22-2-13__3/3-DRTV International-KA pásmo je NOVÁ AFRICKÁ NOSNÁ V SPEKTRE -V- VEKTORA__Eutelsat 7A-7e: 21 584 MHz-DRTV Int. Kongo-SCPC/QPSK TV nosnú s Video kvalitou 1,4 Mbit/s uplinkovanú z rovníkovej Afriky v pásme Extrémne vysokých frekvencií KA pásma


upozornenie : jedná sa o exkluzívne poznatky pochádzajúce výlučne z autorovej vedecko výskumnej činnosti 
     

       autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    
 

                                            publikované dňa : 22.2.2013 @ Lučenec

Autorov obsahový synopsis : suma troch v nasledovných novinkách definovaných nosných s regulárnym vysielaním z
africkej zóny v KA pásme z lineárneho downlinkového spektra vertikálneho vektora v rozsahu od 21 400 do 21 700 MHz
z geosynchrónneho satelitu Eutelsat 7A na 7.0°E,ktorých spoločným menovateľom je identicky aplikovaný FEC parameter 7/8
                          a SR<2500 ksymb/sec  jasne determinuje autorom publikovaný obsah.
...
 

                              linka k novinke č.2 :  3/3 -21 584 MHz DRTV International Congo

3/3-DRTV International-KA pásmo je NOVÁ AFRICKÁ NOSNÁ V SPEKTRE -V- VEKTORA___Eutelsat 7A na 7e : 21 584  MHz-DRTV Int. Kongo
SCPC/QPSK TV nosnú s Video kvalitou 1,4 Mbit/s uplinkovanú z rovníkovej Afriky v pásme Extrémne vysokých frekvencií
KA pásma od 27,5
do 28,6 GHz s aktuálne najnižšou SR=1549 ksym/s a BW=2,09 MHz autor integruje do lineárneho spektra downlinkového vektora -V-

dxsatcs.com-ka-band-reception-satellite-list-eutelsat-7a-w3a-satellite-7east-21584-mhz-drtv-congo-dvb-s-qpsk-spectrum-quality-analysis-televes-h-60-05

                                                       dxsatcs logo
                                                               CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                                                  Think-Tank
                                                                    Roman Dávid - author & founder