Konvertor pre anténu Kovosat 120 cm : MTI AP 8 TW alebo Invacom SNF-031


VÝBER VHODNÉHO LNB PRE ANTÉNU KOVOSAT 120 cm + AKO SÚVISÍ STABILITA LOF S VONKAJŠOU TEPLOTOU PRI LNB NORSAT,SMW,MTI + VYSVETLENIE ELEMENTÁRNYCH POJMOV ako sú : EXCESSIVE & INADEQUATE ILLUMINATION + POMER f/D A ÚČINNOSŤ REFLEKTORA + ROZMERY OŽAROVAČA PRE KOVOSAT 120 .


 Otázka od : Pavel Růžička
    
    Lokalita : Kolín - Česká republika
    
    TEXT OTÁZKY :

    Téma : Výber vhodného konvertora pre anténu KOVOSAT 120.
   
    Mám anténu Kovosat 120 a starší konvertor - LNB z analógovej doby.Múžete mi poradit jaký konvertor ze současné produkce je vhodný pro tuhle muzejní anténu ?
   
    Děkuji
    
    
    ODPOVEĎ :

    Dobrý deň p.Růžička.
   
    Jedna z najkvalitnejších stredových príjmacích antén v európskom meradle,ktoré sa vyrábali v Českej republike s kvalitným konštrukčným vyhotovením a so zaručeným ziskom reflektorovej plochy v rôznych frekvenčných pásmach môžem bezpochyby zaradiť k tomu najlepšiemu v segmente RX antén s priemerom okolo 120 cm vôbec v satelitnej histórii,kedže konkrétne tu predstavovaná anténa bola vyrobená v roku 1991 a dodnes napĺňa predstavu akú signálnu úroveň má dodávať kvalitná príjmacia anténa s priemerom 120 cm v praxi a konkrétne v mojom prípade vždy vychádzam pri porovnaniach s ostatnými v súčasnosti vyrábanými väčšinou ofsetovými anténami značiek ako Gibertiny,Famaval,FTE ... práve s na tomto mieste popisovanou anténou Kovosat 120.Doteraz som podobné signálne výsledky nedosiahol so žiadnou inou v súčasnosti vyrábanou anténou v segmente s priemerom do 130 cm !!!.
     Konštrukcia polárneho závesu sa vyznačuje vysokou pevnosťou,kvalitným pozinkovaním na ktorom po 14 ročnom používaní nevidieť náznaky hrdze a jednoduchosťou nastavenia,ktorá ešte nevyžaduje použitie druhého motora na riadenie elevačného uhla,čo v prípade typu Kovosat 140 cm v orbitálnom rozsahu natáčania od 95E do 58 W ani pri plne kolmej nosnej tyči je nevyhnutné k dosiahnutiu plného zisku.Výnimočnosť celej zostavy spočíva v tom že výrobca myslel pri návrhu anténnej zostavy na každý detail,ktorý v podstatnej miere ovplyvňuje výsledné signálne hodnoty celej zostavy ako napr: exaktne navrhnutý ožarovač,z hľadiska ohniska presne navrhuté 3 ks nosných držiakov LNB s dobrým fixovaním polohy ohniskovej vzdialenosti "F" čo v krátkosti povedané znamená že po zložení celej anténnej zostavy,nastavení LNB do ohniskovej vzdialenosti 46,5 cm vykazuje celá zostava maximálny ZISK bez nutných ďalších úprav o ktorých som písal napr.pri type MABO 180,ktorá bez dodatočných úprav nedosahovala ZISK ani tu popisovanej K 120.Ako som už viackrát písal zisk samotného reflektoru z časového hľadiska pri presne určenej ohniskovej vzdialenosti je daný stálosťou zachovania tvaru odraznej reflektorovej steny,ktorá je v tomto prípade vyhotovená z duralového plechu,ktorý dodržiava vysokú tvarovú stálosť aj pri vysokých tepelných zmenách vonkajšieho prostredia za dlhé časové obdobie,čo mi dokazujú aj namerané signálne hodnoty pri príjme paketov platenejDIGI tv z družice INTELSAT 10-02 na 1°W kde som dosiahol s prírubovým LNB MTI AP 8 TW podstatný nárast signálnej rezervy na všetkých transpondéroch v rozsahu od 1,8 do 2,5 dB !!! z parametru modulačnej chyby MER pri takmer bezchybovom prenose v chybovom ráde E-07 až k plne bezchybovému prenosu v ráde E-08 čo je v porovnaní s minule popisovanou originálne dodávanou ofsetovou anténou DIGI TV DISH vysoký nárast signálnej rezervy,ktorá už spadá aj do tabuliek doporučovaných signálnych hodnôt príjmu napr .DIGI TV pre inštaláciu tejto antény v centrálach káblových rozvodov,čo som nedosiahol so žiadnou ofsetovou anténou s aktívnym priemerom do 130 cm s UNI LNB.
     Z praktického hľadiska dokonalé ožiarenie odraznej reflektorovej steny antény, v prípade umiestnenia ožarovača do ohniskovej vzdialenosti 46,5 cm spolu s použitím kvalitného prírubového LNB značka MTI AP 8 TW ,ktorý sa doteraz vyrába a pri praktických meraniach dosahoval konkrétne pri inštalácii na anténe priemeru 180 cm nastavenej na družicu ASTRA 2D na 28,2°E lepšie oddelenie polarizačných rovín CROSS POLAR a CROSS ISOLATION / viď práca : AKTUÁLNY ROZBOR A MOŽNOSTI PRÍJMU PAKETOV BBC A ITV Z DRUŽICE ASTRA 2D NA ORBITÁLNEJ POZÍCII 28,2°E NA ÚZEMÍ SLOVENSKA v rubrike Telekomunikačné družice / v porovnaní s ekvivalentným prírubovým typom od značky INVACOM čo sa prejavilo znížením okamžitej chybovosti BER na kanál v rozsahu od 8 do 20%.Príčinou prečo je tento typ LNB MTI vhodnejší nielen na DX príjem bez ohľadu na to akú hodnotu šumového čísla NOISE FIGURE výrobca píše na štítku
     ..... poznámka : výrobca komerčných nie profesionálnych LNB,ktorému ide o čo najväčšie predané množstvo, dobre vie že jestvuje veľká cieľová skupina zákazníkov pre ktorých sa tento údaj stal priam "životne dôležitým".V profesionálnej nie amatérskej komerčnej sfére je prioritne podstatný parameter "Fázový šum"- PHASE NOISE pri stanovenej frekvencii "f",pričom úplne bežne sa stretávam že špičkový jedno polaritný konvertor LNB v zapojení DRO,ktorý dosahuje nízkych hodnôt fázového šumu PHASE NOISE má zároveň udávané šumové číslo 1 dB,pričom ako som viackrát písal v praxi bolo nemožné dosiahnuť napr.príjem Iránskeho paketu na IRIB TV z družice INTELSAT 902 na 62E, v porovnaní s akýmkoľvek UNI LNB s takmer "nulovými" šumovými číslami,ktoré sa bežne vyskytujú pri LNB v komerčnej sfére predaja s palcovými titulkami s priam neuveriteľnými zlepšeniami v porovnaní napr 0,3 dB s 0,6 dB NF,kde ide o predané množstvá-toto je bežný fakt z praxe............../
     je principálne iný spôsob spracovania VF polarizovaných signálov vo vlnovode,kde sa signálne zberače nachádzajú priamo na plošnom spoji v uhle 90° a nie postupne za sebou ako je to pri type INVACOM.Preto je tento princíp,ktorý používa aj výrobca MTI vhodnejší na príjem kde z jednej orbitálnej pozície prichádzajú v opačných polaritách V-H vysoko rozdielne signálne úrovne v rozsahu aj +/- 25 dBuV a kde potrebujeme vybrať z frekvenčného spektra práve vysielaný paket s minimálnou signálnou kvalitou určenou MER,BER napr.príjem ASTRA 2D vo východnej EU.
Aky ma vplyv pomer ohniskovej vzdialenosti fD na ucinnost parabolickeho reflektoraChannel Master RX 122 cm alebo 48 palcov vo svetovom meradle jedna z najlepsich anten vyrobenych doteraz s priemerom do 120 cm so zarucenym ziskomNemoznost dosiahnutia vypocitaneho zisku anteny vplyvom prezarovania a nedostatocneho oziarenia parabolickeho reflektora ozarovacom
SUMÁR : Na základe meraní,ktoré som uskutočnil Vás p.Rúžička môžem jednoznačne uistiť že anténa KOVOSAT 120 je jednou z najlepších stredových - PRIME FOCUS - antén v európskom meradle,ktorá sa doteraz vyrábala a vysoká stálosť tvaru reflektora,ktorý je vyrobený zo zliatin hliníka ,od ktorej sa odvodzuje samotný ZISK ANTÉNY,sa časom nejako nezmenšil.Samozrejme súčasťou tejto kvalitnej antény je správne navrhnutý ožarovač k pomeru f/D antény 0,4 čiže tvar reflektora je plytkejší v porovnaní s nižšími pomermi f/D napr. 0,35 čo zaručuje vyššiu účinnosť v koncentrácii odrazeného vlnenie v ohnisku antény ,ktoré je vo vzdialenosti 46,5 cm od stredového otvoru v samotnej anténe.
   
    Na základe vyššie uvedeného by bolo jednoznačnou chybou keby ste anténu Kovosat vymenili za akúkoľvek podstatne drahšiu ofsetovú anténu do priemeru 130 cm ,ktoré ako som už písal nedosahujú sígnálnej kvality,ktorú Vám táto anténa zaručuje.
a1 KOVOSAT 120 celny pohlad s detailom na rozmer reflektora d=114 cma2 KOVOSAT 120 pohlad na originalny kovosat stativ s polarnym zavesomb1 KOVOSAT 120 pohlad z boku s detailom na ohniskovu vzdialenost f=46,5 cm
  TÉMA KÚPA KONVERTORA KU ANTÉNE KOVOSAT 120 :

    Priamo na originálny ožarovač antény KOVOSAT 120 Vám doporučujem zakúpiť PRÍRUBOVÝ UNIVERZÁLNY KONVERTOR NASLEDOVNÉHO TYPU :
   
    1,MTI AP 8 TW s nasledovnými parametrami :
    Download:
    KATALÓGOVÝ LIST MTI AP 8 TW
   
    Stabilita frekvencie LOF.Výrobca garantuje vysokú v tejto oblasti nezvyklú stabilitu frekvencie oscilátorov na hodnote +/- 1 MHz MAX čo je podstatne lepší parameter ako pri LNB INVACOM,pri ktorom výrobca v závislosti od vonkajšej teploty udáva túto hodnotu v maximálnom rozptyle +/- 3 MHz MAX.
    poznámka : aj keď MTI udáva túto nezvykle vysokú stabilitu LOF v max.rozptyle +/- 1MHz,praktické merania dokázali že údaj stability LOF pri každom LNB napr. na báze dielektrického rezonátora DRO je vysoko teplotne závislý,keď v praxi sa minimálne rozptyly stability LOF menej ako +/- 1 MHz pri vysokých zmenách vonkajšej teploty dosahujú len vysoko cenovo náročnými obvodovými prvkami,ktoré prevyšujú niekoľko násobne cenu niekoľkých LNB INVACOM - viď.nižšie - ale pri komerčnom príjme TV vysielania so šírkou nosnej 36 MHz alebo 72 MHz je pri technológii DRO aj stabilita LOF +/- 3 MHz plne postačujúca k zachyteniu všetkých vysielaných prenosou v DVB MPEG 2 a vyššiu stabilitu LOF ocení len odborná satelitná verejnosť.Konvertor MTI AP 8 TW,ktorý predstavujem v nasledovnej fotogalérii bol vyrobený v období 1.2000,kedy ešte výrobca INVACOM ne-existoval !!!/začiatky výroby sa datujú na neskoršie obdobie v tom istom roku /.
    Pre konkrétnejšiu predstavu ako sa profesionálne LNB odlišujú od bežných komerčných ako napr.Invacom a MTI v konkrétnom parametre stabilizácie Local Oscilator Frequence uvediem nasledovný príklad : Jediný výrobca ,ktorý v Európe ponúka možnosť na zákazku definovať vo vysokom teplotnom rozptyle od -30 do +60 °C stabilizáciu LOF v rozsahu MAX +/- 1 MHz !!! pri vrcholnom výrobku v kategórii DRO - WDL DIGITAL DUAL OUTPUT - stojí v prepočte takmer 4 000 Sk čo je narovinu povedané suma za ktorú by ste zakúpili 5 ks konvertorov INVACOM SNH 31 !!!Tento príklad nech Vám slúži na predstavu čo v praxi znamená jednoznačná definícia rozptylu kmitočtu oscilátora v konvertore v rozsahu +/- 1 MHz.
NORSAT C band PLL so stabilitou LOF 5 kHzNORSAT KU band DRO LNB so stabilitou LOF 50 kHzNORSAT PLL KU band LNB so stabilitou LOF 5 kHz
Samozrejme aj v prípade že na definovanie podstatne vyššej stability LOF-rádovo v stovkách kHz,nie jednotkách MHz, použijem obvody dielektrického rezonátora DRO je možné v praxi v závislosti od vonkajšej teploty dosiahnúť aj pomocou zapojení DRO nie PLL syntézy čiastočne porovnatelnú stabilitu LOF rozptylu ako pri použití kryštáľu v obvode časovo viazanej sľučky PLL.Porovnatelné výsledky stability Local oscilator Frequency rádovo v stovkách kHz pri obvodoch DRO a PLL bežne dosahujú DRO LNB od kanadského výrobcu NORSAT,ktorého špičkový produkt v kategórri DRO KU GOLD predstavím čitateľom ČESKOSLOVENSKÉHO SATELITNÉHO DX KLUBU v blízkej budúcnosti.
   
    V nasledujúcej FOTOGALÉRII prezentujem konvertor MTI AP8,ktorý sa v období okolo roku 2000 predával s typickou hodnotou šumového čísla 0,6 dB,no v súčasnosti už výrobca ponúka tento istý LNB pod označením NOISE FIGURE NF=0,4 dB.
   
    2, INVACOM SNF 031 s nasledovnými parametrami :
    KATALÓGOVÝ LIST INVACOM SNF&SNH 031
   
c1 LNB MTI AP 8 TW priruba v ohnisku PF KOVOSAT 120 cm v PLM osadenic2 LNB MTI AP 8 TW priruba detail na udaje od vyrobcuc3 LNB INVACOM SNF 031 priruba s originalnym ozarovacom detail z boku c2
    Toto sú p.Rúžička dva typy konvertorov,ktoré Vám doporučujem k anténe KOVOSAT 120 a informujte sa u predajcu vo vašej oblasti,ktorý z vyššie menovaných LNB je schopný Vám zabezpečiť.Podľa parametrov a meraní,ktoré som uskutočnil vychádza jednoznačne lepší konvertor od japonského výrobcu MTI ale v predajnej sieti je menej bežný ako INVACOM SNF 031.

    ODPOVEĎ od p.Růžičku :

    Děkuji moc za vyčerpávající odpověd.Anténu v žádném případě měnit nemám v úmyslu,jsem s ní max.spokojen.Jediný "problém"je to,že nemám k pozicionéru dálkáč.A to se dá přežít.
   
    S pozdravem Růžička

    TEXT OTÁZKY č.2 :
    
     Používam nasledovnej ožarovač a starej LNB Sharp z analógových dob,je to správné řešení ?Myslím že muj ozařovač který je vysoký pouze 36mm bez a 45 mm s přírubou je nižší než na Vašem foto.
Detail na LNB Sharp UNI a feedhorn c2Detail na LNB Sharp UNI a feedhorn c3SHARP FLANGE LNB s ozarovacom
UNI LNB s ozarovacom urcenym pre ofsetove anteny s pomerom fD 0,6 v ohnisku stredovej anteny Kovosat 120 s pomerom fD 0,4 vzniknuta signalna strata neprisposobenim je okolo 25 percent c1UNI LNB s ozarovacom urcenym pre ofsetove anteny s pomerom fD 0,6 v ohnisku stredovej anteny Kovosat 120 s pomerom fD 0,4 vzniknuta signalna strata neprisposobenim je okolo 25 percent c2UNI LNB s ozarovacom urcenym pre ofsetove anteny s pomerom fD 0,6 v ohnisku stredovej anteny Kovosat 120 s pomerom fD 0,4 vzniknuta signalna strata neprisposobenim je okolo 25 percent c3
  ODPOVEĎ č.2 :

    Ožarovač-feedhorn ,ktorý používate nieje pôvodný - výrobcom doporučený kus,ktorý je vhodný z hľadiska konštrukčného prevedenia ku anténe Kovosat 120 cm s pomerom ohniskovej vzdialenosti "f" ku priemeru "D" f/D= 0,4 .V prípade že nemáte možnosť zaobstarania pôvodného ožarovača,ktorý bol predávaný spolu s anténou posielam Vám jeho rozmery v nasledovnej fotogalérii.

a Ozarovac Kovosat urceny pre antenny pomer fD 0,4 pohlad z bokub Ozarovac Kovosat urceny pre antenny pomer fD 0,4 pohlad RF INc Ozarovac Kovosat urceny pre antenny pomer fD 0,4 pohlad RF out
 Ostávam s pozdravom.
   
    ČESKOSLOVENSKÝ SATELITNÝ DX KLUB roman.david@dxsatcs.com