správnu referenčnú frekvenciu "f0" na ktorej bude možné demonštovať ekvivalentný zisk antény "G"
k danému priemeru "D"
by som ožarovač s LNB nastavil do výrobcom definovanej ohniskovej vzdialenosti f=137,2 cm a postupnou zmenou
uhla azimutu a elevácie by som s pomocou analyzátora nastavil orbitálnu pozíciu družice na ktorej vysiela referenčná frekvencia"f0"
s nízkym vyžiareným výkonom.

03,Potom ako uvidím referenčnú frekvenciu "f0" vo frekvenčnom spektre analyzátora,by som venoval detailnú pozornosť jemnému doladeniu
ohniskovej vzdialenosti "f" a uhla polarizačnej roviny SKEW a postupujem až dosiahnem maximálnu kvalitu príjmu,tam kde všetky ostatné
antény s priemerom od 150 do 220 cm v tvojej zemepisnej oblasti nemajú ani len náznak signálu .

                   PF Prodelin-3.7m-1374-990-setup-focal-length-01     PF Prodelin-3.7m-1374-990-setup-focal-length-02