Roman Dávid:Praktická aplikácia dvojstupňového zapojenia VF systému pre lineárne vlnenia KA pásma od 18,2 do 18,6 GHz do ohniska rotačného paraboloidu s pomerom f/D 0,4 a analýza priepustnosti VF systému derivovaná od PER Packet Error Rate formátu DVB-S2.

Roman Dávid : Praktická aplikácia dvojstupňového zapojenia VF systému pre lineárne vektory vlnenia v pásme super vysokých
frekvencií KA pásma od 18,2 do 18,6 GHz do ohniska rotačného paraboloidu s pomerom f/D 0,4 a výsledok analýzy priepustnosti
                                      VF systému derivovanú od PER Packet Error Rate formátu DVB-S2.

dxsatcs.com-KA-band-reception-hf-system-v-h-polarization-astra-1h-ka-band-satellite-ocko-tv-001n

►►►Autor definuje objekt,poukazuje na jeho inklináciu ,určuje referenčný kmitočet f0 pre merania a testy priepustnosti
dvojstupňového zapojenia VF systému ...

►Definovaný objekt : Astra 1H

►Zemepisná dĺžka objektu dňa 4.9.2012 o 17:29:28 hod : 19,43° 
poznámka : Autorove výstupy z monitoringu objektu 1H (od 18.8 do 1.9.2012 )a z meraní na sekundárnom radiante s D=300 cm
potvrdili jednoznačne identifikovatelnú inklináciu analyzovaného objektu 1H v necyklickom rozsahu zmien Δλ
(pravidelne aktualizovaná suma údajov od provajdera SES Astra ) čo je v mnohonásobnej korelácii s nutnou necyklickou
rekonfiguráciou prevažne EL uhla v priemere 2x /24 hod. , s permanentnou osciláciou špičky "Q" referenčného kmitočtu f0
resp. s priepustnosťou dvojstupňového zapojenia VF systému atď.
pojem rekonfigurácia EL uhla/pomôžem si príkladom z kinematiky : ak polohovaciu maticu EL uhla rozdelíme osou "x" a "y"
na 4 kvadranty,pričom obvod matice vytvorí kruh rozdelený na 4 krivočiare lichobežníky,potom po zmene polohy analyzovaného
objektu 1H vyjadrenú v° Δλ, musel autor na dosiahnutie predchádzajúcej Q,rekonfigurovať-pootočiť maticu EL uhla o uhlovú
dráhu  φ =90° pohybujúceho sa bodu po obvode kruhu,čiže o jeden kvadrant ...

►Aktuálna inklinácia objektu : 0,23°
poznámka : Autor kvantifikuje funkčnú závislosť medzi zmenou Δλ  a  Q v špičke amplitúdy až 2 dB (LM/NM) v závislosti od necyklickej
zmeny Δλ analyzovaného objektu 1H

►Zadefininovaný referenčný kmitočet : f0=18 359 MHz / IF=1 109 MHz _ Óčko TV Česká republika
poznámka : nejedná sa o príležitostné testy ale o stabilne prítomný prenos-vysielanie v spektre KA pásma,ktoré nepatrí do DTH kategorizácie

►Polarizácia vlnenia pre f0=18 359 MHz / IF=1109 MHz : Horizontál-H

►Vyžarovací diagram objektu 1H pre KA pásmo : detailné fakty provajder nezverejnil

Analyzovaný geosynchrónny objekt : Astra 1H_KA band
Názov objektu : Astra 1H
Obežná dráha : geocentrická
Polohovanie inklinujúceho objektu : okolo 19,45° východnej dĺžky
Aktivita objektu na obežnej dráhe : od 18.6.1999
Výrobca objektu : Boeing Satellite and Intelligence Systems, Inc USA
Polarizácia vlnenia pre f0=18 359 MHz / IF=1109 MHz : horizontál / H
Aktívne vyťažované frekvenčné spektrum satelitu v pásme KA /up and down/ : 29,5-30 GHz  - 18,3-18,8 GHz
Aktivity objektu v spektre KA pásma : viď nasledovné novinky od Think-tanku dxsatcs.com
Poveternostné podmienky pri meraní : polojasno,bezvetrie
Zemepisná poloha výskumu a meraní : Lučenec _  N48°19719' , E19°40148'

                    Astra 1H : KA band footprint / uplink coverage                Astra 1H : KA band footprint / downlink coverage in red
                                                                                  ! SES proprietary and confidential !
                astra-1h-ka-band-uplink-coverage-ses-proprietary-and-confidential-nastra-1h-ka-band-downlink-coverage-ses-proprietary-and-confidential-n

►►► Praktická realizácia finálneho riešenia VF systému pre spracovanie lineárnych vektorov vlnení v spektre KA pásma od 18,2 do 22,2 GHz

                                    primárny radiant > prírubový transformátor > KA band DRO LNB ⇒ Norsat 880-9000 AF
                                 výpočet a návrh VF systému : Roman Dávid Lučenec / zakladateľ a autor Think-Tanku dxsatcs.com

    dxsatcs.com-KA-band-reception-hf-system-v-h-polarization-astra-1h-ka-band-satellite-first-n

                          dxsatcs.com-KA-band-reception-hf-system-v-h-polarization-astra-1h-ka-band-satellite
dxsatcs.com-KA-band-reception-hf-system-v-h-polarization-astra-1h-ka-band-satellite-01dxsatcs.com-KA-band-reception-hf-system-v-h-polarization-astra-1h-ka-band-satellite-02dxsatcs.com-KA-band-reception-hf-system-v-h-polarization-astra-1h-ka-band-satellite-03

                       dxsatcs.com-KA-band-reception-hf-system-v-h-polarization-astra-1h-ka-band-satellite
dxsatcs.com-KA-band-reception-hf-system-v-h-polarization-astra-1h-ka-band-satellite-04dxsatcs.com-KA-band-reception-hf-system-v-h-polarization-astra-1h-ka-band-satellite-05dxsatcs.com-KA-band-reception-hf-system-v-h-polarization-astra-1h-ka-band-satellite-06

                           dxsatcs.com-KA-band-reception-hf-system-v-h-polarization-astra-1h-ka-band-satellite-09
dxsatcs.com-KA-band-reception-hf-system-v-h-polarization-astra-1h-ka-band-satellite-07dxsatcs.com-KA-band-reception-hf-system-v-h-polarization-astra-1h-ka-band-satellite-08dxsatcs.com-KA-band-reception-hf-system-v-h-polarization-astra-1h-ka-band-satellite-09

►►►Technické parametre sekundárneho radiantu / vlnoplocha parabolického reflektora s aktívnym priemerom D=300 cm

  PF Channel Master-300 cm-KA-band-reception-astra-1h-satellite-ka-band-dxsatcs-n

 

PF Channel Master 3.0 m / výpočty realizoval autor
Aktívny priemer :                             D=300 cm
Pomer f/D : 0,4
Materiál vlnoplochy : sklo-laminát
Typ vlnoplochy : rotačný paraboloid
Spôsob polohovanie orbitálnej osi azimutu+elevácie : plne manuálne definovanie AZ/EL
Rozsah spektra pracovných frekvencií : 18,2 - 22,2 GHz
Zisk (G) pre f/stred=20 200 MHz (mód RX-circular) : 53,5 dBi
Šírka vyžarovacieho laloku pre fstred pri -3 dB (mód RX) : 0,34°
Šumová teplota antény pre EL=22,5° / 60° v.d.  : 110 K
Rozsah definovania EL uhla : 0-70°
Rozsah definovania AZ uhla : 0-360°
Pôvod a výrobca antény : dopravená v kontajneri loďou z USA / zaniknutá značka Channel Master USA

                          PF Channel Master-300 cm-KA-band-reception-astra-1h-satellite-ka-band-dxsatcs-01
PF Channel Master-300 cm-KA-band-reception-astra-1h-satellite-ka-band-dxsatcs-01PF Channel Master-300 cm-KA-band-reception-astra-1h-satellite-ka-band-dxsatcs-02PF Channel Master-300 cm-KA-band-reception-astra-1h-satellite-ka-band-dxsatcs-03

►►►Výsledky meraní priepustnosti derivovanej od PER na finálnom riešení VF systému pre spracovanie lineárnych vektorov vlnení
v spektre KA pásma na inklinujúcom objekte Astra 1H

–Analyzovaný geostacionárny objekt : Astra 1H / λ=19,43°
—Analyzovaný prenos : autorom definovaný referenčný kmitočet f0=18 359 MHz _ Óčko TV Česká republika
—Identifikované parametre kanálu : BW=9,3 MHz , SR=6 889 Ksym/sec , FEC=3/4 , DVB-S2 , QPSK
—Sekundárny radiant : rotačný paraboloid Channel Master s D=300 cm
—Digitálny a analógové analyzátory spektra a kvality : Televes H60 Advanced , Unaohm AP 201 S PLUS , Rover DM16 4HD Digimax atď ...

Analýza frekvenčného spektra vektora vlnenia -H- s f0=18 359 MHz / IF=1 109 MHz

    - Roman Dávid vykonáva video záznam s analýzou kvality a spektra v mieste meraní Lučenec dňa 3.9.2012 -

Televes H60 Advanced : f0=18 359 MHz _ Óčko TV Česká republika      

       f0=18 359 MHz / IF=1109 MHz                  f0=18 359 MHz / IF=1109 MHz                 f0=18 359 MHz / IF=1109 MHz
                    SP=50 MHz                                             SP=500 MHz                                            SP=1 500 MHz

ka-band-reception-astra-1h--satellite-18359-mhz-ocko-tv-spectrum-analysis-televes-h60-01ka-band-reception-astra-1h--satellite-18359-mhz-ocko-tv-spectrum-analysis-televes-h60-01ka-band-reception-astra-1h--satellite-18359-mhz-ocko-tv-spectrum-analysis-televes-h60-03

Televes H60 a video sekvencia s analýzou spektra v mieste meraní dňa 2.9.2012

                             f0=18 359 MHz _ Óčko TV Česká republika

.
.

►►►Anylýzy priepustnosti na finálnom riešení VF systému pre spracovanie lineárnych vektorov vlnení
v spektre KA pásma na inklinujúcom objekte Astra 1H derivované od stavu DVB-S2-PER Packet Error Rate,
doplnené vzorkou QPSK konštelačného diagramu a online video analýzami ....

Televes H60 Advanced + Rover DM16 4HD Digimax  : f0=18 359 MHz _ Óčko TV Česká republika

                    f0=18 359 MHz / IF=1109 MHz                                              f0=18 359 MHz / IF=1109 MHz
                     platí že DVB-S2 PER<1x10-8                                        DVB-S2 Link Margin osciluje od 4 do 5,8 dB
ka-band-reception-astra-1h--satellite-18359-mhz-ocko-tv-per-analysis-televes-h60-rover-01nka-band-reception-astra-1h--satellite-18359-mhz-ocko-tv-quality-analysis-televes-h60-02n

                    f0=18 359 MHz / IF=1109 MHz                                                 f0=18 359 MHz / IF=1109 MHz
                       vzorka QPSK konštelácie                                                         detail na II. QPSK kvadrant
ka-band-reception-astra-1h--satellite-18359-mhz-ocko-tv-constellation-analysis-televes-h60-03nka-band-reception-astra-1h--satellite-18359-mhz-ocko-tv-constellation-analysis-televes-h60-04n

Televes H60 a video sekvencia s analýzou kvality v mieste meraní dňa 2.9.2012

                             f0=18 359 MHz _ Óčko TV Česká republika

.
.
.

►►►Stabilne identifikovatelné vysielanie Óčko TV vo "V" spektre inklinujúceho satelitu A1H na 19,43°e na f=18 359 MHz

                                                   Óčko tv Česká republika : vysielanie v KA pásme _ SHF
        ka-band-reception-astra-1h--satellite-18359-mhz-ocko-tv-televes-h60-rover-00n

                                                            ---  vysielanie v KA pásme českej Óčko tv ---
ka-band-reception-astra-1h--satellite-18359-mhz-ocko-tv-televes-h60-rover-00nka-band-reception-astra-1h--satellite-18359-mhz-ocko-tv-televes-h60-rover-00nka-band-reception-astra-1h--satellite-18359-mhz-ocko-tv-televes-h60-rover-02

.

Roman Dávid : Praktická aplikácia dvojstupňového zapojenia VF systému pre lineárne vektory vlnenia v pásme super vysokých
frekvencií KA pásma od 18,2 do 18,6 GHz do ohniska rotačného paraboloidu s pomerom f/D 0,4 a výsledky analýz priepustnosti
                                      VF systému derivovanú od PER Packet Error Rate formátu DVB-S2.                                                

autor práce : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club © Lučenec 2012 / Slovenská rep.

                                                         Roman Dávid-founder-of-Czech -Slovak-DX -Satellite-Club-Think-Tank- www.dxsatcs.com-01


►voľne dostupné zdroje v téme družice A1H zo zdroja prevádzakovateľa SES Astra :

1, http://www.ses.com/4628677/astra-1h
2, http://www.ses.com/4405429/tool/centerofbox
3, http://www.ses.com/4405170/tool/ephemeris