Wave Frontier T90_Toroidal T90 : Multiohnisková anténa Wave Frontier T90_postup montáže ...


AKÉ ZISKOVÉ MOŽNOSTI PONÚKA MULTIOHNISKOVÁ TOROIDÁLNA ANTÉNA WAVE FRONTIER T90,KTORÁ PONÚKA PRI JEDNOM FIXNE NASTAVENOM ELEVAČNOM UHLE MOŽNOSŤ PRÍJMU V AZIMUTÁLNOM ROZSAHU VIAC AKO 40° A POSTUP MONTÁŽE PRE OBLASŤ ZÁPADNÉ SLOVENSKO.

multi focus
a1 WAWE FRONTIER T90 celny pohlada2 WAWE FRONTIER T90 detail na zmenu elevacneho uhla z boku c2a3 WAWE FRONTIER T90 pravo R lave L vychylovanie polohy LNB
Otázka od : KUKINO

    Lokalita : TRNAVA - Dolné Orešany
    
    TEXT OTÁZKY :
     Zdravím,
    prosim Vás, máte skúsenosť aj s parabolou Toroidal 90? Aká kvalita signálu sa dá na nej dosiahnuť? Ja som to nastavoval pomocou prístroja Satlook Micro+, ale dosiahol som podľa mna velmi slabé hodnoty.
    Na družici :
   
    1,Astra1 19,2E SNR 9dB BER E-06 -------------- táto jediná je podľa mňa dobrá
    2,Astra 23,5E a Astra 28,2E , Hotbird 13E, Sirius 5E --- SNR 6dB BER E-04
    3,Amos 1W, Thor 4W ------------------------------------- SNR 4,5 BER E-03
    4,Telestar 15W -------------------------------------------- SNR 3,5 BER E-02
   
    Všetky pozície sú za dobrých poveternostných podmienok pozerateľné bez nejakých viditelných chýb v obraze, ale s príchodom zimy sa to asi zmení.
    Nie som žiadny profesionál v tejto oblasti, mám to len ako koníčka, takže uvítam každú radu. Myslíte, že to je zlým nastavenim (strávil som na streche už minimálne týždeň), alebo sa z tej paraboly nedá dostať kvalitnejší signál?
   
    Ďakujem
    
    ODPOVEĎ :

    Zdravím Vás.
   
    Toroidálnu multiohniskovú anténu WAVE FRONTIER T90,ktorú podrobne popisujem v rubrike SAT TECHNIKA na webe pod nasledovnou adresou :
    
    TOROIDAL T90 NÁVOD A POSTUP MONTÁŽE
    
    som z hľadiska signálnej kvality testoval po prvý krát pred 2,5 rokom s nasledovnými výsledkami,ktoré dám do súvisu s údajmi,ktoré ste mi poslali.
   
    Najskôr popíšem čo znamenajú namerané čísla,ktoré Vám ukázal merací prístroj Satlook Micro+.Údaj SNR ako odstup Signál/Šum súvisí s okamžitou chybovosťou na kanál chBER - Bitt Error Rate čo sa udáva záporným koeficientom v rozsahu od 9,99 E - 02 čo je maximálne dosiahnutelná chybovosť pri FEC 3/4 až po 1,00 E - 08 čo je minimálne dosiahnutelná okamžitá chybovos BER na kanál,čiže ako píšem vyššie čím vyšší záporný exponent tým menšia okamžitá chybovosť a vyššia sígnálna stabilita a rezerva pred rozpadom obrazu.Ako som už niekoľkokrát popisoval v mojich prácach E-08 je podstatne menšia okamžitá chybovosť ako E-02 !!! Samozrejme nie je možné namerať pri FEC 3/4 a odstupe S/N 3,2 dB okamžitú chybovosť chBER v chybovom ráde E-06 čo súvsisí s gfrafom závislosti odstupu SNR na chBER.Po malom laicky-zrozumiteľnom úvode teraz popíšem čo ste to vlastne namerali s meracím prístrojom Satlook Micro+.
   
    1,Astra 19,2°E - SNR 9 dB - E-06 : táto hodnota znamená plnú signálnu stabilitu s okamžitou rezervou viac ako 4,5 dB pred rozpadom obrazu pri kvázi bezchybovom prenose v ráde E-06,čo Vám umožňuje plnú stabilitu príjmu aj pri podstatne zhoršených poveternostných podmienkach,ale pozor toto hodnotenie platí len pre LNB umiestnené v bode 0 na stupnici nosného rahna na Vašej anténe T90 !!! Za predpokladu že vlastníte anténu T90 s priemerom reflektora 108/96 cm potom pri použití veľkej väčšiny univerzálnych LNB v rozsahu šumového čísla od 0,2 do 0,7 dB mali,podobne ako sa to podarilo aj mne dosiahnúť signálnu kvalitu od 10 do 10,5 dB SNR pri absolútne bezchybovom prenose E-08,čiže v porovnaní s Vami je to mierny - nie podstatný nárast kvality signálu,čo môže v praxi učiniť napr.posun o 1 mm LNB v SKEW polohe/prispôsobenie sklonu polarizačnej roviny k sklonu polohy signálneho zberača vo vlnovode LNB-laicky otáčanie LNB v smere alebo v protismere otáčania hodinových ručičiek /.
    Zhrnuté - na Astre 19,2°E ste dosiahli na 85% signálne maximum čo anténa T90 môže s bežným UNI LNB poskytnúť.
   
    2,Družice Astra 23,5E,Astra 28,2E,HB 13E,Sirius 5E - SNR 6dB - BER E-04 : v týchto prípadoch ste dosiahli podstatne menšiu signálnu rezervu - viac ako 2 dB SNR pri okamžitej chybovosti chBER v ráde E-04 čo je z teoretického hľadiska prijateľná signálna kvalita - QUASI ERROR FREE,ALE - ktorá by v prípade že by ste UNI LNB mali naištalovaný priamo v ohnisku napr. ofsetovej antény priemeru 90 cm plne postačovala na celodenný stabilný príjem ale v prípade tejto antény T90,kde by sa odrazená signálna energia len TEORETICKY NIE PRAKTICKY mala rovnomerne koncentrovať pre celý azimutálny rozsah viac ako 40° napr od 42E do 5°W to naplatí,čiže z vyššie uvedeného vyplíva že v prípade zhoršených poveternostných podmienok - mrholenie atď - signálna kvalita na niektorých transpondéroch,ktorú ste nameral už nezaručuje stabilitu príjmu.
    Laicky povedáne anténa T90 Vám so vzrastajúcou vzdialenosťou polohy LNB od BODU 0 na nosníku poskytne o 10-40% v závislosti od vzdialenosti - zhoršené kvalitatívne signálne výsledky v porovnaní v ohnisku inštalovanom LNB pri ofsetovej anténe s priemerom okolo 95 cm,čo sa v praxi veľa krát potvrdilo.
   
    Pozor predchádzajúce tvrdenie naznámená že ste dosiahli na družiciach Astra 23,5E,Astra 28,2E,HB 13E,Sirius 5E signálnu kvalitu,ktorú by Vám anténa T90 mala poskytnúť !!!
   
    Zhrnuté : Váš názor o menšej signálnej kvalite na ostatných družiciach okrem Astry 19,2°E je správny,čo dokladuje aj údaj len SNR 4,5 dB pri E-03,ktorý ste namerali,aj keď neuvádate na ktorej frekvencii na družici Amos 4°W,čo je v súvislosti s touto anténou PLNE NEDOSTATOČNÁ SIGNÁLNA REZERVA,ktorá Vám negarantuje stabilný príjem ani dostatočnú rezervu,čo v praxi znamená že pri miernom mrholení sa obraz rozpadáva-štvorčekuje !!!
   
    Môžem jednoznačne potvrdiť že chyba je v nastavení.
   
    V nasledovnej tabuľke Vám vypočítam ÚDAJ SKEW ,ktorý v závislosti od zemepisnej polohy miesta inštalácie antény T90,musíte nastaviť zo zadnej strany antény kde sa táto hodnota v prvom rade musí nastaviť - vid foto príloha - lebo práve túto prvotnú hodnotu musíte mať správnu aby Vám poloha nosného držiaka na LNB kopírovala maximálnu odrazenú signálnu energiu,čo sa práve vo vašom prípade NEDEJE!!!Samozrejme okrem samotnej polohy LNB na držiaku má so signálnou kvalitou súvis okrem elevačného uhla aj samotná SKEW POLOHA "L" ALEBO "R" KONVERTORA,čo tiež uvádzam v nasledovnej tabuľke,bez čoho by ste nedosiahli signálnu kvalitu nad 8 dB SNR ,ktorú vám anténa T90 plne garantuje na DTH družiciach ako napr.Sirius,Amos,Astra 3A...pri priemernej kvalite nastavenia.
   
    Za predpokladu že budete T90 inštalovať v oblasti Trnavy,skúste postupovať podľa nasledovného návodu,ktorý Vám pri dodržaní garantuje že dosiahnete želaný nárast signálne kvality v celom rozsahu okolo 40°.
   
    Zvolil som azimutálny rozsah 40°,konkrétne od 36,0° východne-družica EUTELSAT SESAT W4 až po 4,0°-družica Amos,čo znamená že budete musieť postavenie LNB,EL - elevačný uhol aj SKEW polohy zmeniť ale ,v prípade že dodržíte celý postup,s meracím prístrojom Satlook Micro+ to nebude žiadny problém a kvalita signálu vám vzrastie na min. 8 dB aj na 28.5E aj na 4°W.V prípade že požadujete iný azimutálny rozsah,dajte mi to vedieť a pošlem vám údaje na nastavenia T90.
   
    POPSTUP NASTAVENIA :

    1,Centrálny satelit musíte nastaviť družicu EUTELSAT W2 NA 16,0°E /otestujte na 11 449 H /,čo znamená na bod 0 na nosnom držiaku umiestnite LNB.Nato aby ste dosiahli požadovaný signálny nárast po celom rozsahu azimutu 40° musíte zo zadnej strany na anténe nájsť a nastaviť na SKEW STUPNICI UHOL 89° !!! ČO VIDÍTE NA STUPNICI.Je to len o 1°pootočenie celej antény so smerom otáčania hodinových ručičiek,nie v protismere-viď stupnica ktorú máte na anténe.Eutelsat W2 na 16°E bude mať v Trnave a okolí pri tomto nastavení samozrejme maximálny elevačný uhol EL.Teraz postupnou zmenou elevačného uhla - závitová tyč od zadu a jemným otáčaním celej antény na stožiari posúvajte anténu v pravo-ľavom smere až kým sa na f=11 449 H pol Satlook Micro "NELOKNE" ! Nastavte maximálnu signálnu kvalitu tohto paketu Albania SAT na f=11 449 H pol a celú anténu zafixujte na nosnom stožiari a už s ňou viacej nehýbte.
   
    2,Keď všetko predtým uvedené zvládnete - 90% práce máte za sebou.Taraz budete len postupne ukladať ďalšie LNB na nosné rameno a presne nastavovať ich SKEW čiže polohu L a R podľa nasledovnej tabuľky a kontrolovať kvalitu signálu na Satlook Micro + :
   
   
    LNB č.-----DRUŽICA------------------EL uhol--------------------LNB poloha L - R pozri LNB držiak-holder
   
     1, Astra 2 - 28.2°E--------------33,56-netreba nastavovať -----------------L - 13,8
   
     2, Astra 3A - 23.5°E------------34,21-----------------------------------------L - 8,5
   
     3, Astra 1 - 19.2°E---------------34,49-----------------------------------------L - 3,6
   
     4,CENTRÁLNY SATELIT Eutelsat W2 - 16E 34,51---------------------------------L - 0,0
   
     5, Hotbird 2 - 13.0°E-------------34,33-----------------------------------------R - 3,4
   
     6, Sirius 3 - 5.0°E----------------33,20-----------------------------------------R - 12,4
   
     7, Intelsat Digi TV - 1.0°W-------31,7------------------------------------------R - 19,0
   
     8, Amos 2 - 4,0 °W----------------30,7-----------------------------------------R - 22,3
    
    Z predchádzajúcej tabuľka vyplíva že na pravej strane od centrálneho satelitu EUT W2 na 16°E budete mať 3 ks LNB a na ľavej strane 4 ks LNB.EL uhol vypočítal program len pre vaše info,ale podstatná je samotná poloha LNB na držiaku a jeho SKEW vytočenie viď. údaj L a R. Na držiakoch LNB máte stupnicu L a R a podľa údajov v tabuľke sa riaďte pri nastavení- sú presné!

    To je na začiatok všetko - ozvite sa ako ste dopadli aby Vaše skúsenosti pomohli aj iným s podobnými problémami.

    Ostávam s pozdravom.

b1 WAWE FRONTIER T90 rozmer hlavneho reflektorab2 WAWE FRONTIER T90 vychod stred a zapad limitb3 WAWE FRONTIER T90 pohlad z prava
TEXT OTÁZKY č.2 :
    
    Zdravím,
    veľmi pekne ďakujem za odpoveď, ktorú ste mi poslali. Zároveň ste ma potešili, že chyba je v nastavení a nie v parabole. Hoci na tej parabole nemám žiadny nadpis, takže sa asi jedná len o kópiu originálu, kupoval som ju vo firme XY, tak dúfam, že by mohla byť aspoň priemernej kvality. Len neviem, či sa pri doprave nepoškodila, lebo mi ju priviezla jedna prepravná spoločnosť a parabola bola v aute zahádzaná ďalšími krabicami. Terajšie zapojenie som robil podľa hodnôt, ktoré som získal z kalkulačky na www.satlex.us/en/wavefrontier_calc.html .Lenže na pozícii 0.0 som nemal žiadne LNB, čo by bolo asi pre nastavenie paraboly najvhodnejšie. Takže, ak Vás môžem ešte poprosiť, mohli by ste mi vypočítat tieto hodnoty pre rozsah 23.5E - 15W ?
    Moja pozícia je:
   
    Dolné Orešany------------------Latitude 48.433----------------Longitude 17.433
   
    Na svojom webe uvádzate, že ste nastavovali rozsah 23.5E - 30W, takže až by boli aj krajné pozície s dostatočnou rezervou, hlavne 23,5E, mohol by som skúsiť aj takýto rozsah. Nemám problém s výrobou nejakého prídavného držiaka na LNB, až by bol potrebný. Vlastne už teraz mám predĺžené to rameno na ktorom sú LNB o 4 cm .(fotky mojej paraboly ste uverejnil včera na Vašom webe pod nickom kukino)
    
    ODPOVEĎ č.2 :
   
    Zdravím Vás opäť.
   
    Fotky ,ktoré ste mi poslali sú výbornej kvality a rád som ich uverejnil,lebo práve k tomuto účelu rubrika Členovia DXSATCS slúži,aby fanúšikovia našli priestor na webe,kde by sa mohli zadarmo vo väčšom rozsahu prezentovať.
    Na trhu sa nachádza niekoľko napodobenín antény Wave Frotier T90,ktoré sa odlišujú konštrukciou úchytu AZ EL a rozmerom reflektora,ale v praxi sa s týmito anténami dosahovali takmer zhodné výsledky,čiže obavy mať nemusíte.
    Stránku satlex som navštívil a aj keď sa výsledné údaje v porovnaní s reálnym stavom odlišujú o 1,5°údaje z nej môžme považovať za relevantné a kalkulátor na nastavenie T90 je výbornou pomôckou,ktorú môžem doporučiť.Ale ako ste sám zistil samotná znalosť vypočítaných údajov pre kompletné nastavenie antény TOROIDAL 90 ešte neznamená úspech pri nastavení...
    Ešte predtým ako uvediem údaje pre nastavenie T90 pre nový azimutálny rozsah by som rád spomenul to čo som aj v spomínanom popise ku T90 v rubrike Sat Technika napísal. Ako ste sám spomenul práve dostatočná signálna rezerva v krajných polohách ako som Vám včera napísal je tým problémom.Síce na nete sa nachádza množstvo fanúšikov,ktorý sa prezentujú vysokým počtom LNB na nosnom ramene v azimutálnom rozsahu viac ako 50°,samozrejme s pomocnými držiakmi LNB,ale tu sa stráca samotná podstata antény v signálnom reťazci,ktorá má zabezpečiť plne stabilný príjem aj pri zhoršených poveternostných podmienkch.
    V prípade T90 sa samozrejme jedná o KOMPROMIS medzi okamžitou možnosťou výberu z viaccerých družíc a nutnosťou natáčania antény pomocou DISEQ motora.Ako som včera písal nemožno z hľadiska výšky signálnej kvality ekvivalentne zrovnávať LNB umiestnený v ohnisku povedzme FTE OS100 s postranným LNB,ktorý je umiestnený povedzme vo vzdialenosti 10 - 20° od NULOVÉHO BODU na nosnom ramene LNB pri príjme tej istej družice.Skrátka je to fakt,ktorý musíme brať v úvahu,aby zákazník neočakával signálnu kvalitu,ktorú táto anténa v okrajových azimutálnych pozíciách nemôže garantovať !!!
    Teraz prejdem k v výpočtu údajov,a budem postupovať podľa kalkulátora ,ktorý ste mi dporučil,lebo je to podstatne rýchlejší spôsob.
    Požadujete azimutálny rozsah od Astry 3A 23,5°E po Telstar 12 na 15°W čo je rozsah 38,5°.Montážny postup je samozrejme rovnaký ako som Vám včera popísal ale dôležitou zmenou je nutnosť nastavenia SKEW POLOHY ANTÉNY zo zadnej strany na údaj 81° !!!,lebo inak vám postavenie LNB na ramene nebude kopírovať maximálnu odrazenú signálnu energiu ale len čiastočnú čo v praxi znamená že z pôvodných napr. 9,5 dB na Astre 3A dosiahnete len 6 dB SNR s meracím prístrojom Satlook Micro+.
    Podľa Vami požadovaného rozsahu od 23,5E po 15W vychádza postavenie LNB v nulovom bode na pozícii 4,25°,na ktorej nevysiela žiadny satelit,ale najbližší vhodný do postavenia LNB v nulovom bode môžete použiť družicu Sírius na 4,8°E.
    Skrátka zhrnuté , celý postup zo včera je rovnaký,až nato že do nulového bodu na ramene umiestnite LNB,ktorý zafixujte na maximálnu signálnu kvalitu z družice Sirius 4,8°E a potom podľa tabuľky budete postupne ukladať ďalšie LNB na rameno a dodržať L a R polohu,čo je dôležité!!!
   
    Pre miesto príjmu Dolné Orešany platí nasledovná tabuľka údajov z kalkulátora pre anténu Wave Frontier T90 :
   
   
    Najdete ju v prílohe a kedže máte presné údaje ,spolu s maracím prístrojom Satlook a trochou šikovnosti to určite hravo zvládnete, k čomu Vám držím palce.
   
    LNB Satelitu----------------Uhol azimutu-----------Elevačný uhol---------LNB - sprievodca
   
    1 Astra 3A / 1D (23.5° V) 171,91°---------------34.15°----------------L -21.3
    2 Eutelsat W6 (21.6° V) 174.43°---------------34.31°----------------L -19.2
    3 AfriStar (21.0° V) 175.23°-----------------------34.35°---------------L -18.5
    4 Astra 1E-1H/1KR/2C (19.2° V) 177.63°---------34.43°---------------L -16.4
    5 Eutelsat W2 (16.0° V) 181.91°----------------34.44°---------------L -12.8
    6 Hotbird 2/3/6/7A/8 (13.0° V) 185.91°---------34.29°---------------L -9.5
    7 Eutelsat W1 (10.0° V) 189.89°----------------33.99°---------------L -6.2
    8 Eutelsat W3A (7.0° V) 193.82°----------------33.54°---------------L -2.9
    9 Sirius 3 (5.0° V) 196.42°-----------------------33.17°---------------L -0.8
    10 Sirius 2 (4.8° V) 196.67°-----------------------33.13°---------------L -0.6
     Imaginatívny centrálny satelit: 4.25°197.38°---33.01°---------------0.0
    11 Thor 2/3 (0.8° Z) 203.76°-----------------------31.73°---------------R 5.6
    12 Intelsat 10-02 (1.0° Z) 204.01°----------------31.67°---------------R 5.8
    13 Amos 1/2 (4.0° Z) 207.68°-----------------------30.73°---------------R 9.0
    14 Atlantic Bird 3 (5.0° Z) 208.89°----------------30.39°---------------R 10.1
    15 Atl. Bird 4 / Nilesat 101/102 (7.0° 211.26°------29.67°---------------R 12.2
    16 Atlantic Bird 2 / Telecom 2D (8.0° Z)212.44°----29.29°---------------R 13.2
    17 Express A3 (11.0° Z) 215.89°-----------------28.08°---------------R 16.3
    18 Atlantic Bird 1 (12.5° Z) 217.58°-----------------27.44°---------------R 17.8
    19 Express A4 (14.0° Z) 219.24°-----------------26.78°---------------R 19.3
    20 Telstar 12 (15.0° Z) 220.34°-----------------26.32°---------------R 20.3
   
    Kedykoľkek,ak budete mať nejaký dotaz,napíšte mi na mail roman.david@dxsatcs.com a ak to bude len trochu možné obratom Vám odpoviem.
WAWE FRONTIER T90 SKEW stupnica zo zaduWAWE FRONTIER T90 pohlad zo zaduWAWE FRONTIER T90 rozmer pomocneho subreflektora
TEXT OTÁZKY č.3 :
    
    Zdravím,
    takže dnešné doobedie strávené na streche, mi nepriniesli žiadny markantný
    úspech. postupoval som presne podľa Vášho návodu:
    - umiestnil som LNB na pozíciu 0,0
    - parabolu som natočil na 81,5° podľa stupnice
    - celú parabolu som natočil na pozíciu Sirius 5E tak, aby som dosiahol čo najsilnejší signál.
    - po nastaveni elevačného uhla paraboly mi Satlook v móde "Signalmeter" zobrazil maximálnu hodnotu 85,3
    - po prepnuti Satlooku do digitálneho módu a jemnom doladeni LNB som dosiahol maximalne hodnoty SNR 9,5 dB a BER 3,45E-04(nech som sa akokoľvek snažil, chybovosť signálu sa už nepodarila vylepšiť)
    - po nastaveni ostatných LNB na určené pozície sa jedine na pozicii Astra 23,5E podarila dosiahnut hodnota SNR 10,5 dB a BER 5,5E-06. Všetky ostatné pozície sú s horšími parametrami.
    - potom som ešte skúšal meniť skew paraboly podľa oboch krajných LNB.
    Pripojil som súčasne do Satlooku LNB na 15W a do druhého vstupu LNB na 28,2 a skúšal som otáčať parabolou (skew), či náhodou nie som v krajných
    polohách mimo orbitu. Ale opäť som nedosiahol žiadne zlepšenie.
   
    Celkovom som oproti minulému nastaveniu zaznamenal slabý nárast hodnoty SNR. Chybovosť signálu však zostala na hodnote xxE-04, okrem už spomenutej pozície 23,5E. Na pozícii 15W som však zaznamena pokles SNR asi o 1dB, chybovosť stále 4,5E-02.
    Ešte som si všimol, že pri minulom nastaveni som mal najlepší signál na pozícii Astra 19,2E a teraz na pozicii Astra 23,5. Avšak umiestnenie LNB na tom ramene bolo v oboch prípadoch na tom istom mieste, približne L-20.
    Takže to vyzerá na to, že bud som nejak poškodený ja a robím pri tom nastavení stále chyby, alebo je poškodená tá parabola. Ale myslím, že je to aspoň v tomto prípade tou parabolou. Máte prosím Vás ešte nejaký typ čo by som mohol skúsiť, alebo som už dosiahol maximum a mám sa zmieriť s týmito hodnotami?
    Ďakujem, s pozdravom
    
    
    ODPOVEĎ č.3 :

    Zdravím Vás.
   
    Nebuďte sklamaný,lebo z kvalitatívnych signálnych údajov ,ktoré ste mi dnes zaslal môžem jednoznačne usúdiť že anténu máte nastavenú teraz na 90% čo je dobrý výsledok.Keby ste polohu SKEW antény T90 na hodnote 81,5° nemal dobre nastavenú potom by Vám družica Sirius na 5E a Astra 3A na 23,5 E nešla tak ako ste dnes nameral,čiže môžete byť spokojný.Všetky dosiahnuté výsledky s ktorými môžete byť v súčasnosti spokojný sú limitované v prvom rade úrovňou vyžiarenej energie EIRP na zemskom povrchu v jednotkách dBW,ktorá má súvis s priemerom použitej antény a so vzdialenosťou inštalovaného LNB od nulového bodu.Jednoducho na 90% sa vyššia signálna kvalita z T90 nedá dosiahnúť,ale v prípade družice Telstar 15W Vás nič nemusí trápiť lebo úroveň EIRP na našom území je asi o 25% nižšia ako napr.Astra 1,2, alebo HB,to znamená že princíp multiohniska antény T90 s priemerom 108/97 cm a vzdialenosť až 20° od nulového bodu pravdivo vyjadruje čo táto anténa pri nižšom vyžiarenom výkone družice v súvislosti s úplne krajnou pozíciou až 20° od Null Bodu poskytuje,čo znamená že ste dosiahli takmer maximum signálnej kvality,čo Vám T90 môže do signálneho reťazce dodávať.Podľa môjho názoru,družica Telstar neposkytuje divákom atraktívnu programovú ponuku,takže ju môžete jednoducho vypustiť a zadefinovať nový west limit na povedzme Amos 4W.Ak sa Vám podarí dosiahnúť signálnu kvalitu pri pakete Spacecom na 10 722 MHz z Amos 4W signálnu kvalitu nad 8,0 SNR potom môžete byť plne spokojný že všetko ide na 90% lebo jednoducho zázraky sa od tejto antény očakávať nedajú!!!
    Dosiahnete azimutálny rozsah viac ako 30° od 28,5E po 4,0W a nečakajte to čo Vám tento princíp signálneho spracovania nemôže poskytnúť.Na rovinu povedané aj keď má rozmer reflektora 108/97 cm reálne tento multiohniskový toroidálny princíp dodáva ekvivalentnú signálnu kvalitu s bežným UNI LNB na úrovni 80 cm antény !!!! Pozor nato - ako som už včera písal jedná sa o signálny kompromis.Keby ste ste umiestnil do T90 napr. na pozíciu 7,0°West UNI LNB,tak v prípade kvalitnej ofsetovej antény by sa Vám z družíc Nilesat 101 a 102,pozor nie AB 4 v slovenských podmienkach príjmu podarilo naladiť ale nie stabilne príjmať niektoré egyptské pakety vysielané vo V polaritácii ale na T90 je signál až 1,5 dB pod nutnou demodulačnou úrovňou potrebnou k Loknutiu v DVB na stanovenej frekvencii- toto si musíte uvedomiť,aby sa možnosti ,ktoré Vám táto anténa poskytuje v praxi po pravde pomenovali !!!
    Priemer reflektora T90 108 cm nie je ZĎALEKA ekvivalentom-porovnateľnou zámenou s priemerom ofsetovej antény 95 cm napr FTE OS 100-ako som spomenul vyššie reálne T90 dodáva do signálneho reťazca pri DTH družiciach ekvivalentnú signálnu kvalitu s bežným 0,3 dB UNI LNB ako 80 cm značková anténa.
    Potom ako naladíte družicu Amos a ak dosiahnete SNR kvalitu,ktorú som vyššie spomenul ,môžete byť spokojný,aj keď ste ako som pochopil,mali podstatne vyššie očakávania od T90.Zjednodušene povedané nikto z tých ktorý sa "preháňajú" na nete že im T90 sprístupní od Nul bodu napr. rozsah 30°,už nezdôrazňuje že "signál",ktorý je možné //napr. v rozsahu 23,5E po 30W,napr z Hispasatu s pomocných úchytom LNB// dosiahnúť,ani zďaleka nespĺňa požiadavky na stabilný príjem s minimálnou signálnou rezervou aspoň 1 dB SN,aj to len na najsilnejších z hľadiska EIRP transpondéroch pri plne jasnej oblohe,čiže laicky povedané tento kvázi príjem reálne ani nie je príjmom,ktorý je určený aspoň minimálnou signálnou rezervou !!!
    
    
    TEXT OTÁZKY č.4 :

    Zdravim,
    opäť Vám veľmi pekne ďakujem za čas, ktorý ste venovali môjmu problému.Aspoň jedna pozitívna správa, že to mám dobre nastavené, ked už aj nemám práve najlepšiu parabolu. Snáď to nejak prežijem :-)
    Pozíciu na 15W by som si zatial chcel nechať, lebo tam vysiela stanica National Geograic aj s českými titulkami a tam sa dajú občas pozrieť celkom zaujímavé dokumenty. A v podstate najsledovanejšia pozícia je Astra 23,5E a na tej mám najlepši signál, takže to nakoniec nebude až také zlé. Uvidím ako to bude so signálom cez zimnú sezónu a na jar sa možno vrátim opäť k motoru a ku klasickej ofsetovej parabole.
    Ešte raz Vám ďakujem a prajem veľa úspechov v ďalšej práci, ako aj tvorbe Vášho webu.
   
    S pozdravom.
   
    ČESKOSLOVENSKÝ SATELITNÝ DX KLUB roman.david@dxsatcs.com