14-1-2013_PRVÝ IDEÁLNY STAV KVALITY V KA PÁSME PRI FEC=2/3 na objekte WGS 3__ : DEKÓDOVATELNÝ DÁTOVÝ PORT č.1 v spektre vektora LHCP na f1=20 730 MHz s nasledovne demonštrovaným stavom kvality vo video ukážke : bBER⇔CBER⇔Pre-Viterbi BER <1Ex10-6 or 1*10-6

upozornenie : jedná sa o exkluzívne poznatky pochádzajúce výlučne z autorovej vedecko výskumnej činnosti 

      autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com       

                                       publikované dňa : 14.1.2013 @ Lučenec

                                                                linka :
PRVÝ IDEÁLNY STAV KVALITY V KA PÁSME PRI FEC=2/3 na objekte WGS 3: DEKÓDOVATELNÝ DÁTOVÝ PORT č.1
v spektre vektora LHCP na f1=20 730 MHz s nasledovne demonštrovaným stavom kvality vo video ukážke :
Televes H60 _ bBER⇔CBER⇔Pre-Viterbi BER <1Ex10-6 or 1*10-6, kde ekvivalentory vyjadrujú rovnocennosť so
    spravidla typickým stavom jedného chybného bitu na 10 000 000 prijatých bitov čiže 1*10-7 pri FEC=2/3

   www.dxsatcs.com-wgs-3-12-west-ka-band-satellite-reception-footprint-analysis-active-dvb-s-data-port-20730-mhz-spectrum-analysis-00

                                                       dxsatcs logo
                                                               CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                                                  Think-Tank

                                                                    Roman Dávid - author & founder