M.Margala Bošáca : Merania na DVB-T multiplexoch z vysielačov Veľká Javorina /K69/ a Kahlenberg Viedeň /K24/ s analyzátorom Promax Prodig 5 TV Explorer na západnom Slovensku

dvb-t uvod n

 

Meranie č.1 / Bošáca : vysielač Veľká Javorina - Kanál 69 vertikál - anténa Color 21 prvkov ...

 

                                              Meranie DVB-T na západnom Slovensku

                                                           staihnite si meraci protokol              
                                                        merací protokol v tvare pdf                                                                                           

 •  Vysielač   :  Velká javorina , kanál  69 , vertikál
 • Miesto meraní   :  Bošáca , 48 o 48 / 29 . 23 //  N - 17  o 50 / 29 . 90 //  E
 • Dátum   :  27.12.2009
 • Čas,teplota   :  08 . 45  hod
 • Meracia anténa   :  Color 21 prvkov
 • Zosilňovač , nap. U   :  zisk   25 dB    12V
 • Meracia zariadenie  :  Promax Prodig 5 Universal TV  Explorer
 • Namerané údaje-účastnícka zásuvka   : 

     span               16 MHz
     Power             63,9  dBuV               foto  č.    14
     NM                 7,8    dB                    foto  č.    15
     C / N              30,6   dB                   foto  č.    18
     Mer                25,4    dB                  foto  č.    15
     C Ber              1,3 E  - 2                  foto  č.    16
     V Ber              1,2 E – 7                   foto  č.    17

01 dvb t antena vystup02 dv t antena power03 dvb t antena mer
04 dvb t antena c ber05 dvb t antena v ber06 dvbv t antena c n
07 dvb t out dom zos08 dvb out dom.z power09 dvb t out dom z mer
10 dvb t dom z c ber11 dvb t out dom z v ber12 dvb t out dom z c n
13 dvb t ucastnicka zasuvka14 dvb t ucastnicka zasuvka power15 dvb t ucastnicka zasuvka power
16 dvb t ucastnicka zasuvka c ber17 dvb t ucastnicka zasuvka v ber18 dvb t ucastnicka zasuvka cn
19 lcd sony indikácia dvb t20 lcd sony dvb t epg21 dvb t lokalita
22 dvt ant.systém23 dvb t supravacolor 1
                              color 2color 3

Meranie č.2 / Haluzice : vysielač Veľká Javorina - Kanál 69 vertikál - anténa Color 21 prvkov ...

                                                                 Meranie DVB-T
                                                           staihnite si meraci protokol              
                                                        merací protokol v tvare pdf                                                                                           

                                              Meranie DVB-T na západnom Slovensku

 •  Vysielač   :  Velká javorina , kanál  69 , vertikál
 • Miesto meraní   :  Bošáca , 48 o 49 / 15.82 //  N - 17 o 51/  56.57 //  E
 • Dátum   :  26.12.2009
 • Čas,teplota   :  13 . 40  hod , 9°C
 • Meracia anténa   :  Asta širokopásmová  3 prvky
 • Zosilňovač , nap. U   :  zisk   16 dB    12V
 • Poloha voči vysielaču   :  priama viditelnost bez prekážok
 • Meracia zariadenie  :  Promax Prodig 5 Universal TV  Explorer
 • Namerané údaje-účastnícka zásuvka   : 

     span               16 MHz
     Power             67,1  dBuV               foto  č.    04
      NM                15,3   dB                    foto  č.   05
     C / N              33,6   dB                    foto  č.   06
     Mer                32,9    dB                   foto  č.   05
     C Ber              1,3 E  - 4                   foto  č.   07
     V Ber              1,0 E – 7                   foto  č.   08

Namer.udaje s napájaním          

    span                16    MHz
    Power             88,2   dB                    foto  č.   10
     NM                15,3    dB                    foto  č.   11
    C / N              34,2    dB                    foto  č.   12
    Mer               32,9    dB                     foto  č.   11
    C Ber              1,1 E  - 4                    foto  č.   13
    V Ber              1,0 E – 7                    foto  č.   14

01mer bod 102 dvb-t03 dvb-t
04 dvb-t05 dvb-t06 dvb-t
07 dvb-t08 dvb-t09 dvb-t
10 dvb-t11 dvb-t12 dvb-t
13 dvb-t14 dvb-t15 dvb-t
16 dvb-t17 dvb-t18 dvb-t
19 dvb-t20 dvb-t21 dvb-t
22 dvb-t23 dvb-t24 dvb-t
25 dvb-t26 dvb-t27 dvb-t

Meranie č.3 / Bošáca : vysielač Kahlenberg Viedeň - Kanál 24 - anténa Astra širokopásmová 3 prvky ...

                                              Meranie DVB-T na západnom Slovensku
                                                           staihnite si meraci protokol              
                                                        merací protokol v tvare pdf                                                                                           

 •  Vysielač   :  Kahlenberg-Viedeň , kanál  24 , vertikál
 • Miesto meraní   :  Bošáca , 48 o 48 / 29 . 23 //  N - 17  o 50 / 29 . 90 //  E
 • Dátum   :  26.12.2009
 • Čas,teplota   :  15 . 20  hod , 9°C
 • Meracia anténa   :  Astra širokopásmová 3 prvky
 • Zosilňovač , nap. U   :  zisk   16 dB    12V
 • Meracia zariadenie  :  Promax Prodig 5 Universal TV  Explorer
 • Namerané údaje   :  span 16 MHz

        Power             53,1   dB                    foto  č.   07
        NM                  09,8   dB                    foto  č.   08
        C / N               30,9   dB
        Mer                 21,1   dB                    foto  č.   08
        C Ber              4.0 E  - 4                    foto  č.   09
        V Ber              1,0 E – 7                    foto  č.   10,11,12

01 mer.bod 0202 mer .03 mer .
04 mer .05 orf 24 k06 orf spektrum
07 orf power08 orf mer09 orf pred korekciou
10 orf po korekcii11 orf po korekcii12 orf po korekcii
13 orf 24 k14 orf 24 k15 orf 24 k
                                                                 16 orf 24 k