AUTOR Roman Dávid:Návrh konštrukčného riešenia pre uchytenie a polohovanie LNB v osi x/y pre stredovú parabolickú anténu Prodelin 1374-990 a všetky ostatné antény typu PRIME FOCUS v zapojení RX

Prodelin KU band feedhorn uvod ok

Q & A
Satelitná DX poradňa Romana Dávida :

Autor otázky:
pan Stanislav G. (Zlínsko,Česká republika)
Text otázky :

    Dobrý den pane Romane,

obracím se tímto na Vás s trochu specifikovaným dotazem k důležitému komponentu k větší středové anténě a
jelikož vím, že Vy osobně máte s touto anténou a všemi originálními komponenty k této anténě velké zkušenosti,
myslím si, že je to asi opravdu ta nejlepší volba.Jedná se mi o Prodelin 3,7 m prime focus a konkrétně bych měl
dotaz k original ozařovači + OMT, který je dodáván spolu s anténou viz. třeba zde na Vašich stránkách
    http://www.dxsatcs.com/content/pf-prodelin-37-m-azel-type-1374-990-rx
Jelikož se chystám na jaře anténu poskládat, samozřejmě,že mě více než hodně zajímá, co osadím do ohniska této
antény.Asi bych se měl ale na úvod zmínit, že s anténou již takového průměru se hodlám zabývat opravdu a výhradně
slabými signály (což je si myslím, ale více než jasné).Konkrétně nyní u nás na Moravě (Zlínsko) řeším už nějakou dobu,
BBC vysílání na 28,2E s mým Prodelinem offset 2,4m . Příjem je velmi omezený (pouze některé TP) a více méně sezonní.
A právě proto je zde chystaný Prodelin 3,7m.

BBC HD  BBC More4 atd.  Life Tv 1                                                                     
A nyní již k mému dotazu.
Prostudoval jsem si snad veškeré dostupné materiály na netu o montážích a příjmových schopnostech Prodelinu 3,7 m
a v nemalé míře se soustředím na prvotní a ne-li stěžejní komponent kvalitního příjmu (zvláště u BBC 28,2E ), což je feedhorn.
Samozřejmě není tu jen 28,2 E, je tu i Amos, Badr, Yahsat atd. ale to až někdy jindy.Na většině těchto fórech a příspěvcích jsem
se kupodivu setkal s tím, že při kompletaci a následných pokusných příjmech nebyl většinou použit originální Prodelin original
feedhorn, ale byl nahrazen různými alternativy jako např. Invacom 120 C příruba  a jiné typy nastavitelných (nastavitelné f/d)
feedhornů a také s možností nastavení ohniskové vzdálenosti oddálením či přiblížením feedhornu v objímce. Dost často se zde
probírala i otázka toho, že např. při příjmu BBC 28,2E je dobré, když vlnovod feedhornu je mírně zasunutý až za úroveň (rovinu)
skalárních prstenců pro posílení H polarizace a stažení V polarizace.V polarizace zase naopak funguje údajně lépe při cca.5 až 7mm
vysunutém vlnovodu přes rovinu skalárních prstenců. ( samozřejmě na mém offset feedhornu na Prodelin 240 to není uskutečnitelné,
tedy není odzkoušeno.)
view of the entire system from the side  Yamal 90E (strong bend the antenna)  system feeds rose, prototype (height adjustment of the fed)      
Druhá neméně závažná věc, která odradila většinu nadšenců pro tento feedhorn byla to, že si hodně majitelů stěžovalo na poměrně
"nešikovně řešené" ukončení vlnovodu bez rutijni známé příruby C 120. Hodně příznivců dávalo přednost použití širokopásmového
LNB před OMT (asi jak z finančních např. LNB, tak s pohodlnostních důvodů).Hold Prodelin chce být v této oblasti svojský a zřejmě i
při použití OMT  by se tato OMT nedal natočit na nejvhodnější SKEW rovinu s napevno řešenou přírubou C120!
Poslední již naznačený problém je tzv. napevno nastavený a fixovaný feedhorn s ohniskovou vzdáleností bez možnosti jednoduché
(vyjma nastavení 4 ramen držáku feedu) korekce zasunutím či vysunutím feedhornu v ohnisku antény. Toto vše je ale vcelku lehko
řešitelné. Sám se rozhodně s originál feedhornem nechci kvůli těmto výše jmenovaným peripetiím tak lehko rozloučit a mám již
vymyšleno jak veškerou úpravu těchto jednotlivých bodů provedu, nicméně zajímá mě hlavně to, zda se to pro daný originální
feedhorn vyplatí  vůbec vše podstupovat! Tedy má otázka je vcelku jasná.
Je originální provedení feedhornu pro Prodelin 3,7m opravdu zdařilé? Splňuje tento feedhorn kvalitativní požadavky s ohledem
na udávané f/D 0.37 ( pro Prodelin 3.7m) a zpracování i velmi slabého signálu (postranních laloků ) při použití (samozřejmě) kvalitního
signálního řetězce  (plánováno je mimo jiné i použití Polarizer CSP 1210 C Hirsman,  LNB SMW WDL DRO type E atd.) a nebo se mohu v klidu
vykváknout  na veškeré úpravné procedůry a objímky pro tento origo feedhorn  a mohu v klidu použít třeba i výše jmenovaný Invacom C120,
hlavně když bude dodrženo f/D,možnost korekce vlnovodu a ohnisková vzdálenost ??

Samozřejmě věřím, že máte s tímto feedhornem značné , zkušenosti i pro Ku band linear a věřím, že Vaše odpověď nepomůže pouze mě,
ale může posloužit i mnoha dalším
,kteří s tímto anténním kompletem mají zkušenost nebo si jej hodlají pořídit.

    Předem děkuji za odpověď

Roman odpovedá :

AUTOR Roman Dávid: Návrh konštrukčného riešenia pre uchytenie a polohovanie LNB v osi x/y pre stredovú parabolickú anténu
Prodelin 1374-990 RX a všetky ostatné antény typu PRIME FOCUS  v zapojení RX.

           Toto je feedhorn pre KU pásmo dodávaný ako originálna súčasť ku stredovej anténe Prodelin 1374 s priemerom 3.7 m.
           Moje konštrukčné riešenie odstraňuje všetky až principiálne nedostatky,ktoré vylučujú jeho aplikáciu v satelitnej DX
praxi,ktorá stojí na neustálom laborovaní a výskume za účelom dosiahnutia stabilného príjmu na čo najnižších vyžiarených výkonoch EIRP
Prodelin KU band feedhorn 01     Prodelin KU band feedhorn 02       Prodelin KU band feedhorn 03                                                                               


Toto je originálne konštrukčné riešenie pre uchytenie primárneho radianta/ožarovača v ohnisku antény Prodelin typu 1374,ktoré
zároveň odstraňuje konštrukčné nedostatky originálneho návrhu firmy Prodelin.

Hovorím o dvoch podmienkach,ktoré by malo spĺňať každé riešenie :

Podmienka č.1 : zabezpečenie možnosti posuvu respektíve polohovania primárneho radianta/ožarovača po virtuálnej priamke "y" až do bodu
koncentrácie/sústredenia odrazenej signálnej energie > OHNISKA
,pre zabezpečenie maximálneho ožiarenia/pokrytia odraznej plochy sekundárneho
radianta,ktorým je plocha antény .

Podmienka č.2 : zabezpečenie možnosti plynulej rotácie okolo vlastnej osi "x" a fixácie primárneho radianta/ožarovača za účelom zosúladenia roviny
elektromagnetického vlnenia  s rovinou signálneho zberača v LNB (SKEW),pre dosiahnutie maximálnej kvality príjmu,čo je kľúčová podmienka pri príjme
lineárne polarizovaných vlnení V+H .

Originálny návrh firmy Prodelin nesplňuje ani jednu z týchto podmienok,takže som navrhol a vyrobil nasledovné konštrukčné riešenie,
ktoré  odstraňuje všetky nedostatky originálneho návrhu,ktorý sa dodáva k anténe Prodelin pre KU pásmo.

Prosím zabudnite na kvantum nezmyslov na internetových fórach o zasunutom a vysunutom ožarovači H/V a množstvo iných "zaručených rád",
ktoré vychádzajú z nepochopenia základných pojmov VF techniky  alebo z konštrukčných nedostatkov antény poprípade z vyosenia  osy X/Y
a aplikujte v praxi moje nasledovné doporučenia ak chcete dosiahnúť maximálnu kvalitu príjmu :

01,Pre stanovený anténny pomer f/D=0,375 aplikujte do ohniska tejto antény primárny radiant/ožarovač bez skalárnych prstencov
napr.typu Kovosat-120/140.Funkciu skalárnych prstencov pri stanovenom pomere f/D môžeme jednoducho zanedbať
a neplnili by žiadnu funkciu,pri konkrétne tomto type antény
.

02, Montážna platňa KU : je súčasťou montážnej sady pre Prodelin KU Dual Pol. feedhorn,predpokladám že ako nadšenec SAT DX túto platňu
už dávno používate,ale ak Vás sat DX nezaujíma až tak intenzívne,potom si ju objednajte od firmy Prodelin alebo si ju kúpte cez  Ebay

03, 4 ks fixačné spony musia byť vyrobené z pevného materiálu (AL) s dostatočnou hrúbkou , v identických rozmeroch,
tak aby nedochádzalo k vyoseniu (rôznobežnosti) roviny montážnej platne s rovinou sekundárneho radianta.

04, Medzikus pre polohovanie a fixáciu LNB  : základné rozmery sú na výkrese,materiál : zliatiny na báze AL s prímesami (CU4+Mg)

R Dávid Lucenec-Prodelin1374 feedhorn 06   R Dávid-Prodelin fd 1374-Medzikus pre polohovanie LNB-rozmery  01   R Dávid-Prodelin fd 1374-05 - 02    

R Dávid Lucenec-Prodelin1374 feedhorn 03    R Dávid Lucenec-Prodelin1374 feedhorn 04   R Dávid Lucenec-Prodelin1374 feedhorn 05                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                             
05,Správnosť uvažovania,aplikovatelnosť a  funkčnosť môjho konštrukčného riešenia na uchytenie a polohovanie feedhornu v ohnisku každej
stredovej antény
sa zákonite musí prejaviť aj v praxi satelitného dx príjmu,čo dokladujú aj nasledovné výsledky z družice Al Yah 1 na 52.5°E
z vyžarovacieho diahramu EAST so spomínanou anténou Prodelin 3.7m (nie s Prodelin 4.5m,ktorú taktiež používam) . Porovnajte si aktuálne
kvalitatívne hladiny,za účelom zistenia akou mierou degradujú systémové a aplikačné nepresnosti vašej zostavy koeficient premeny
elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu,viď moja nasledovná definícia.


Nech číslo 1 predstavuje teoreticky ideálny stav pri ktorom systémové a aplikačné nepresnosti sú rovné 0 a dochádza k bezstratovej
transformácii elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu derivovanú od odstupu S/N resp. ChBER, potom platí pre prax inštalácií
parabolických reflektorov od D=>240 cm vo fixnom alebo v PLM uložení, že koeficient účinnosti sa pohybuje v rozsahu od 0,3 do 0,7
alebo so vzrastajúcim priemerom inštalovaného reflektora výrazne klesá pravdepodobnosť naplnenia hornej hranice stanoveného
koeficientu čo je vo vzťahu so spektrom frekvencii -f-, ktoré reflektor koncentruje.

Nie je nič jednoduchšie ako navrhnúť a vyrobiť komplikované vlnovodné riešenie pre KU alebo KA pásmo,ktoré sa správa ako útlmový člen
VF reťazca (rozsah tlmenia typicky od 2 do 3 dB z výslednej kvality v závislosti od frekvencie) čo je ekvivalentné tomu ako keby ste zmenšili
priemer sekundárneho radianta/reflektora z pôvodného priemeru 370 cm na 270 cm.Neteoretizujem,ale hovorím z vlastnej skúsenosti,
potom ako som objavil rezervu takmer 2 dB z MER v nesprávne navrhnutom vlnovodnom riešení.Až potom som sa mohol pustiť do budovania
vôbec prvého európskeho centra zameraného na príjem tých najväčších platených indických tv sietí,lebo inak by som sa na paketoch
TATA SKY alebo Dish TV nedostal ani len na prahovú hodnotu/šumový prah_level 0, s anténou Prodelin 3.7m.

Verifikáciu kvality príjmu na vertikálnych transpondéroch satelitu Al Yah1 na 52.5°E sústredených do východného zväzku EAST vykonajte v časovom úseku
od 16:00 do 20:00 stredoeurópskeho času
,z dôvodu že práve v tomto časovom úseku dosahuje permanentne oscilujúca signálna hladina svoje
každodenné výkonové maximum v stredoeurópskom meradle.Zámerne som použil bežný satelitný príjimač Octagon SF-4008,nie profesionálnu meraciu techniku,
tak aby som sa čo najviac priblížil relatívne bežnému divákovi.Zber všetkých kvalitatívnych hladín z diagramu EAST prebehol dňa 8.2.2020 v časovom úseku
od 17:30 do 18:00 CET,čiže nečakal som  týždne a ani mesiace na náhodný LOCK nosných,aby som to následne prezentoval ako mimoriadny výsledok
(ne)schopností jednotlivca,ktorý má potrebu klamať nie len verejnosť,ale aj sám seba v rôznych diskusiách.

Prahové hodnoty,ako tie určujúce z hľadiska rezervy v kvalite príjmu sú konkrétne pre tento SW+HW nasledovné :
DVB-S-QPSK-5/6 _ SNR=5,5 dB
DVB-S-QPSK-7/8 _ SNR=6 dB

                    
                                                 PF Prodelin 1374/990                       Al Yah 1 at 52.5°E_EAST Beam
                                       dxsatcs-com-prodelin-370-cm-multiband-satellite-reception         YAHSAT_1A_52-east_ku_band_H-1-www.ses_.com-02                                                                                    

          11 766 V_27 500_7/8                                   11 843 V_27 500_7/8                                11 881 V_27 500_5/6
11 766 V-52.5e-online scan   11 843 V-52.5e-online scan  11 881 V-52.5e-online scan   

        11 958 V_27 500_7/8                                    11 996 V_27 500_5/6                           12 073 V_27 500_7/8
11 958 V-52.5e-online scan  11 996 V-52.5e-online scan   12 073 V-52.5e-online scan                                      

PS/M+:Z hľadiska autorských práv tvorcov audiovizuálneho obsahu sa dotknem obsahu vysielania pravdepodobne
iránskej tv stanice M+ alebo Movies 24 Plus na f=11 958 MHz. Jedná sa o vysoko podozrivé vysielanie (pirátskeho charakteru)
kompletne dabované do perzštiny (fársí),ktorého súčasťou sú aj najnovšie kino premiery staré niekoľko mesiacov.