4-3-13__NOVÉ FEEDS LINKY v KA pásme : Autor identifikoval vo V spektre objektu Eutelsat 7A-7°E kódovaný FEEDS kanál z nešpecifikovaného regiónu Afrického kontinentu s komerčným obsahom provajdera TELEMEDIA s ID symbolom TELEMEDIA T12 spolu s nekódovaným

upozornenie : jedná sa o exkluzívne poznatky pochádzajúce výlučne z autorovej vedecko výskumnej činnosti       

       autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    
 

                                             publikované dňa : 4.3.2013 @ Lučenec

                        LINKA č.1 : rubrika KA band Satellite List + KA band Satellite frequencies

Nové FEEDS Linky v KA pásme : Autor identifikoval vo -V-spektre objektu Eutelsat 7A na 7°E kódovaný FEEDS
kanál z nešpecifikovaného regiónu Afrického kontinentu s komerčným obsahom provajdera TELEMEDIA s ID
symbolom TELEMEDIA T12 spolu s nekódovaným testom angolského operátora Zimbo TV s neštandartne vysokou
DVB-S video kvalitou TS=7,8 Mbit/s a to všetko na novej spektrálnej pozícii f=21 511,5 MHz s pravidelne aktivovanými
FEEDS linkami afrických operátorov v spektre KA pásma .

                            LINKA č.2 : rubrika KA band Satellite reception,analysis and videos

feed kanál operátora Zimbo tv Angola s ID ANG-4 Encoder 1 a kvantifikácia identifikovanej ziskovej hladiny vo video ukážke

dxsatcs-com-ka-band-reception-feed-ka-band-eutelsat-7a-7-east-21511-mhz-zimbo-tv-feed-spectrum-quality-analysis-first

dxsatcs-com-ka-band-reception-feed-ka-band-eutelsat-7a-7-east-21511-mhz-telemedia-t12-feed-spectrum-quality-analysis-first

                                                       dxsatcs logo
                                                               CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                                                  Think-Tank

                                                                    Roman Dávid - author & founder