14-1-2013-GEOSYNCHRÓNNY SATELIT WGS 3 NA ORBITE λ=-12°je novým výskumným objektom Think-Tanku dxsatcs v KA pásme, patriacim pod výlučnú správu Ministerstva Obrany Spojených Štátov Amerických-PENTAGON,ktorý zabezpečuje primárne v Európsko-Africkej geo....

 upozornenie : jedná sa o exkluzívne poznatky pochádzajúce výlučne z autorovej vedecko výskumnej činnosti 

      autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com  

         autorov obsahový sumár k nasledovne publikovaným správam : 14.1.2013 @ Lučenec

GEOSYNCHRÓNNY SATELIT WGS 3 NA ORBITE λ=-12°je novým výskumným objektom Think-Tanku dxsatcs v KA pásme,
patriacim pod výlučnú správu Ministerstva Obrany Spojených Štátov Amerických-PENTAGON,ktorý zabezpečuje primárne
v Európsko-Africkej geografickej zóne vysokokapacitnú dátovú konektivitu (3,6 Gbit/sec) vojenských a spravodajských
zložiek vo frekvenčnom spektre od 20 200 do 21 000 MHz.Autor bude v obsahovej sume nasledovných noviniek
analyzovať identifkované data porty terminálov v spektre vektora LHCP a demonštrovať ideálny kvalitatívny stav
                       na aplikovanom prenosovom štandarde DVB-S/QPSK_FEC=2/3
.

    autorom inštalovaná vysokofrekvenčná jednotka so sekundárnym radiantom s D=300 cm pre pásmo od 20 200 do 21 200 MHz
                                                               polohovaná na orbitu λ=-12°

  www.dxsatcs.com-wgs-3-12-west-ka-band-satellite-reception-footprint-analysis-pf-channel-master-300cm-secondary-radiant

 

                                                       dxsatcs logo
                                                               CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                                                  Think-Tank

                                                                    Roman Dávid - author & founder