18-2-13__1/3-TVGE Int-KA pásmo je NOVÁ AFRICKÁ NOSNÁ V SPEKTRE -V- VEKTORA__Eutelsat 7A na 7e: 21 580,8 MHz-tvGE Rovníková Guinea-z mesta Malabo v ostrovnej provincii Bioko Norte modulované SDTV vysielanie s video kvalitou 2,8 Mbps autor zaraďuje do..


upozornenie : jedná sa o exkluzívne poznatky pochádzajúce výlučne z autorovej vedecko výskumnej činnosti 
     

       autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    
 

                                            publikované dňa : 18.2.2013 @ Lučenec

Autorov obsahový synopsis : suma troch v nasledovných novinkách definovaných nosných s regulárnym vysielaním z
africkej zóny v KA pásme z lineárneho downlinkového spektra vertikálneho vektora v rozsahu od 21 400 do 21 700 MHz
z geosynchrónneho satelitu Eutelsat 7A na 7.0°E,ktorých spoločným menovateľom je identicky aplikovaný FEC parameter 7/8
                          a SR<2500 ksymb/sec  jasne determinuje autorom publikovaný obsah.
...
 

                           linka k novinke č.2 :  1/3 -21 580,8 MHz_TVGE Internacional Equatorial Guinea

1/3-TVGE Int-KA pásmo je NOVÁ AFRICKÁ NOSNÁ V SPEKTRE -V- VEKTORA___Eutelsat 7A na 7e : 21 580,8 MHz-tvGE Rovníková Guinea-
z mesta Malabo v ostrovnej provincii Bioko Norte modulované SDTV vysielanie s video kvalitou 2,8 Mbps autor zaraďuje do sumy
                     nosných z analyzovaného spektra -V-vektora v rozsahu od 21 400 do 21 700 MHz .

dxsatcs.com-ka-band-reception-satellite-list-eutelsat-7a-w3a-satellite-7east-21580.8-mhz-tvge-dvb-s-qpsk-spectrum-quality-analysis-televes-h-60-first01

                                                       dxsatcs logo
                                                               CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                                                  Think-Tank
                                                                    Roman Dávid - author & founder