Insat 2E/3B/4A at 83.0°E _ Wide footprint : 3 680 V Amrita News Tv India _ na obrazovkách indickej spravodajskej tv Amrita News bola odvysielaná reportáž z Českej republiky

Insat 2E/3B/4A at 83.0°E _ Wide footprint : 3 680 V Amrita News Tv India _ na obrazovkách indickej spravodajskej tv bola odvysielaná reportáž z Českej republiky

Insat 2E/3B/4A at 83.0°E _ Wide footprint : 3 680 V Amrita News Tv India _video report from Czech republic ....

Insat 2E/3B/4A at 83.0°E - Zone_Wide_ECC footprint : full report