Téma anténa Kovosat 120 cm

01
TÉMA PF KOVOSAT 120 cm : POSTUP MONTÁŽE A NASTAVENIA ORIGINÁLNEHO POLÁRNEHO ZÁVESU K ANTÉNE KOVOSAT 120 cm PRE BRATISLAVSKÝ REGIÓN+VÝPOČET POLÁRNEHO UHLA+URČENIE NULOVÉHO BODU+OVERENIE SPRÁVNEJ OHNISKOVEJ VZDIALENOSTI....

01
 Otázka od : Ing. Ľuboš Mokráň
    
 Lokalita : Bratislava a okolie - Slovenská republika

 TEXT OTÁZKY :
    
    Dobrý deň pán Dávid,
   
    v prvom rade Vám chcem poďakovať za poskytnuté rady, ktoré mi veľmi pomohli pri skladaní satelitného kompletu. Momentálne moja zostava pozostáva zo stredovej anteny Kovosat 120 s originálnym polárnym zavesom, LNB Invacom TWF-031, motora Strong 18", pozicionéra Strong SRT V50 a príjimača Homecast S 8000 CIPVR.Po malej úprave polárneho závesu sa mi podarilo dosahovať rozsah otáčania od 72,0°E po 45,0°W. Tu som však narazil na niekoľko problémov:
   
    1. Pokiaľ som mal parabolu na skúšobnom stožiari na zemi, darilo sa mi zachytávať aj satelit 72,0°E, keď som parabolu vyniesol na strechu, nedarí sa mi zachytiť pozície východne od 62,0°E. Oba stožiare boli kolmo k zemi, čo som kontroloval vodováhou. Kedže tu chyba nebola, predpokladám, že mám nepresne nastavený tzv. nulový bod. Moja pozícia je 17,23°E a 48,21°N. Z toho usudzujem, že nulový bod pre mňa je 17,23°E. Postupoval som tak, že polárny záves som motorom nastavil na nulový bod (parabola mala najvyšší odklon od stožiara) Keďže záves nemá žiadnu stupnicu, musel som nulovú polohu paraboly voči polárnemu závesu určiť odhadom. .Potom som motor zasunul o 12 čísiel na displaji pozicionéra dovnútra čím sa stalo, že parabola smerovala na satelit Astra1 na pozicii 19,2°E . Tým som vlastne pretočil parabolu o 2° na východ. (Ten posun o 12 čísiel som zistil pokusne z rozdielu medzi polohou satelitu Astra19,2° a Hotbird 13° a zmenou na stupnici pozicionera) Potom som takto mierne prestavený polárny zaves celý otáčal okolo stožiara, kým som nemal najsilnejší signál z Astry19,2°
   
    Otázka je: Je iný presnejší spôsob, ako nastaviť nulový bod na tiahlovom motore, kde sa nedá použiť funkcia USALS?
   
    2. Pokiaľ je nastavenie nulového bodu 17,23° prevedené správne, pravdepodobne bude zle nastavená elevácia paraboly. Neviem, ktorú skrutku na originálnom polárnom závese mám použiť na jej korekciu. (vid. obr. Elevacia.jpg) Ktorú skrutku mám použiť ako prvú a ktorú na doladenie ?
   
    3.Otázka: Niekde robím chybu a tiahlový motor sa správa nevyspytatelne. Pozicionér zatiaľ ovládam len dialkovým ovládačom, takže príjimač nevysiela žiadne povely na otáčanie paraboly. Ako pozíciu 0 na pozicionéri som mal nastavenú najvýchodnejšiu družicu 72,0°E, najzápadnejšia 45,0W mala pozíciu pozicionéra 681. Obe krajné polohy sú limitované hardwarovým mikrospínačom v motore. Pokiaľ prechádzam nie celkom krajné pozície motora, všetko funguje. Akonáhle sa dostanem za 30,0W tak motor satelity správne najde, a aj sa vráti do východnych pozícii, ale už sa nevie vrátiť do pozície 0 na pozicioneri. Mikrospínač ho vypne asi okolo pozície 30 na pozicionéri. Ak to urobim ešte raz, tak sa vychodná hranica zasa o niečo posunie. Skrátka motor sa nedokáže úplne zasunúť, vždy ho vypne mikrospínač. Skúmal som, či mu niečo neprekáža, ale nič som nenašiel, pohyb paraboly (rukou, bez motora) je úplne voľný až do krajných pozícii. Napadá ma jediná vec. Je možné, že 18" motor sa pri úplnom vysunutí na 45,0W bude otáčať naprázdno a tým sa posunie poloha pre vypnutie motora pri úplnom zasunutí?
   
    Ak by ste si našiel trošku času, budem vám vďačný za každú radu.
Kovosat 120 Mokran 1Kovosat 120 Mokran 2Kovosat 120 Mokran 3

    ODPOVEĎ od dxsatcs.com:
    
    Zdravím Vás p.Mokráň ,
   
    Rád by som ocenil Vaše snaženie a pedantný prístup k prevedeniu montáže nakoľko som si zhľiadol fotogalériu s PF Kovosat 120 cm .
   
    V krátkosti Vám popíšem postup inštalácie polárneho závesu spolu s anténou Kovosat 120 aj keď na základe odpovede , ktorú som dnes dostal mi je jasné že takmer všetkému ohľadom teoretického postupu montáže polárneho závesu rozumiete a samozrejme nebudem sa opakovať vo všeobecne známom postupe montáže PLM .
   
    Správne nastavený polárny záves je určený :

    1,Úplne kolmou nosnou rúrou
    2,Správnou hodnotou ELEVAČNÉHO UHLA - v obrázku č.1 - POLOHA 1
    3,Správnou hodnotou POLÁRNEHO UHLA - v obrázku č.1 - POLOHA 2
    4,Správnym nasmerovaním AZIMUTU nosnej konštrukcie PLM na nosnej rúre
   
   
    Veľkosť polárneho uhla sa vypočíta :
   
    Od uhla 90° odpočítajte údaj zemepisnej šírky miesta ištalácie Chorvátskeho Grobu tz.
   
    90-48,21 = 41,79 !!! - z tvrdého papiera si môžete vyrobiť pravouhlý trojuholník,ktorý bude medzi preponou a odvesnou "a" v uhle beta zvierať vypočítaný uhol takmer 42 ° čo je údaj polárneho uhla pre oblasť Chorvátskeho Grobu .
Kovosat 120 Mokran 4Kovosat 120 Mokran 5Kovosat 120 Mokran 6
Postup montáže :

    Celý PLM spolu s anténou nasuniete na nosnú tyč na streche a konštrukciu PLM ešte nedoťahujte na nosnej rúre ale natočte anténu v azimutálnom smere či už pomocou pozicionéra alebo ručne keď ste predtým uvoľnili tiahlový motor do polohy keď anténa a držiak polárneho závesu budú v jednej OSI - TZV nulový bod s najvyšším elevačným uhlom .Teraz vsunte šablónu vyrobeného pravouhlého trojuholníka podľa vypočítaného polárneho uhla necelých 42° medzi nosnú rúrua pevnú časť PLM kde je pripevnená závitová tyč maticou a nastavte presne uhol podľa šablóny a už ho viac nemente.Teraz postupným otáčaním celého polárneho závesu okolo nosnej rúry a zmenou len elevačného uhla nie polárneho uhla alebo polohy už prednastavenej AZ osi, najdete družicu s najvyšším EL uhlom čo je vo vašej oblasti Eutelsat W2 na 16° východne popr. Astra 1 na 19,2°E .Len zmenou EL uhla nastavte na 16°E maximálnu signálnu kvalitu napr na prenose : 11 471 MHz - V pol - SR 29 950 - FEC 3/4 a po dosiahnutí maximálnej signálnej kvality úplne dotiahnite PLM o nosnú rúru a v podstate je všetko pripravené k prevádzke PLM s Kovosat 120 cm .Teraz si overte signálnu kvalitu na východnom - 72°E a západnom - 45W limite postupným polohovaním pomocou tiahlového motora alebo ručne.Ak ste presne dodržali vyšie popísaný postup potom by ste limity mali bez problémov zachytiť ešte bez nutnosti inštalácie druhého-dodatočného motora pre riadenie Elevačného uhla EL čo je nutné pri väčších diametroch antén .
    
    
    Možné problémy :
    
    Ak musíte korigovať elevačný uhol v krajnej pozícii 72E alebo 45 West je jasné že niečo z vyššie menovaného postupu ste zadenbali...
    Platí pravidlo : ak musíte zmenit elevačný uhol na krajných pozíciách 72°E aj 45°W rovnakým smerom k dosiahnutiu maximálnej signálnej kvality,máte zle nastavený POLÁRNY UHOL !!!
    Ak je tomu naopak že na východnom limite musíte meniť EL uhol opačným smerom ako na západnom limite máte zle nastavenú POLOHU AZ celého PLM na rúre !!!
    Samozrejme nezabudnite presne nastaviť OHNISKOVÚ VZDIALENOSŤ na f=466mm k dosiahnutiu plných ziskových možností reflektora antény.
 Pozicioner tiahlovych motorov STRONG SRT P24 c7Pozicioner tiahlovych motorov STRONG SRT P24 c8Pozicioner tiahlovych motorov STRONG SRT P24 c9
 Téma pozicionér :

    Skúste pozicionér zresetovať-vynulovať a následne zasuňte závitovú tyč v motore na minimálny doraz a teraz otočte tiahlom celé 3 závity nad doraz a inštalujte tiahlový motor opätovna na 100% nastavený polárny záves.Postupujte od východného limitu 72E a ukladajte do pozicionéra polohy pre družice postupne od východu po západ podľa signálnej kvality .Samozrejme celé uchytenie motora nemôže mať žiadnu vôľu aby každá poloha pre ktorú si pozicionér priradí určitý počet impluzov bola fixná dnes aj zajtra.Krajné polohy v tiahlovom motore sú riadené mikrospínačmi a dorazy "SMER VÝCHOD"+"SMER ZÁPAD" je možné nastaviť individuálne,skontrolujte si či náhodou ste o niekoľko zubov neposunuli polohu mikrospínačov čo Vám p.Mokran mohlo spôsobiť skoré vypínanie motora.

    Ostávam s pozdravom

    CZECH & SLOVAK SATELLITE DX CLUB - SATELLITE ENGINEERING C & KU band
    
  DOPORUČENÁ LITERATÚRA K TÉMA PF Kovosat 120 :
   
    1,AUTOR : Roman Dávid - www.dxsatcs.com - VÝBER VHODNÉHO LNB PRE ANTÉNU KOVOSAT 120 cm + AKO SÚVISÍ STABILITA LOF S VONKAJŠOU TEPLOTOU PRI LNB NORSAT,SMW,MTI + VYSVETLENIE ELEMENTÁRNYCH POJMOV ako sú : EXCESSIVE & INADEQUATE ILLUMINATION + POMER f/D A ÚČINNOSŤ REFLEKTORA + ROZMERY OŽAROVAČA PRE KOVOSAT 120.