M.Margala Bošáca : Predstavenie antény Visiosat Big Bisat s LNB Inverto IDLP–TWNL 20-Multi-OPP a porovnanie s offset Gibertini v praxi príjmu paketov Digi tv,SkyLink,ORF,BSkyB ...


visiosat big bisat uvod

1,Multiohnisková-multi feed anténa od výrobcu Visiosat Francúzsko

                ---   predstavenie antény Visiosat BIG Bisat ---

02 Visiosat  Big Bisat ilustracne foto_zdroj www.visiosat.com07 sat parabola visiosat umiestnenie org__zdroj www.visiosat.com

                                                                                                                              
    download pdf download pdf                original visiosat video_visiosat big bisat
            technical data          install location datas             Big Bisat Video_assembly procedure

2, Anténa Visiosat Big Bisat : 7 ks LNB

01 sat parabola visiosat big bisat02 sat parabola visiosat big bisat03 sat parabola visiosat big bisat
04 sat parabola visiosat big bisat05 sat parabola visiosat big bisat07 sat parabola visiosat big bisat
                            08 sat parabola visiosat big bisat09 sat parabola visiosat big bisat

3, Anténa Visiosat Big Bisat :výsledky meraní intenzity a kvality signálu DVB-S s prístrojom Promax Prolink
4/4c premium+

                                                       
                                            download pdf document                                
                                                 protokol merania

                                                                     0,8°W _ 12.688       V       27.500       3 / 4
01 sat parabola visiosat big bisat_Intelsat 10 02 at 1.0 w_spektrum02 sat parabola visiosat big bisat_Intelsat 10 02 at 1.0 w_data03 sat parabola visiosat big bisat_Intelsat 10 02 at 1.0 w_Q results
                                                                    4.8°E_12.073       H       27.500       3 / 4
01 sat parabola visiosat big bisat_Sirius at 4.8 e_spectrum02 sat parabola visiosat big bisat_Sirius at 4.8 e_data03 sat parabola visiosat big bisat_Sirius at 4.8 e_Q results
                                                                    9.0°E_12.092       H       27.500       3 / 4
01 sat parabola visiosat big bisat_Eurobird 9A at 9.0 e_spektrum02 sat parabola visiosat big bisat_Eurobird 9A at 9.0 e_data03 sat parabola visiosat big bisat_Eurobird 9A at 9.0 e_Q results
                                                                   13.0°E_11.604       H       27.500       3 /4
01 sat parabola visiosat big bisat_Hotbird at 13.0 e_spectrum02 sat parabola visiosat big bisat_Hotbird at 13.0 e_data03 sat parabola visiosat big bisat_Hotbird at 13.0 e_Q results
                                                                   19.2°E_12.692       H       22.000       5 / 6
01 sat parabola visiosat big bisat_Astra at 19.2 e_spectrum02 sat parabola visiosat big bisat_Astra at 19.2 e_data01 sat parabola visiosat big bisat_Astra at 19.2 e_Q results
                                                                   23.5°E_11.992       H       27.500       3 / 4
01 sat parabola visiosat big bisat_Astra at 23.5 e_spectrum02 sat parabola visiosat big bisat_Astra at 23.5 e_data03 sat parabola visiosat big bisat_Astra at 23.5 e_Q results
                                                                   28.2°E_12.226       H       27.500       2 / 3
01 sat parabola visiosat big bisat_Astra at 28.2 e_spectrum02 sat parabola visiosat big bisat_Astra at 28.2 e_data03 sat parabola visiosat big bisat_Astra at 28.2 e_Q results

4, Anténa Visiosat Big Bisat : komplet offset Gibertiny 85 a LNB Inverto IDLP – TWNL 20-Multi-OPP

01 sat parabola gibertini a LNB inverto02 sat parabola gibertini a LNB inverto03 LNB inverto black multiconnect
04 LNB inverto black multiconnect05 LNB inverto black multiconnect06 LNB inverto black multiconnect
07 LNB inverto black multiconnect08 LNB inverto black multiconnect09 LNB inverto black multiconnect

5, Anténa Visiosat Big Bisat : porovnanie výslednej kvality s anténou Gibertini 85 na pakete provajdera Digi TV

01 sat parabola gibertini_Intelsat 10 02 at 1.0 w_spectrum02 sat parabola gibertini_Intelsat 10 02 at 1.0 w_data02 sat parabola gibertini_Intelsat 10 02 at 1.0 w_Q results

poznámka od R.Dávida_autora www.dxsatcs.com : v praxi je irelevantné tvrdenie výrobcu antény Visiosat Big Bisat o garancii
ekvivalentných ziskových hladín antény v celom orbitálnom rozsahu 40° (pri teoretickom predpoklade rovnakej hladiny príchodzieho
EIRP toku z každej pozície v rozsahu 40°),ktorý je definovaný voči izotropnému žiariču -i- hodnotou 36 dB, v porovnaní s rovnakým
LNB ,ktorý umiestnim do hlavného-nie do postranných ohnísk antény.Výrobca neuvádza že zisková hladina reflektora 36 dBi sa už pri
mierne zhoršených poveternostných podmienkach výrazne znižuje v priamej závislosti na vzdialenosti LNB od nulového bodu na nosnom
držiaku LNB v rozsahu +/- 20°  a dochádza k takzvanej divergencii (nenarážam teraz na vektorovú analýzu ani na divergentný rád...)
čiže rastúcej odlišnosti-rôznosti ziskových hladín a to tým viac čím sa nachádza LNB vo väčšej vzdialenosti voči LNB v nulovom bode,na
ktorom sa mierne zmeny v útlmovej krivke prostredia spektra kmitočtov pásma KU vplyvom počasia prejavujú najmenej .