Téma ožarovač pre stredovú anténu : výber správneho ožarovača pre stredovú anténu s priemerom D=170 cm


AKO SÚVISÍ VÝBER VHODNÉHO OŽAROVAČA KU STREDOVÉMU REFLEKTORU s priemerom D=170 cm S POMEROM f/D 0,43 S VÝSLEDNOU SIGNÁLNOU KVALITOU PRI ANTÉNE TYPU PRIME FOCUS .

01
 Otázka od : Ivan Siro
    
    Lokalita : Slovensko

    TEXT OTÁZKY č.1 :
 
    V stredovej parabole 170cm s f/d=0,43 mám osadený pf konvertor Invacom SNF - 031 s neidentifikovateľným typom ožarovaču. Kde by som mohol zohnať vhodný ožarovač, napríklad Invacom ADF-120 prípadne nejaký iný?? Zatiaľ môj predajca oslovil firmu XXX ale napriek sľubom tam neuspel. Mohli by ste mi pomôcť vyriešiť tento problém ?
   
    ODPOVEĎ č.1 :

    Zdravím Vás.
   
    Posielam Vám kompletné rozmery z hľadiska impedančného prispôsobenia "Z" resp. ČSV a pomeru f/D vhodného ožarovača bez skalárnych prstencov,ktorý Vám zaručí v prípade presného umiestnenia v ohnisku stredovej antény s priemerom 170 cm plný signálny prenos do vstupného vlnovodu prírubového konvertora INVACOM SNF 031 !!! Navrhnutý bol pre stredové antény s pomerom f/d od 0,4 do 0,43 čo spĺňa udávaný parameter PF 170 cm a montoval sa do antén typu KOVOSAT 120-140 cm, ktorých je na Slovensku inštalovaných tisíce kusov,takže nebudete mať problémy s jeho zaobsatraním. V prípad že by sa Vám ožarovač nepodarilo zaobstarať,tak podľa priložených rozmerov,ktoré posielam ho môžete dať vysústružiť.
a Ozarovac Kovosat urceny pre antenny pomer fD 0,4 pohlad z bokub Ozarovac Kovosat urceny pre antenny pomer fD 0,4 pohlad RF INc Ozarovac Kovosat urceny pre antenny pomer fD 0,4 pohlad RF out
 Ostávam s pozdravom
  
    TEXT OTÁZKY č.2 :

    Posielam Vám niekoľko fotografií aby ste vedeli posúdiť skutkový stav :
Ivan Siro RX Prime Focus 170 cm fedhorn zostava c1Ivan Siro RX Prime Focus 170 cm fedhorn zostava c2Ivan Siro RX Prime Focus 170 cm fedhorn zostava c3
 ODPOVEĎ č.2 :
    
    Zdravím Vás Ivan.
   
    Z fotografii,ktoré ste mi poslali Vás môžem jednoznačne uistiť o nasledovnom fakte : Ožarovač,ktorý máte spolu s prírubovým LNB Invacom nainštalovaný v ohnisku stredovej antény je určený pre anténny pomer ohniskovej vzdialenosti "f" k priemeru "D" od 0,33 do 0,36 ,čiže nie pre f/D - 0,42 - z hľadiska antény,v ktorej máte zostavu LNB + FEED v súčastnosti nainštalovanú !!! Ožarovač,ktorý používate je určený pre podstatne "hlbšie antény",ktoré majú vyšší parameter malé "d" čiže hĺbka reflektora,čo súvisí aj s použitím skalárnych prstencov-resp.postranných kruhov. Najlepším riešením pre Vás je jednoduchý praktický test kvality signálu ,ktorú dosahujete pri príjme transpondérov TP s nižšou vyžiarenou úrovňou EIRP na zemskom povrchu od ktorej Vám následne odvodím s akou signálnou rezervou zisku sat. zostava pracuje.Toto je na najvhodnejší test v praxi,bez zbytočného teoretizovania,aj keď prax mi potvrdila teoretický predpoklad že vplyvom neprispôsobenia pomeru f/D reflektora antény k pomeru f/D ožarovača sa môžu signálne straty dosahovať od 15 - 25 %-čo je bežný fakt. Tému výberu vhodného ožarovača z hľadiska prevedenia stredovej alebo ofsetovej anténnej plochy som konkrétne preberal v nasledovnej téme :
    
    AUTOR : Roman Dávid - www.dxsatcs.com - AKO SÚVISÍ POMER OHNISKOVEJ VZDIALENOSTI K PRIEMERU ANTÉNNEJ PLOCHY f/D S VÝBEROM VHODNÉHO OŽAROVAČA ALEBO UNI LNB NA PRÍKLADE OFSETOVEJ ANTÉNY EMME ESSE 70 S UNIVERZÁLNYM LNB INVACOM SNH 031.
Ozarovace pre stredove a ofsetove prevedenia anten c1Ozarovace pre stredove a ofsetove prevedenia anten c2fd ozarovace
POPIS FOTOGALÉRIE :
    
     obr č.1 : 1, Ofsetový ožarovač s kruhovým výstupom CIRKULAR C 120 s vonkajším priemerom 47 mm,ktorý je vhodný na inštalovanie do ofsetových antén s pomerom f/D od 0,5 do 0,7 s priemerom do 120 cm,v kombinácii s prírubovými konvertormi ako napr.: MTI AP 8 TW
   
    Výborné izolačné vlastnosti konvertora MTI AP 8 TW pri príjme opačne polarizovaných rovín popisujem v rubrike SAT technika v časti č.9
   
     obr č.1 : 2, Ofsetový ožarovač s vonkajším priemerom 56 mm,ktorý je konštrukčne prispôsobený na vhodné ožiarenie ofsetových anténnych plôch s f/D od 0,5 do 0,7 s vonkajším priemerom 55 mm,ktorého vlastnosti som odskúšal pri inštalácii vysoko ziskovej a v súčasnej dobe jednej z najlepších ofsetových antén vôbec na trhu typu ANDREW RX 243 spolu s jedno polaritným profesionálnym konvertorom SWEDISH MICROWAVE SMW X-LINE DRO s impedančným prispôsobovacím kruhom C120 na WR 75 medzi ožarovačom a LNB.
     Poznámka : sústredené kruhy vo vnútri ožarovača,ktoré majú za úlohu neustále koncentrovať odrazenú signálnu energiu do ohniska antény,ktoré má pri ofsetových anténach tvar elypsy,pričom samozrejme vonkajší priemer ožarovača nemusí mať súvis s veľkosťou priemeru antény,kde sa tento ožarovač inštaluje.
   
     obr č.1 : 3, Ofsetový ožarovač,ktorý je vhodný len pre niektoré netypické tvary ofsetových antén s pomerom f/D od 0,4 do 0,5 ,ktorý obsahuje vo vlnovode magnetický polarizátor,ktorý s nízkym izolačným pomerom opačných polarizačných rovín okolo 22 dB v závislosti od frekvencie"f" a prechádzajúcej hrubej signálnej úrovne čiastočne plní svoju funkciu pri inštaláciách do ziskových RX antén do priemeru 140 cm.
   
    Podrobne tento problém popisujem v nasledovnej práci :Autor : Roman Dávid - www.dxsatcs.com -KOMPONENTY SIGNÁLNEHO REŤAZCA : PART 4 - KOMPLETNÁ VONKAJŠIA JEDNOTKA NA SPRACOVANIE V PÁSME KU S POUŽITÝM OŽAROVAČOM PRE STREDOVÚ ANTÉNU TYPU KOVOSAT 90-140 cm,S MAGNETICKÝM POLARIZÁTOROM HIRSCHMANN CSP 1210 E A S JEDOPOLARITNÝM KONVERTOROM SPC S PARAMETROM NOISE FIGURE NF=1,1 dB.TÚTO VONKAJŠIU SIGNÁLNU JEDNOTKU SOM NAVRHOL PRE PLNÚ POLARIZAČNÚ KONTROLU PRÍJMU Z DRUŽÍC BADR 2 A 3.
   
     obr č.1 : 4, Ožarovač určený výlučne pre stredové antény s pomerom f/D od 0,32 do 0,36 od čoho sa odvíja aj vyšší parameter samotnej hĺbky antény "d",ktorá má v teoretickom ponímaní súvis s účinnosťou samotného reflektora,pričom v praxi sa mi naplnil teoretický predpoklad že čím nižšia hĺbka anténneho reflektora/plytšia anténa/ tým dosahuje reflektor vyššiu účinnosť koncentrácie signálu do ohniska pri samozrejme dlhšej ohniskovaj vzdialenosti "f".Konkrétne tento kus ožarovača bol vyrobený v roku 1987 v závode firmy SALORA-NOKIA k vysoko ziskovej stredovej príjmacej anténe priemeru 150 cm z AL,ktorá bola dodávaná spolu s polárnym úchytom zo zliatiny duralu,čiže samotný polarmount bol mimoriadne pevný a ľahký.Vonkajšia signálna jednotka bola tvorená japonským jedno-polaritným konvertorom EPS 020 H s v tej dobe výnimočným šumovým číslom 2,2 dB,ktoré sa dosahovalo v zapojením s tranzistormi typu HEMT - spolu s magnetickým polarizátorom SMW XF 45 .Komplet sa v tej dobe predával v cene 80 000 KČ !!! a tvoril úplný vrchol na trhu.
   
     obr č.1 : 5, Ožarovač so závitom na vlnovode ,ku ktorému sa vyrábal medzikus na pripevnenie do univerzálnych prírubových LNB od japonského výrobcu vysoko profesionálnych VF produktov SPC,ktoré sa aj v súčasnosti bežne predávajú hlavne na Americkom trhu.Použitie tohto typu ožarovača je vymedzené v stredových anténach s pomerom f/D okolo 0,4.
   
     obr č.1 : 6, Jeden z najbežnejších ožarovačov,ktoré boli exaktne navrhnuté pre stredové antény typu KOVOSAT s priemerom od 90 do 140 cm,ktorý tvoril spolu s kvalitne navrhnutou vysoko ziskovou anténou základ jednej z najkvalitnejších antén vyrobených vôbec v histórii sat.techniky,pričom z hľadiska vyrábaných priemerov 90-120-140 cm sa najvýraznejšie príjmové výsledky z hľadiska priemeru dosahovali a samozrejme aj dosahujú v súčasnosti s typom KOVOSAT 120 cm!!!

PF Kovosat 140 cm UNI LNB predokPF Kovosat 140 cm UNI priruba a feedhornPF Kovosat 140 cm detail IN signal
Otestujte si nasledovné frekvencie a odpíšte mi kvalitu z pomerného ukazovateľa signálnej kvality v percentách a presný typ DVB príjmača :
    
    1,družica - Express AM22 at 53.0°E
    
    - prenos 12664 V pol,SR 30 000,FEC 3/4 - paket PAKET SESAT 2 Middle E.
    - prenos 12632 H pol,SR 2 170 ,FEC 3/4 - TV Al Salam TV
    
    2, družica - Turksat 1C/2A at 42.0°E
    
    - prenos 11694 H pol,SR 4444,FEC 3/4 - TV TRT Türk
    - prenos 11554 H pol,SR 2916,FEC 2/3 - Ictimai TV
    - prenos 11175 H pol,SR 14400,FEC 3/4 - TRT Turk paket
   
   
    Rád Vám budem nápomocný k dosiahnutiu plnej signálnej kvality sat.zostavy a ak máte záujem o ďalšiu komunikaáciu odpíšte mi signálny stav na vyššie menovaných frekvenciách "f" a tiež miesto príjmu - mesto - kde máte anténu nainštalovanú.
  
    Ostávam s pozdravom
   
    TEXT OTÁZKY č.3 :

  Dobrý deň !
   
    Ďakujem Vám za ochotu pomôcť mi s dosiahnutím lepšieho príjmu. Parabolu používam výlučne na príjem transpondérov 75E a 80E. Súčasné počasie nepraje experimentom v tejto oblasti.Najmä ak sa jedná o to, že parabolu som kúpil bez kompletného závesu a mám ju doslova napevno, ale až príliš napevno ukotvenú. Dalo by sa to uskutočniť keď bude teplejšie. Spätné nastavenie na 80E mi naposledy trvalo celý deň a preto by som teraz v zime nerád zamrzol. Výpovedná hodnota údajov pomerného ukazovateľa je v mojom prípade diskutabilná, nakoľko mám DM 7000S. Aby ste mi mohli pomôcť, museli by ste moje hodnoty porovnať s hodnotami z iného Dreamboxu vybaveného rovnakým softvérom (img). V mojom prípade je to Last Public Rudream. V súčasnosti by som mohol poskytnúť len údaje z pozície 80E ktorú mám v fukuse. Ak by ste napriek týmto obmedzeniam dokázali ohodnotiť kvalitu príjmu, rád Vám poskytnem hodnoty pre frekvencie z 80E ktoré mi určíte.
    Fotografie ktoré ste videli, sú zo štádia testov. Súčasný stav je lepší, aj keď nie optimálny, nakoľko niektoré súčasti úchytu konvertora na parabole boli poškodené a ich náhradu som odložil do momentu, kedy budem šťastným majiteľom vyhovujúceho ožarovača. Určite ho dám vysústružiť podľa Vášho návodu. Nakoľko nie som strojár, z Vašich obrázkov mám dojem, že jeden z rozmerov tam chýba.Ak som to dobre pochopil, tak ožarovač nie je až tak úplne bez skalárnych prstencov. Jeden prstenec tvorí vonkajší priemer jeho najširšej časti. A práve hĺbka vysústruženia jeho vnútorného okraja mi chýba./do FOTOGALÉRIE ožarovača K120 som zakomponoval aj tento údaj / Prikladám obrázok do prílohy.
   
    Zatiaľ sa majte veľká vďaka za okamžité zhodnotenie nevhodnosti môjho ožarovača.
   
    Siro
a Detail na ozarovac urceny pre stredovu antenu s pomerom fD od 0,40 do 0,43b Detail na ozarovac urceny pre stredovu antenu s pomerom fD od 0,32 do 0,36c Detail na ozarovac urceny pre stredovu antenu s pomerom fD od 0,40 do 0,43
  
    ODPOVEĎ č.3 :

    Téma DM 7000 :
    
    Tento DVB,je zrejme tou najhoršou voľbou na pokusy v tejto oblasti,kedže bod rozpadu obrazu pri FEC 3/4 je až na percentuálnej úrovni 60% a tento SAT príjmač,ktorý je v prvom rade určený na EMU a hacking SAT tv ,vykazuje v praxi vysokú NEcitlivosť na zašumené signály ,ktorých je množstvo hlavne pri nízkych elevačných uhloch pri orbitálnych pozíciách za 75E .... .
    Osobne som testoval DM 7000 v porovnaní s DVB Echostar AD 3600 s RX PF 140 cm pri príjme Astra 2D na 28,2E jednoduchým výmenným spôsobom a kedže Vám kvalitatívne signálne veličiny ako sú Modulation ErroR Rate a chBER zrejme nič nehovoria použijem podstatne zjednodušený - laický vyjadrovací slovník pre lepšie pochopenie :
    Signálna kvalita na BBC prenose 10 847 MHz V pol z družice Astra 2D dosahovala na DVB Echostar 45% pri FEC 5/6 čo je signálna rezerva okolo 0,8 dB MER a jednoduchým výmenným spôsobom som odpojil DVB Echostar a zapojil som do signálnej cesty DM 7000 s rovnakým IMG RU ako máte vy a realita bola taká že signálna kvalita nedosiahla ani úrovne rozpadu obrazu čiže štvorčekovania,čo znamená žiadna signálna rezerva- žiadny obraz. Ak by ste mali k dispozícii ku kúpe napr .bežný HUMAX FOX alebo Nokia 9600 potom Vám ich odporúčam k zakúpeniu,rozdiel spoznáte ...
    Vysoko nepriaznivé-veterné počasie,ktoré na Slovensku momentálne prevláda Vám zrejme nedovolí momentálne testovať transpondéry vo vyžarovacom zväzku JUH-SOUTH, v ktorých na družici LMI 1 - 75E - vysielajú zaujímavé programy na
   
    12579 H - SR 22 000 - FEC 3/4 - PAKET RRSat Global Network
   
    12640 H - SR 22 000 - FEC 3/4 - PAKET SMILE TV
   
    ale ak si pamätáte akú signálnu kvalitu ste s DM 7000 na vyššie menovaných TP dosiahol potom mi ich uvedte v maile.
   
    Ostávam s pozdravom.
    Kathrein UAS 231 detail na ozarovac urceny pre stredove anteny s pomerom fD od 037 do 042Ofsetovy ozarovac s vonkajsim priemerom 55 mm pre antenny pome fD od 0,5 do 0,7 spolu s SPC EPS 020D parovane LNB v polarizacnej vyhybke OMTOfsetovy ozarovac s vonkajsim priemerom 55 mm pre antenny pome fD od 0,5 do 0,7 spolu s jedopolaritnym LNB SMW X LINE C DRO KU
  TEXT OTÁZKY č.4 :
   
    Dobrý deň!
   
    S tým čo ste uviedli o citlivosti DM 7000 sa dá jedine súhlasiť. V čase keď som prijímač kupoval, tak neexistoval iný kompromis medzi softvérovou variabilitou a citlivosťou daného druhu zariadenia. Keďže patrím skôr medzi praktických užívateľov a nie experimentátorov v oblasti satelitného príjmu, tak v najbližších 100 rokoch neplánujem kupovať nové zariadenie. Výsledky ktoré dosahujem s danou konfiguráciou sú relatívne uspokojiteľné. Sila príjmu na transpodéroch 12579 H a 12640 H zo 75E pri dobrom počasí je tesne nad hranicou stability. Pamätám sa na World Made Channel s úrovňou do 65 percent a World Fashion Channel tiež do 65 percent. Pri daných dátových tokoch k rozpadu obrazu dochádzalo pri poklese sily signálu pod 59 percent. Príjem ale nie je v fokuse. Je realizovaný ofsetovým no-name konvertorom 0,2dB ktorý je na obrázku zľava
    Máte možnosť ohodnotiť aj kvalitu príjmu z 80E ktorého príjem realizujem práve tým nevhodným ožarovačom s pf konvertorom? Ak áno, napíšte mi parametre transpodérov ktoré pre to potrebujete.
   
    S pozdravom
   
    Ivan Siro
   
   
    ODPOVEĎ č.4 :
   
    Zdravím Vás opäť.
   
    Pochopil som že ste skôr divácky orientovaný satelitný fanúšik s dôrazom na obsah vysielania,ale nakoľko denne komunikujem a radím mnohým osobám z rôznych oblastí Európskej únie môžem s istotou prehlásiť že 95% ľudí v komerčnej sat.oblasti sa sústredia na obsah vysielania a nie na odbornú stránku veci a nejaký ten "decibel " zo signálnej kvality v amatérskej sfére v podstate nikoho nezaujíma. Samozrejme signálne výsledky z ofsetového LNB, umiestneného v postrannom laloku stredovej antény ani zďaleka nevystihujú signálne možnosti,ktoré Vám priemer 170 cm poskytuje,takže ich nemôžem objektívne ohodnotiť.
    Navrhujem radšej počkať na jarné počasie,kedy budete mať väčšie možnosti na prípadné testy so signálnou kvalitou už s novým ožarovačom,lebo rozumiem Vášmu argumentu že bez meracieho prístroja v amatérskych podmienkach je nastavenie priemeru 170 cm pre mnohých relatívne zložitou vecou,preto navrhujem radšej počkať a keď budete mať všetko pripravené ozvite sa mi a budeme v tejto téme pokračovať.
   
    Ostávam s pozdravom
   
   
    ČESKOSLOVENSKÝ SATELITNÝ DX KLUB roman.david@dxsatcs.com