28-1-2013-Eutelsat Hotbird 13A na λ=13°-KA pásmo: Satelitný operátor Eutelsat definuje rozvrstvenie vyžiarenej energie v diagramoch resp.spotoch pre 4 transpondéri vo frekvenčnom spektre KA pásma od 19 700 do 20 200 MHz s takmer celoeurópskou signálnou...