DEJINNÁ UDALOSŤ od autora Romana Dávida: PRVÉ SATELITNÉ VYSIELANIE PAKETU PROGRAMOV STV1+STV2 v KA pásme- EHF=27.5-28.6 GHz z družice Eutelsat 16A-16e vo formáte DVB-S2/8PSK/MPEG-4 a NOVINKA č.1-VYŽAROVACIE DIAGRAMY objektu+jednoduchá poznámka od R.Dávida

upozornenie : jedná sa o exkluzívne poznatky pochádzajúce výlučne z autorovej vedecko výskumnej činnosti       

       autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    
 

                                             publikované dňa : 8.3.2013 @ Lučenec

                       LINKA č.1 : rubrika KA band Satellite footprint-beam-coverage

DEJINNÁ UDALOSŤ od autora Romana Dávida : PRVÉ SATELITNÉ VYSIELANIE PAKETU PROGRAMOV STV1+STV2 v KA pásme-
EHF=27.5-28.6 GHz z družice Eutelsat 16A-16e vo formáte DVB-S2/8PSK/MPEG-4:

Novinka č.1-VYŽAROVACIE DIAGRAMY objektu Eutelsat 16A +  jednoduchá poznámka od Romana Dávida :

Aj keď operátor Eutelsat jednoznačne nedefinuje rozvrstvenie vyžiarenej energie pre v praxi aplikované
downlinkové spektrum KA pásma v rozsahu frekvencii od 21.4 do 22 GHz,existuje tu vysoká miera pravdepodobnosti,
vychádzajúc z doterajšej praxe na objekte Eutelsat 7A resp.W3A , že v nasledovnej rubrike publikované hodnoty vyžiareného
výkonu v jednotke dbW pre Európsky a Africký zväzok sa blížia ku skutkovému stavu,ovšem musím pripomenúť že vo
všeobecnosti tieto diagramy nepredstavujú exaktný nástroj,slúžiaci ako základ k derivovaniu členov vysokofrekvenčného reťazca,
ale len ako pomôcka pred samotnými meraniami v mieste inštalácie,nakoľko pokiaľ vynecháme z tejto premisy monitorované 24/7
satelitné linky pri ktorých sa hladiny vyžiareného EIRP toku korigujú z hľadiska meniacich sa poveternostných podmienok
v mieste inštalácie RX systému za účelom dosiahnutia garantovanej signálnej dostupnosti napr.98 %,potom mi moja prax
v tomto obore desiatky x potvrdila že aj pri umiestnení RX systému v jednej z hladiny vrstvenia EIRP toku bolo nutné na
dosiahnutie identickej kvality pri porovnatelných poveternostných podmienkach dvoch regulárne vysielaných nosných C,
vysielaných z rozdielnych transpondérov identického zväzku satelitu inštalovať sekundárne žiariče s diferenciou priemeru
až 200 cm.Pochopitelne RX systém sa nenachádzal v zóne špičky vyžiarenej hladiny EIRP toku tz.Beam Peak,
ale v okrajovej zóne. Čiže v definovanom kontexte je úplne iracionálna snaha niektorých webov detailne a s presnosťou dokonca
jednotky "km" vrstviť a aplikovať operátorom stanovené signálne hladiny na mapy georeliéfu v aplikácii Google maps ,
ktorá vychádza len z nepochopenia úplne elementárnych princípov oboru vlnová fyzika,nedostatku praktických skúseností
a teoretických vedomostí .
Synergia aplikovanej praxe a hlbokých teoretických vedomostí v konečnom dôsledku násobne rozširujú
len "siločiarami" vymedzené vrstvenia hladín vyžiarenej energie EIRP striktne ohraničené vo vyžarovacích diagramoch čoho
synonymom je napríklad výsledok príjmu QPSK nosnej
CFC Xinhua Čína na f=12 092,5 MHz / vektor vlnenia LHCP z družice
ChinaSat 9 na 92,2°E
v meste Lučenec :

                                                                      12 092.5 MHz -LHCP- CFC Xinhua China
Chinasat 9 at 92.2 e_KU footprint_12 092 L CFC Xinhua China_ka-first

                                                   12 092.5 MHz -LHCP- CFC Xinhua China
 

  autorom aplikovaný sekundárny radiant s D=300 cm polohovaný na geosynchrónny objekt Eutelsat 16A na λ=16°           
dxsatcs.com-ka-band-reception-eutelsat-16a-w3c-satellite-16east-21545-mhz-stv-network-pf-channel-master-300cm

                                                       dxsatcs logo
                                                          
    CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                                                  Think-Tank

                                                                    Roman Dávid - author & founder