20-2-13-2/3__RDV EXCAF-KA pásmo je NOVÁ AFRICKÁ NOSNÁ V SPEKTRE -V- VEKTORA__Eutelsat 7A-7e:21 574 MHz-RDV EXCAF-EXCAF Telecom ako Senegalský provider z mesta Dakar moduluje QPSK nosnú v pásme Extrémne Vysokých Frekvencií KA pásma-EHF od 27,5 do 28,6 GHz


upozornenie : jedná sa o exkluzívne poznatky pochádzajúce výlučne z autorovej vedecko výskumnej činnosti 
     

       autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    
 

                                            publikované dňa : 20.2.2013 @ Lučenec

Autorov obsahový synopsis : suma troch v nasledovných novinkách definovaných nosných s regulárnym vysielaním z
africkej zóny v KA pásme z lineárneho downlinkového spektra vertikálneho vektora v rozsahu od 21 400 do 21 700 MHz
z geosynchrónneho satelitu Eutelsat 7A na 7.0°E,ktorých spoločným menovateľom je identicky aplikovaný FEC parameter 7/8
                          a SR<2500 ksymb/sec  jasne determinuje autorom publikovaný obsah.
...
 

                              linka k novinke č.2 :  2/3 -21 574 MHz RDV EXCAF Senegal

2/3-RDV EXCAF-KA pásmo je NOVÁ AFRICKÁ NOSNÁ V SPEKTRE -V- VEKTORA___Eutelsat 7A na 7e : 21 574  MHz-RDV EXCAF -
EXCAF Telecom ako Senegalský provider z mesta Dakar moduluje QPSK nosnú v pásme Extrémne Vysokých Frekvencií EHF
v uplinkovom rozsahu od
27,5 do 28,6 GHz  a autor tento prenos integruje do downlinkového spektra lineárneho vektora vlnenia -V-
                                      v rozsahu od 21 400 do 21 700 MHz     
        

dxsatcs.com-ka-band-reception-satellite-list-eutelsat-7a-w3a-satellite-7east-21574-mhz-rdv-excaf-dvb-s-qpsk-spectrum-quality-analysis-televes-h-60-big-05


                                                       dxsatcs logo
                                                               CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                                                  Think-Tank
                                                                    Roman Dávid - author & founder